Menu
TOPZINE.cz
Z domova

Urážka či pomluva úředníka vás nově může přijít i na 10 000 korun

ČTK

ČTK

17. 12. 2015

Urážka policisty nebo úředníka má být nově přestupkem proti veřejnému pořádku, za který by hrozila pokuta až 10.000 korun. Desetinásobně na 100.000 korun se má zvýšit maximální sankce za zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby. Zavést to má nový zákon o některých přestupcích, jehož vládní návrh dnes Sněmovna v prvním kole projednávání podpořila. Normu nyní posoudí sněmovní výbory.

urednik-pohovor-kancelar

ilustrační foto, Zdroj: Shutterstock.com

Návrh má spolu s dalším novým zákonem o odpovědnosti za přestupky, který dnes poslanci rovněž podpořili, nahradit stávající zákon o přestupcích a tuto problematiku sjednotit. Přestupky a další správní delikty jsou nyní rozptýleny ve zhruba 250 různých zákonech, které popisují asi 2200 skutkových podstat přestupků a 5100 skutkových podstat jiných správních deliktů. Jejich projednání má na starosti pět desítek odlišných orgánů veřejné správy.

Nový přestupek „znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci“ se má vztahovat na zaměstnance obecních úřadů, pracovníky úřadů práce a dalších podobných institucí. Cílem je chránit tyto lidi, kteří často čelí urážkám či napadání bez odpovídající zákonné obrany. Urážka úředníka může být nyní řešena podle správního řádu jako „hrubě urážlivé podání“ k orgánu veřejné správy se sankcí až 50.000 korun.

Zákon má také na 10.000 korun zvýšit maximální pokuty za ublížení na cti, nedodržení omezujícího opatření, vzbuzování veřejného pohoršení nebo rušení nočního klidu. Z 15.000 na 20.000 korun se má zvýšit pokuta za způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizí věci nebo přisvojení si věci nálezem. Nejvíce – z 10.000 na půl milionu korun – se má zvýšit pokuta za provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez příslušného oprávnění.

Zákon o odpovědnosti za přestupky má mimo jiné stanovit způsob jejich projednávání. Současné blokové řízení má nahradit vydáním příkazového bloku do 10.000 korun. Zachovává právo prezidenta přestupky amnestovat. Norma spolu s nynějším zákonem o přestupcích a zákonem o udělování amnestie ve věcech přestupků ruší úpravy řešení přestupků v osmi desítkách dalších norem a dvě vyhlášky o nákladech na přestupkové řízení.

Státní úřady se v posledních letech zabývaly více než 250.000 přestupky a udělily za ně pokuty kolem 700 milionů korun. Asi jeden milion přestupků ročně v minulých letech řešila policie, která za ně v posledních třech letech vždy rozdala pokuty za více než 400 milionů korun.

Přehled vybraných přestupků a sankcí za ně (v korunách):

skutková podstata maximální pokuta podle platného zákona o přestupcích navrhovaná výše pokutypro občany navrhovaná výše pokuty pro firmy živnostníky
porušení omezujícího opatření 3000 10.000
neoprávněné vystupování jako úřední osoba 3000 10.000
uvedení nebo zatajení údaje za účelem získání neoprávněné výhody 10.000 15.000 15.000
porušení povinnosti stanovené v nařízení obce nebo kraje 30.000 až 1,000.000 100.000 100.000
ublížení na cti 5000 10.000 10.000
urážka nebo pomluva úřední osoby 10.000
zmaření, ztížení nebo ohrožení poskytnutí zdravotní služby 10.000 100.000 100.000
zničení turistické značky 3000 5000 5000
porušení podmínek na ochranu veřejného pořádku při konání společenských akcí 3000 10.000 10.000
neuposlechnutí výzvy úřední osoby 5000 10.000 10.000
veřejné pohoršení 5000 10.000 10.000
porušení nočního klidu 5000 10.000 10.000
způsobení škody na cizím majetku 15.000 20.000 20.000
neoprávněné užívání cizí věci 15.000 20.000 20.000
přisvojení si věci nálezem 15.000 20.000 20.000
provozování obchodní, výrobní či jiné výdělečné činnosti bez oprávnění 10.000 500.000 500.000
neoprávněné užívání obchodní firmy 15.000 50.000 50.000
nepodání návrhu na zápis, změnu nebo výmaz v obchodním rejstříku 50.000 500.000

Zdroj: www.psp.cz

Autor ČTK

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Urážka či pomluva úředníka vás nově může přijít i na 10 000 korun