Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Tváří v tvář býku se postaví Picasso i Goya. Na výstavě Tauromaquia

Redakce

Redakce

22. 1. 2012

OBR: Pablo Picasso BýkVýstavu Tauromaquia, jejímž jednotícím prvkem je téma býčích zápasů, můžete od pátku 9. prosince shlédnout v Galerii Obecního domu. Prezentuje díla věhlasných malířů od Picassa po Fillu. Napraví si galerie reputaci po Modiglianim?

OBR: Pablo Picasso Býk

Picassův býk se stal symbolem výstavy, v expozici ho ale nepotkáte. Zdroj: artyfactory.com

Tváří v tvář býku je výsledkem spolupráce Galerie Vernon a Obecního domu. Kurátorkou výstavy se stala Serena Baccaglini, která má na svědomí také výstavu věnovanou, alespoň dle názvu, Amedeu Modiglianimu. Jednalo se o jednu z nejvíce kritizovaných výstav loňského roku, kde se hledání Modiglianových obrazů proměnilo v hledání Modiglianiho v kupce sena. Napravila si tváří v tvář býku reputaci?

Díla prezentovaná veřejnosti pochází nejen z tuzemských a zahraničních galerií, ale taktéž ze sbírek soukromých. Mezi exponáty nacházíme zápůjčky z Galerie moderního umění v Hradci Králové či Oblastní galerie v Liberci. Ze zahraničních galerií pak uveďme Musée Réattu v Arles a Fundacion Picasso – Museo Casa Natal v Malaze.

FOTO: Prostory výstavy Tauromaquia

Rudé stěny výstavních prostor korespondují s koridou Zdroj: tauromachie.cz

Leitmotivem výstavy se stalo téma býčích zápasů. Dynamické, vášnivé, elegantní avšak i krvavé zábavě v koridě evokuje červená barva stěn. Na nich jsou umístěny kresby i akvarely malířů Picassa, Dalího, Goyi, Filly a taktéž pár drobných kreseb spisovatele Karla Čapka.

Předchůdcem koridy byly patrně římské hry. Poté, co Pyrenejský poloostrov získali roku 711 Arabové, se objevují i jezdecké býčí zápasy. Během první poloviny osmnáctého století dochází k sesednutí z koně a soupeřem býka se stává pěší torer. Podle pravidel formulovaných tesařem Franciscem Romerem z Ronda musí být býk zabit tak, aby se sám mohl a také chtěl do poslední chvíle bránit. Toreador má poskytovat zvířeti naději, že souboj o život může vyhrát. Dalším požadavkem je působivé a elegantní usmrcení býka.

Ve vstupní místnosti si lze přečíst mezi citáty věnovanými této tematice i citát z knihy Karla Čapka, Výlet do Španěl: „Corrida je boj člověka a zvířete, v podstatě starý jako pravěk; má všechnu krásu boje, ale má i jeho bolest.“ Nádherné vyjádření okouzlení býčími zápasy, které však neponechává stranou ani jejich krutost.

Vynikající spisovatel je inzerován po boku malířské čtveřice jako jeden z lákadel výstavy. Zdůraznění se dostává jeho popisu koridy, kterou považuje za kontroverzní záležitost, přesto jí zůstane fascinován. Nutno však podotknout, že v konečném výsledku mu výstava věnuje velmi skrovný prostor.

OBR: Karel Myslbek: Býčí zápas

Tématem tauromachie se zabývali i čeští umělci, například Karel Myslbek

Připomeňme také letáky a fotografie vybízející k návštěvě výstavy. Nesou Picassův obraz Býk. Uvážíme-li, že tento obraz se na výstavě vůbec nevyskytuje, je to poněkud podivné. Téměř klamavá reklama. Avšak dočkáme se i zcela nepatřičné reálné reklamy. Ve vstupní místnosti nalézáme kromě základních informací dotýkajících se výstavy, taktéž domácí elektroniku. V záři reflektorů se vyhřívají varné konvice. Je snad libo trochu čaje?

Le Chant des Morts

Výstava prezentuje slavné Le Chant des Morts. Ovšem bez udání jediné informace o tom, na co se návštěvník právě dívá. Pardon, jednu informaci se přeci jen dozvídáme z internetových stránek výstavy, tedy pokud budeme za informaci považovat to, že jsou slavné.

Pokud má návštěvník zájem dozvědět se, čemu přesně je tedy věnována více než polovina jedné ze dvou výstavních místností, musí sám využít internetového vyhledávače. Jedná se o sbírku básní Pierra Reverdyho, kterou Picasso opatřil ilustracemi. Konkrétně jde o arabesky rudé barvy. Je nutné poznamenat, že pokud stejně jako já nehovoříte francouzsky, tak či tak se dozvíte pramálo o tom, co tedy Picasso vlastně ilustroval. Překlad z francouzštiny zde není k dispozici.

OBR: Les chant des morts

Takto vypadají tajemné Les Chant des Morts. Zdroj: kb.nl

V ostatních případech jsou informace o dílech či celých cyklech uvedeny. Nicméně obsahují tu a tam přehozená písmena, tu a tam chybí háček či čárka. Až na konci zjistíte, že „tu a tam“ vás vlastně provázelo celou výstavou.

Boj člověka a zvířete. Boj o život a pro život

Býk jakožto symbol síly a plodnosti inspiroval mnohé umělce. Stejně tak býčí zápasy. Symbol vášně a energie. Boj člověka a zvířete, za kterým se skrývá poznání ceny života a smrti. Dnes pohlížíme na koridu povětšinou jako na krutá jatka. Pablo Picasso, Emil Filla a další je využívají jako analogii boje proti fašismu.

Výstava nabízí dvacet šest Picassových rytin věnovaných zápasům s býky. Užívá pouze kontrastu bílé a černé barvy. Právě tento kontrast umocňuje velikost obou soupeřů. Z postavení muže i býka cítíme sílu, energii i téměř nevyřčený nádech brutality. Malíř vyjadřuje vztah aktérů boje, krátké, avšak silné pouto člověka a zvířete, doprovázené vědomím smrti.

OBR: Pablo Picasso Guernica

Na výstavě můžete vidět i přípravný karton k Picassově slavné Guernice Zdroj: museoreinasofia.es

Nespecifikovaný soukromý sběratel zapůjčil vystavovatelům úžasný materiál. Přípravný karton pro tapisérie Guernicy. Jedná se o čtyřicet dva přípravných kreseb, jejichž spojením vznikl patrně nejznámější Picassův obraz a zároveň jeden z nejsilnějších uměleckých apelů na svědomí světa.

Interpretaci a snad i polemiku s Picassovou sérií nabízí tvorba Salvadora Dalí. Pomocí kombinace černé a rudé barvy umělec vynikajícím způsobem evokuje dynamiku a eleganci souboje torera a býka. V jeho pojetí jsou často rudou barvou ztvárněni i diváci přihlížející krvavě vznešené harmonii pohybů.

Jádrem výstavy jsou podle tvůrců díla Francisca Goyi. Originální skici se však nacházejí ve světoznámé madridské galerii Museo del Prado. Pro Goyovy práce věnované býčím zápasům je typická hra světla a stínu. Zobrazené souboje jsou alegoriemi lidských příběhů, obsahují výzvu a napětí, alespoň podle informací z panelů.

Navzdory podané informaci musím totiž přiznat, že Goyova tvorba mi připadla spíše prosta Picassova či Dalího napětí, prosta výzvy. Převažuje zde motiv býka v okamžiku jeho smrti, ve chvíli, kdy je zvíře probodnuto jezdcovým kopím. Pro mne šlo více o vyjádření bolesti zvířete lapeného do pasti, ze které již není úniku.

obr.: Emil Filla Zápas šelmy s býkem

Emil Filla se také věnoval tématu boje, jako v obraze Zápas šelmy s býkem Zdroj: tauromachie.cz

Také obrazům Emila Filly je věnován značný prostor. Místnost si dělí prakticky shodným dílem s již zmiňovanými Písněmi smrti. Fillova tvorba vychází nejen z motivu býka, ale obecně se dotýká boje člověka a zvířete. A to boje velmi dynamického. Zápas je vyjádřen téměř jako objetí souputníků. Obětí obsahující smrt. Filla využívá taktéž antických motivů jako boj Herkula či Thesea s býkem. K vidění jsou zde i umělcovy plastiky.

Považujete koridu za jatka? Picasso, Dalí a jejich kolegové ne. Umělci mají fascinující dar. Mohou nám propůjčit své oči, zprostředkovat divákovi své pocity. Najednou nevidíte krev, ale eleganci a vášeň.

Tauromaquia: Tváří v tvář býku – Obecní dům

9. 12. 2011 – 9. 4. 2012

Kurátorka výstavy: Serena Baccaglini

Otevírací doba: denně 10:00 – 19:00

Vstupné: plné 220 Kč, snížené 120 Kč

Hodnocení: 4 *

tauromachie.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Tváří v tvář býku se postaví Picasso i Goya. Na výstavě Tauromaquia