Menu
TOPZINE.cz
Duševní zdraví

Ukázka z Oshovy knihy Meditace: První a jediná svoboda

Meditace je dobrodružství, tajemný výlet do neznáma je to největší dobrodružství, jaké může lidská mysl podniknout. Meditace prostě znamená jen být, nic nedělat – není v ní činnost, ani myšlenka, ani emoce. Jenom jste, a to samo je naprosté potěšení.

FOTO: Hvězda

Samota je květ, je to lotos vykvétající z vašeho srdce. Samota je pozitivní, samota je zdraví. Je to radost ze samotného bytí. Je to radost z vlastního prostoru.

Meditace je blaženost z toho, že je člověk sám sebou… člověk je skutečně živý, když je schopen být sám, když není na nikom a na ničem závislý, když není závislý na žádné situaci, na žádných podmínkách. A potom může být sám v sobě ráno, večer, ve dne, v noci, v mládí i ve stáří, ve zdraví i v nemoci. V životě i ve smrti, může být sám v sobě, protože to není něco, co by mohlo přijít odněkud zvenčí. Je to něco, co je zakořeněno ve vás samých, je to vaše pravá podstata… je to vaše pravé já.

Samota – vaše pravá podstata

Cesta do nitra je cestou k naprosté samotě, tam si nemůžete vzít nikoho s sebou. Střed svého bytí nemůžete s nikým sdílet, ani s tím, koho upřímně milujete. Prostě je to tak, je to přirozené a nic s tím nemůžete udělat. Jakmile vstoupíte dovnitř, zpřetrhají se všechna spojení s vnějším světem; zbortí se všechny mosty. Ve skutečnosti zmizí celý svět.

Samota je tak hluboká, že to vyžaduje pořádnou odvahu. Ale z té samoty vytryskne blaženost. V té samotě pozná člověk Boha. Není jiná cesta; nikdy žádná jiná nebyla a nikdy nebude.

Prázdnota je váš nejniternější střed. Všechny činnosti probíhají na okraji – nejniternější střed je pouhá nula.

Všechny cesty vedou nahoru

Nejvyšším vrcholem je spojení všech hodnot – pravdy, lásky, vnímavosti, opravdovosti, úplnosti. Na nejvyšším vrcholu jsou nerozlučné, neoddělitelné.

V žádosti je jen jedno procento lásky, devadesát devět procent tvoří ostatní věci – žárlivost, egoismus, majetnický pud, zlost, sexualita.

Je-li láska stoprocentně čistá, pak nemůžete dělat rozdíl mezi poznáním a láskou. Není to nic odlišného. Nemůžete dělat rozdíl mezi láskou a Bohem, nejsou to dvě oddělené skutečnosti.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ukázka z Oshovy knihy Meditace: První a jediná svoboda