×
TOPZINE.cz

Kde lze studovat logopedii a jak se stát klinickým logopedem?

Logopedie se jako vědní disciplína zabývá poruchami řeči u dětí, ale i dospělých. Poradíme vám, kde můžete logopedii studovat a co vás může čekat u přijímacích zkoušek.

FOTO: Rozhovor žen
Jelikož je řeč důležitým prostředkem dorozumívání, řečové vady by rozhodně neměly být opomíjeny, Zdroj: sxc.hu

Logopedie je pedagogická disciplína, a proto ji lze studovat na pedagogických fakultách. Samostatný obor logopedie však existuje pouze ojediněle. Logopedii je možné studovat v rámci studijního oboru speciální pedagogika. Tak je tomu na Ostravské univerzitě v Ostravě, na Masarykově univerzitě v Brně i na Univerzitě Karlově v Praze. Studovat většinou jde prezenčně i kombinovaně.

Pro budoucího logopeda je nezbytné ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí samostatný studijní obor logopedie, jedná se o pětileté jednooborové magisterské studium.

Přijímací zkoušky

Pro přijetí na obor speciální pedagogika je většinou vyžadováno úspěšné splnění testu všeobecných studijních předpokladů.

V Olomouci se ale připravte i na ústní příjímací pohovor. Při takovém pohovoru bude kladen důraz na řečové schopnosti uchazeče, na spisovnost a kultivovanost jeho projevu.

Nutností pro přijetí je pak potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Práce klinického logopeda

Pakliže ale budete chtít pracovat samostatně jako klinický logoped, výše zmíněné vysokoškolské magisterské vzdělání nebude dostačující. Každý zájemce o tuto pozici musí absolvovat takzvanou specializační přípravu. V rámci této specializační přípravy budete vykonávat zejména praxi, a to alespoň dva roky. Praxe bude probíhat pod dohledem klinického logopeda.

Celá specializační příprava je ukončena závěrečnou zkouškou (atestací). Atestace se skládá ze tří částí. První částí je písemný test, druhou částí je písemná práce a poslední je část praktická. V této části zkoušky jsou u každého budoucího logopeda posuzovány individuální přístup k pacientovi, schopnost diagnostikovat a následně rehabilitovat. V praktické části zkoušky je brán zřetel i na schopnost práce se zdravotnickou dokumentací.

Úspěšný absolvent specializační přípravy se již stává klinickým logopedem a má tak specializovanou způsobilost k vykonávání zdravotnické praxe. Klinický logoped pak odborně pečuje o děti, ale i dospělé s rozličnými poruchami komunikačního procesu.3 Komentáře Kde lze studovat logopedii a jak se stát klinickým logopedem?

  1. Dobrý den,

    mám úplně stejný dotaz a přání jako paní Jana – kde se dá doplnit vzdělání k práci školního logopeda? Mám i to samé vzdělání.

    Děkuji.

  2. Dobrý den, chtěla bych vykonávat na škole funkci školního logopeda. Mám vystudovaný obor Speciální pedagogika pro učitele (SZZ z ČJ, SPPG, etopedie a psychopedie) – je někde možnost si doplnit vzdělání? Děkuji za odpověď

  3. Chtěla bych si doplnit vzdělání logopedie. Jsem učitelka HV,studovala jsem na PF v Plzni. Žiju v Klatovech,stále vypomahám na ZŠ + G,je mi 64let. Děkuji za odpověď i zprávu o vzdělávání.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..