Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Umění doby Václava IV. odhalí svá tajemství

Eva Csémyová

Eva Csémyová

10. 4. 2011

Národní galerie pořádá v Anežském klášteře v období 14. dubna – 28. května unikátní cyklus přednášek k příležitosti 650. výročí narození krále Václava IV. Přední čeští historici umění představí návštěvníkům nejvýznamnější díla z doby jeho vlády.

OBR: Václav IV. a Karel IV. zobrazení na votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi

Václav IV. a Karel IV. zobrazení jako bohabojní panovníci  Zdroj: Národní galerie

Václav IV., syn slavného otce vlasti Karla IV., se zapsal do historie jako nepříliš úspěšný panovník. Před svými vladařskými povinnostmi dával přednost honům a pitkám. Méně známá je jeho záliba v umění. Karel IV. nechal zbudovat monumentální stavby, jako je chrám sv.Víta, Karlův most nebo Karlštejn. Václav IV. se raději obklopoval iluminovanými rukopisy. Kromě nich vznikla za jeho vlády celá řada deskových obrazů, soch i nástěnných maleb.

Umění vrcholné gotiky této doby je označováno jako internacionální, měkký nebo krásný sloh. Typické jsou pro něj štíhlé, esovitě prohnuté postavy v bohatě řasených oděvech, v jejich podobě se spojuje smyslově uchopitelná krása s krásou ideální. Náměty děl slouží jako inspirace hlubokých modliteb, při kterých se věřící pokoušel prožívat utrpení zobrazených postav, nejčastěji Krista, Panny Marie a světců. Kvalita obrazů vznikajících na našem území dosahuje evropské úrovně.

Spoutaný král a polonahé lazebnice

Jako první představí Jan Royt 14. dubna přepychové vybavení sídel burgundských vévodů a dvorské umění francouzského krále Karla VI., které ovlivnilo i Václava IV.

OBR: Vyobrazení lazebnice z Bible Václava IV.

Hana Hlaváčková se bude 20. dubna věnovat knižní malbě rukopisů Václava IV. Vysvětlí symboliku polonahých lazebnic, ledňáčků, zdobných uzlů i krále spoutaného v okovech.

Michaela Ottová se bude 4. května zabývat sochami krásnoslohých Madon z přelomu 14. a 15. století. Tato díla se vyznačují svou neobyčejnou líbezností a pokročilou technikou řezbářské práce. Po přednášce bude možné prohlédnout si sochy přímo v prostorách expozice.

Ondřej Faktor 11. května naváže výkladem o nástěnných malbách krásného slohu, které svou podobou i náměty těsně souvisí s deskovým i knižním malířstvím.

OBR: Zmrtvýchvstání Krista Mistra třeboňského oltáře

Zmrtvýchvstání Krista je nejpůsobivějším dílem Mistra třeboňského oltáře Zdroj: Národní galerie

Přednáška Jana Klípy zaměřená na deskové malby proběhne 25. května přímo v expozici Anežského kláštera. Návštěvníkům představí nejen dílo Mistra třeboňského oltáře, ale také obrazy vzniklé pro svatovítskou katedrálu a pražský arcibiskupský dvůr.

V sobotu 28. května program završí exkurze do kostela sv. Jakuba v Libiši u Neratovic, kde se dochoval cyklus nástěnných maleb z konce 14. století. Mezi vyobrazeními se nacházejí jak křesťanské náměty, tak humorné ilustrace dobové lidové povídky „Bába horší než čert“. Zájemci se individuálně dostaví k libišskému kostelu, kde bude následovat prohlídka s Ondřejem Faktorem.

OBR: Mistr třeboňského oltáře, zobrazení sv. Jakuba, Bartoloměje a Filipa

Mistr třeboňského oltáře na druhé straně desky se Zmrtvýchvstáním zobrazil sv. Jakuba, Bartoloměje a Filipa

Přednáškový cyklus navazuje na úspěšné výstavy Národní galerie seznamující s  uměním středověku. První byl představen Magister Theodoricus, následovala výstava Karel IV., císař z Boží milosti a v loňském roce expozice Kníže Václav – světec a panovník.

CENA (zahrnuje přednášku a vstup do expozice, ne dopravu na exkurzi)

Jednotlivé přednášky: 80 Kč, snížená 50 Kč

Předplatné 6 přednášek včetně exkurze: 400 Kč, snížená 250 Kč

Předplatné 3 přednášky / 2 přednášky a exkurze: 200 Kč, snížená 130 Kč

Předplatné 5 přednášek bez exkurze: 330 Kč, snížená 210 Kč

ZAČÁTEK PŘEDNÁŠEK 16:00

DOBA TRVÁNÍ PŘEDÁŠEK cca 90 min

REZERVACE (nutná na exkurzi a přednášku Jana Klípy 25.5.)

e-mail: faktor@ngprague.cz; tel. 221 879 216, 217

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Umění doby Václava IV. odhalí svá tajemství