Menu
TOPZINE.cz
Knižní novinky, nové knihy

Necenzurovaný Vítězslav Nezval: Básně II. představí surrealistickou tvorbu

Tereza Tlachová

Tereza Tlachová

3. 5. 2013

Už dva svazky výběru z tvorby jedné z ikon české literatury, básníka Vítězslava Nezvala, se objevily na pultech  knihkupců. Ve druhém svazku Nezvalovy poezie vycházejí sbírky Žena v množném čísle (první vydání 1936), Praha s prsty deště (1936) a skladba Absolutní hrobař (1937).

Výbor se věnuje surrealistickému období Vítězslava Nezvala, a to poprvé v necenzurované podobě. Úvodním komentářem svazek opatřil Milan Blahynka, literární vědec a historik, jenž se dlouhodobě odkazem díla Vítězslava Nezvala zabývá. V rozsáhlém komentáři najdeme všechny varianty textů z rukopisných, ale i ostatních vydání včetně kapitoly o Nezvalově surrealistické etapě.

Nezvalův poetismus a surrealismus

Blahynka se roku 1964 stal editorem Díla Vítězslava Nezvala a paradoxně on přispěl k tomu, že básníkovo dílo vycházelo ve zkreslené podobě.

Blahynka edičně připravil řadu jednotlivých svazků i další Nezvalovy knihy, jeho snaha a zájem o básníkova díla je tak víc než patrná. Zasloužil se též o vydání próz z pozůstalosti Jaromíra Johna, ty sám také edičně připravil. V monografii se věnoval dílu básníka Vladimíra Brandejse.

Druhá část výboru z Nezvalových textů, která vychází v edičním plánu Česká knižnice, navazuje na první svazek nazvaný Básně I. Ten obsahuje sbírky z období poetismu jako Most, Pantomima, Básně na pohlednice, Nápisy na hroby, Diabolo, Blíženci, Židovský hřbitov, Básně noci, Signál času a Pět prstů.

Česká knižnice (zkratka vzniklá z knižní edice) je edice, která má za cíl soustředit všechna významná, podnětná a krásná díla, jež vytvořila naše literatura od svých staroslověnských, latinských a staročeských středověkých počátků přes humanismus, baroko, národní obrození, 19. století až do sklonku 20. století, a to bez ohledu na společenskou či politickou příslušnost autorů. Vychází od roku 1997, dosud v ní vyšlo 68 svazků. Nejprve vycházela pod záštitou Nakladatelství Lidové noviny, nyní pod brněnským Hostem.

Básně II. přinášejí již nepoetistickou tvorbu Vítězslava Nezvala, jejímž základem je představivost a smyslovost plná asociací, ne již radostnost, jako tomu bylo v předchozím poetistickém období.

V souboru nalezneme necenzurované znění textů z původních meziválečných vydání a bohatý poznámkový aparát. Básně II. logicky navazují na Nezvalovu poetistickou tvorbu a jaksi po kouskách skládají puzzle básníkova života a tvorby.

Třetí svazek plánovaného triptychu věnovaného Vítězslavu Nezvalovi Básně III. bude věnován nesurrealistické tvorbě a pseudonymním dílům z období surrealismu, dále také poezii od konce první republiky i jeho poslednímu tvůrčímu období: 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, Pět minut za městem, Křídla, Nedokončená. Zařazena bude také hra Manon Lescaut, dílo, do něhož autor vložil všechny villonské balady.

Absolutní hrobař

Pod trhlinou dřevěného stropu barvy uzeného masa
V níž pletou dva drátěné sluneční paprsky fialovou
Punčochu
A vrhají svůj otiskům prstů podobný odlesk na hliněný
džbán plný piva
Podpíraje levým ramenem z něhož vyčnívá kořen
Traverzu hospody uvadlých věků
Absolutní hrobař
Tráví jeden ze svých hnilobných všedních obědů
Tak
Že
Jeho
Naloženému vejci podobné levé oko
Je upřeno
Na katastrální mapu vytvořenou pavoukem na salámu
potaženém plísní
Zatímco z jeho pravého
Mušími larvami vysmaltovaného oka
Vyletí občas masařka velikosti knoflíku
Do otevřeného okna
Jež napodobuje
Modrou skalicí zatopené žně
Pod šibenici z hrabic ozdobených chrpou a střívky
malých polních myší

Název: Vítězslav Nezval: Básně II. Vydalo nakladatelství Host Brno 2012, 488 stran. Doporučená cena 349 korun.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Necenzurovaný Vítězslav Nezval: Básně II. představí surrealistickou tvorbu