Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Trestanci a umělci spolu za mřížemi vytvoří 30 obrazů

Foto. Michal Pěchouček

Přední čeští umělci a odsouzenci v českých věznicích společně vytvoří třicet uměleckých děl. Tuto možnost poskytne Lektorské centrum Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK). Propojí se tak dva vzdálené světy – svět za mřížemi a svět na svobodě.

obr. M.Pechoucek

Mezi umělci, kteří se budou podílet na projektu Vězení: místo pro umění bude i držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého Michal Pěchouček. Zdroj: GASK

Do jedinečného uměleckého projektu nesoucího název Věznice: místo pro umění se zapojilo třicet předních českých umělců, kteří budou spolupracovat se stejným počtem odsouzenců, aby tak vždy umělec a odsouzenec vytvořili autorskou dvojici. Projekt vznikl za podpory Vězeňské služby České republiky a během března byl zahájen v šesti českých věznicích.

Věznice, alternativní místo pro umění

Tento počin bude rozdělen do dvou etap. V první budou odsouzenci zapojeni do procesu vytváření nového uměleckého díla, na němž budou jednotlivé dvojice umělec – odsouzený dohromady spolupracovat. Umělci, kteří jsou do projektu zapojeni, se pohybují mezi různými žánry výtvarného umění, takže výsledkem může být dílo libovolného žánru, ať už malba, socha, komiks, graffiti či konceptuální umění.

Mezi vybranými umělci figurují např. držitelé Ceny Jindřicha Chalupeckého Michal Pěchouček či Eva Koťátková, na komiksu bude ve dvojici pracovat spoluautor dnes již kultovní románové komiksové trilogie Alois Nebel Jaromír Švejdík (známý pod pseudonymem Jaromír 99).

Obr. Josef Čapek: Kolovrátkář

Jedno z vybraných děl pro kurátorův výklad odsouzeným obraz Kolovrátkář Josefa Čapka.

Druhá fáze projektu by měla proběhnout formou jakési korespondenční hry, kdy budou odsouzenci postupně získávat informace o konkrétních významných uměleckých dílech a jejich autorech. Poté GASK dopraví do prostorů věznic originály těchto děl a ve vyhraněném čase je kurátor odsouzencům představí. Mezi vybranými se objeví např. malby Emila Filly, Aléna Diviše, Vladimíra Boudníka nebo Josefa Čapka.

Trestanec a umělec ve spolupráci na uměleckém díle

Projekt si klade mimo jiné za cíl ozvláštnit život odsouzenců ve věznicích. Třeba může posloužit pro jakousi konfrontaci minulosti s přítomností a tak trochu otevřít nevšední dimenzi v přemýšlení. Autorská dua spolu budou v kontaktu především prostřednictvím dopisů, jejichž počet bude v souladu s individuálními potřebami obou zúčastněných stran. Centrum GASK má kromě koordinace projektu také na starosti poskytnutí uměleckých potřeb, jež budou autorské dvojice během své tvorby potřebovat.

Obr. Emil Filla: Zátiší se sokolem a mandolínou.

Mezi vybranými díly bude také E. Filla: Zátiší se sokolem a mandolínou. Zdroj: Repro GASK.

Jedinečný projekt Věznice: místo pro umění není prvním, který GASK, působící od května 2010, pořádá. Tento projekt není prvním, který druhá největší galerie v České republice, sídlící v prostorách zrekonstruované barokní budovy bývalé Jezuitské koleje, pořádá. Galerie aktivně působí na poli zpřístupňování umění široké veřejnosti a má za sebou již projekty, na nichž pracovali lidé z galerie se skupinou seniorů nebo s nevidomými.

Vzájemná komunikace umělců s odsouzenými ve výkonu trestu

Nynější projekt bude probíhat pod záštitou ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. S prostředím věznice není každý obeznámen, musí se zde dodržovat přesně stanovená pravidla, kterými se umělci budou muset řídit. Proto autoři projektu Ondřej Horák a Martina Reková nabízí umělcům po celou dobu projektu možnost konzultací se zástupci Vězeňské služby ČR a Mediační a probační služby ČR. Projekt by tak mohl být značným obohacením jak pro zúčastněné trestance, tak pro zúčastněné umělce. Společná výstava umělců a odsouzenců v GASK by se měla uskutečnit do konce letošního roku.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Trestanci a umělci spolu za mřížemi vytvoří 30 obrazů