Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Výpověď: Základní informace o ukončení pracovního poměru

Redakce

Redakce

18. 2. 2011

Podání výpovědi není záležitost zrovna příjemná, ale nutná, pokud chcete pracovní poměr ukončit a se svým zaměstnavatelem se rozloučit. Ať už je váš důvod jakýkoli, je důležité znát svá práva a základní pravidla. Předejdete tak zbytečným nepříjemnostem.

I výpověď má své formality, vyplatí se je dodržet, Zdroj: sxc.hu

Ukončení pracovního poměru dohodou se uzavírá, pokud se zaměstnanec dohodne se zaměstnavatelem na dnu ukončení pracovního poměru. Ukončuje se bez výpovědní doby, datum ukončení musí být uvedeno písemně.

Výpověď musí být ze zákona vždy písemná, musí obsahovat:

–          adresu zaměstnavatele a zaměstnance

–          název pracovní činnosti

–          datum sepsání

–          k jakému dni se podává a který den končí výpovědní lhůta

–          kolik zbývá nevyčerpané dovolené

–          důvod výpovědi (zvláště při zdravotních potížích či organizačních důvodech při pozdějších možných finančních vyrovnáních)

Na listině samozřejmě nesmí chybět vlastnoruční podpis. Za běžných podmínek stanovených zákonem je výpovědní lhůta dva měsíce od podání písemné výpovědi.

Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď, pokud je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným a když si svůj úraz nepřivodil sám pod vlivem alkoholu či jiných látek. Výpověď nesmí dostat ani zaměstnankyně, která je těhotná či čerpá rodičovskou nebo mateřskou dovolenou.

Zaměstnanec může podat okamžitou výpověď při zdravotních potížích doložených lékařským potvrzením, na jehož základě zaměstnavatel do 15 dnů od tohoto oznámení neumožnil jinou práci, která by zhoršenému zdravotnímu stavu vyhovovala. Bránit výpovědí se můžete i tehdy, pokud jste za řádně vykonanou práci od zaměstnavatele nedostali zaplaceno, a to nejpozději do 15 dnů od dne výplatního termínu uvedeného v pracovní smlouvě.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Výpověď: Základní informace o ukončení pracovního poměru