Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

V obrazech Václava Radimského se představuje šarm francouzské imprese

Redakce

Redakce

20. 11. 2011

obr: Václav Radimský: Rybář s pramicí (olejomalba)Minulý rok uplynulo šedesát pět let od smrti nedoceněného představitele českého impresionismu Václava Radimského. Galerie hlavního města Prahy představuje detailní průřez tvorbou tohoto českého krajináře.

OBR: Václav Radimský: Rybář s pramicí

Odraz oblohy zrcadlící se na vodní hladině nalézáme na většině Radimského maleb Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

V žádném případě se nedá říci, že by Václav Radimský patřil mezi zcela neznámé umělce. Právě Radimský byl totiž jedním z mála proslulých výtvarníků, kteří si svůj díl slávy a uznání vydobyli ještě za svého života.

V Radimského případě se tomu tak stalo ve Francii, kde měl možnost se podrobně seznámit s tehdejší impresionistickou malbou. S trochou nadsázky se dá říci, že kdyby Václav Radimský neodjel do Francie, zůstal by zřejmě napořád typickým reprezentantem realistického krajinářství.

Radimského první kontakt s tehdejší podobou francouzského impresionismu proběhl v Barbizonu, kde se mladý umělec usadil roku 1891 z popudu své známé, malířky Zdenky Braunové. Impresionismus Radimskému od prvního okamžiku učaroval.

Vliv Francie

Obzvláštní přízeň pak malíř věnoval studiu děl Clauda Moneta a Camilla Pissarra, oněch dvou vůdčích postav impresionistické malby, kteří se záhy stali jeho vzory. Následovalo období, kdy se Radimský přestěhoval do Giverny, kde tehdy pobýval již stárnoucí Monet a spolu s ním i početná kolonie umělců z celého světa.

Lze říci, že kontakt s francouzským impresionismem Radimského zasáhl do té míry, že se rozhodl ve Francii zůstat a přizpůsobil tomu i svou malbu. Přechod na nový progresivní styl se mladému umělci osvědčil a sláva se dostavila velice záhy. Již v roce 1894 získal cenu pro nejmladšího umělce za obraz Kapradiny (Etudes de Fougeres) a o šest let později pak obdržel prestižní ocenění na Světové výstavě pořádané v Paříži.

Podzimní nálada v Giverny, vesničce oblíbené mezi francouzskými impresionisty 

Radimského obrazy začaly být velice populární. Spolu s tím, jak se jeho jméno stávalo známějším, šly ruku v ruce i peníze a společenská prestiž. Říká se, že mezi vlastníky umělcových obrazů byl například i tehdejší ministerský předseda Georges Clemencau nebo francouzský prezident Raymond Poincaré.

Je nutné zmínit, že naprostá většina umělcových výstav měla čistě komerční charakter s důrazem na prodej jednotlivých děl.

Umělec nebo podnikatel

Za výdělky utržené prodejem obrazů si Radimský koupil například nejen mlýn na Seinně, který zrekonstruoval, ale i luxusní automobil značky Renault. Nic se pak nevzdaluje představě umělce coby avantgardního rozervance sužovaného chudobou jako Radimského podnikatelská činnost, kdy se se svou firmou angažoval na importu českých konzerv.

Radimský se stal tak trochu obětí historických souvislostí. Když se po nucené internaci po vypuknutí první světové války (Radimský byl příslušník ozbrojených složek nepřátelské mocnosti) zklamaný Francií vrátil do Čech, české umění se již nacházelo uprostřed jiného, zcela odlišného výtvarného výrazu. Radimský však dále zůstával věrný prosvětlené impresi tvořené podle francouzského stylu.

Obraz Mlha nad Londýnem možná až příliš nápadně připomíná Monetova díla z této anglické metropole

Radimskému byla vyčítána podobnost s Monetem a měšťácké vystupování. Byl často obviňován z utkvělé manýry a neustále se opakující tématika a forma jeho maleb se stávaly terči nesmlouvavé kritiky jeho odpůrců. Ve svém tvůrčím postoji zůstal Václav Radimský osamocen a tak trochu neprávem se na něj zapomnělo.

Současná výstava, která má v Čechách téměř neznámého umělce přiblížit širší veřejnosti, obsahuje přibližně dvě stě Radimského obrazů. Jedná se o série maleb zahrnující nejen ty, které maloval ve Francii, ale i ty, které vznikly až s jeho návratem domů.

Stěžejním dílem je pak monumentální triptych Pohled na Kolín o rozměrech třikrát osm a půl metru. Výstava potrvá do 5. února 2012.

Václav Radimský (1867-1946)

28. října 2011 – 5. února 2012

Městská knihovna, 2. patro, otevřeno: út-ne 10:00-18:00

vstupné: 120/60 Kč

Kurátorská/Autorská prohlídka: čtvrtek 10. listopadu v 17:00 s Naděždou Blažíčkovou Horovou

Lektorská prohlídka: čtvrtek 3. a 24. listopadu v 16.30

Autorka koncepce výstavy: Naděžda Blažíčková-Horová

Kurátorka: Sandra Baborovská

vaclavradimsky.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

V obrazech Václava Radimského se představuje šarm francouzské imprese