Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Vyber si dobře střední školu, čekuj desatero!

Redakce

Redakce

3. 3. 2009

42-16022523Výběr střední školy není pro žáky posledních ročníků základních škol snadným rozhodnutím, a mnohdy ani rodiče nemusí být správným poradcem. Ani vy nevíte, jak si správně zvolit?

Nejlepší situace samozřejmě je, když víte, co chcete v budoucnosti dělat. To ví ale málokdo. Na většině rozhodnutí se tak podílí převážně rodiče, a nevždy je tento vliv odráží pozitivně. Rodiče totiž mnohdy neví, co jejich dítě zajímá, k čemu má vztah a kdy je šťastné. Proto je rozhodně dobré, když se dítě nebojí sdělit rodičům svůj názor, sednout si s nimi a společně si popovídat. Potomek by měl sdělit svůj výběr a důvody pro toto rozhodnutí.

Rodiče pro své děti chtějí určitě to nejlepší a měli by dát dítěti prostor pro vyslechnutí kladů a záporů z úst samotného dítěte. Budoucí student by si měl zase uvědomit, že jeho rodiče mají více životních zkušeností a názor se může lišit.

Při výběru školy je dobré zvážit několik základních informací, které by se mohly nazvat jako jakési desatero.

1.    Osobnostní předpoklady ke studiu a zdravotní stav

2.    Prospěch

3.    Studijní ambice a motivace

4.    Možnost následného studia (maturita, VŠ)

5.    Šance absolventa na pracovním trhu

6.    Nabídka škol v daném regionu

7.    Dostupnost školy (možnost bydlet doma, internát)

8.    Šance na přijetí

9.    Kvalita výuky

10.    Časová náročnost studia

Dalším předpokladem správného výběru střední školy je dostatek informací. Ty je možné získat:
·    V každoročně obnovovaných publikacích:
o    Kam na školu
o    Vybíráme střední školu
o    Atlas školství
o    V propagačních letácích a brožurách středních škol

·    Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří:
o    Doporučujeme navštívit nejméně dvě školy
o    Pokud je to možné, školu navštivte s rodičem
o    Zkuste si připravit otázky ohledně přijímacího řízení, vybavení školy, učebních plánů, vaše uplatnění po absolvování studia apod.

·    Ve škole u výchovné poradkyně

·    Na webových stránkách středních škol a dalších institucí:

o    www.uiv.cz
o    www.msmt.cz
o    www.scio.cz
o    www.vzdelani.cz
o    www.icm.cz
o    Na stránkách www.infoabsolvent.cz je k dispozici Informačním systém ISA, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Je možné zde nalézt nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které vám mohou volbu studia usnadnit.

Co říkají odborníci?

Velmi důležitá je motivace budoucího středoškoláka ke studiu. Ta je velmi úzce svázána s rodinným a školním prostředím. Výzkumy se většinou shodují, že děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů mají několikanásobně vyšší šance dosáhnout vysokoškolského vzdělání než děti středoškoláků či vyučených. V rodinách vysokoškoláků bývá vzdělání vnímáno jako důležitý faktor životního úspěchu, čímž je u dítěte vytvářena vyšší studijní motivace.

Není ale vhodné, když rodiče nutí své dítě studovat jimi vybranou školu, která je mimo jeho zájem a schopnosti. Na druhou stranu rodiče občas „vidí dále“ na základě vlastních zkušeností. Někteří lidé v patnácti letech nechápou, že čím nižší vzdělání budou mít, zvětší se šance na jejich budoucí nezaměstnanost nebo nízký příjem.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Vyber si dobře střední školu, čekuj desatero!