Menu
TOPZINE.cz
Sport

Vodáci, nezapomínejte na kilometráž!

Redakce

Redakce

16. 11. 2017

Kilometráž je jakási mapa vodního toku, která vám velice ulehčí plánování trasy a její následné splutí. Jak se v ní orientovat, kde ji sehnat a jak ji používat se dozvíte v tomto článku.

Na vodu s sebou berete loď a pádlo. To je úplná samozřejmost. Stejně tak samozřejmá by měla být kilometráž. Pořídit se dá prakticky v jakémkoliv vodáckém obchodu. Buď ve formě průvodce po jedné či několika řekách v těsné blízkosti, nebo jako tlustou knížku kilometráže českých a moravských řek.

Proč mít s sebou kilometráž?

Velice vám usnadní sjezd řeky, orientaci na ní a skoro za vás i naplánuje rozvržení cesty, při vícedenním putování. Určitě se s ní nedostanete do ohrožení vybavení a posádky jen proto, že válec nepouští a přitom vypadal dobře. V neposlední řadě vám pomůže nakoupit a pokochat se přírodními i historickými památkami kolem trasy. Je ale také nutné brát zřetel na stav vodního toku a stáří kilometráže. Kilometráž sice může uvádět 3 jezy, ale ve skutečnosti mohl klidně další vyrůst…

Jak na čtení?

Část Kilometráže Vltavy

Část Kilometráže Vltavy Zdroj: Martin Mašek

V kilometráži je zapsáno veliké množství údajů na malém prostoru, a tak je nezbytný systém zkratek a symbolů. Ve většině publikací se setkáme se zhruba stejným zápisem. Vysvětlivky k symbolům v ní většinou jsou, ale po přečtení prvních kousků už je stejně nebudete potřebovat.

Řeka je dělena na říční kilometry, přičemž nultý je u soutoku s jinou řekou. Občas bývá součástí i mapka či různé náčrty, ale zkušený vodák by si měl udělat dobrou představu i pouze z textu.

Na čem jet vodu? Kanoe, kajak a další lodě se představují

Co najdu?

Dozvíte se, kde nejlépe začít a končit jízdu. Které jezy kde jet, či nést. Snáze se budete orientovat ve své pozici na splouvaném úseku podle mostů, přítoků, jezů a dalších orientačních bodů zaznamenaných v kilometráži. Upozorní vás na zajímavosti i nebezpečí v podobě sifonů, těžkých peřejí atd.

Vysvětlivky kilometráže

 

Vodní stavy

Řeky jsou hodnoceny za normálního vodního stavu. Momentální vodní stav snadno zjistíte z webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z tohoto plynou i limity pro sjezd daného úseku. Vyvstávají tím hranice sjízdnosti. Horní hranicí je 1 stupeň povodňové aktivity (teoreticky), poté je již zákonem splouvání zakázáno. Prakticky však může tato hranice být mnohem nižší, daná povahou toku(padlé stromy a zablokované úseky) a hlavně schopnostmi skupiny. Dolní hranice je minimální vodní stav (výška hladiny), při které se, nadneseně řečeno, dá ještě více jet než jít… Také rozhodne plavidlo a jeho ponor a kvalita posádky. Aktuální sjízdnosti jsou uvedeny na vodáckých serverech. Někdy bývají údaje o limitech popsány v kilometráži.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Vodáci, nezapomínejte na kilometráž!