Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Věda žije! chce společnost vyburcovat tentokrát fotografiemi

Zuzana Černá

Zuzana Černá

27. 10. 2010

Fórum Věda žije! připravila další akci na podporu české vědy. Tentokrát ve formě velkoformátových fotografií, které od 21. října vystavuje v ulici Na Příkopech v Praze. Výstava nese název Vědci na ulici – plody české vědy a potrvá do 3. listopadu. Dnem i nocí se na místě střídají čeští vědci, kteří chtějí doslova na ulici strávit nonstop celé dva týdny. Cílem je upozornit kolemjdoucí na význam vědy pro společnost.

Improvizovaný výstavní pavilon Fóra Věda žije v ulici Na Příkopech, Zdroj: Věda žije!

Průchozí pavilon z lešenářských trubek skrývá barevné fotografie českých renomovaných i začínajících vědců a vědkyň. Každý z portrétovaných drží v ruce plod ovoce či zeleniny vztahující se k položené otázce na poslání vědecké práce. Vědci na ulici vstupují nejen svými portréty. Několik fotografií dokumentuje také dosavadní činnost Fóra. To během uplynulého roku a půl zorganizovalo několik protestních akcí, během nichž čeští vědci poprvé opustili laboratoře a knihovny a v zájmu budoucnosti české vědy se vydali do ulic.

Jednou z akcí, kterým média věnovala pozornost, byl loňský happening s vážením výsledků vědy u Národního divadla.

„Dvojznačný název i koncept výstavy koresponduje s oběma snahami Fóra Věda žije!, kterými jsou popularizace vědy a kritika současného stavu, kdy tato země postrádá koncepční vědní politiku,“ objasňuje za organizátory záměr výstavy Martin Krummholz.

„Vzhledem k tomu, že se situace v oblasti vědní politiky ani po roce a půl zásadně nezlepšila, adresovali jsme 11. října otevřený dopis premiéru Nečasovi, v němž ho vyzýváme, aby se vědní koncepcí, kterou si jeho vláda nota bene v programovém prohlášení vytkla za prioritu, začal zabývat. S textem tohoto otevřeného dopisu se lze na Můstku rovněž seznámit,“ dodává Krummholz.

Fórum Věda žije! je neformální občanskou iniciativou, jejímž cílem je informovat veřejnost o nastalé krizové situaci ve vědní politice, vyvolat otevřenou diskusi a iniciovat systémové změny. K omezení totiž nedochází v důsledku ekonomické krize, ale pod tlakem lobbyistických skupin, které usilují převést miliardy z veřejných financí určených pro vědu do neprůhledné oblasti průmyslových inovací, za nimiž se často skrývají zájmy soukromých firem.

Občanské sdružení Fórum Věda žije! vzniklo v důsledku nečekaně vyhrocené situace v oblasti české vědy a výzkumu v létě 2009. Fórum založili mladí vědci a vědkyně z širokého spektra vědních oborů (oblastí věd přírodních, technických, společenských i humanitních), kteří si uvědomili nezbytnost vlastního aktivního přístupu a zájmu o problematiku vědní politiky ČR. Cílem Fóra Věda žije! je obnova věcného dialogu a podpora vzájemné komunikace mezi vědci, státní správou, nevládními organizacemi.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Věda žije! chce společnost vyburcovat tentokrát fotografiemi