Menu
TOPZINE.cz
Apetit

Topzine.cz se připojuje do recenzentské soutěže. Přijímáme nové redaktory fantastické rubriky!

Jan Nohovec

Jan Nohovec

22. 6. 2009

Jak si jistě mnozí všimli, součástí portálu Topzine.cz je i rubrika Hry a fantastika, ve které se věnujeme široké škále článků od informací o připravovaných conech přes profily známých osobností až po literární recenze. Právě těch se týká speciální soutěž nakladatelství Laser-books, dle Akademie SFFH nejlepšího žánrového nakladatelského domu vůbec, kterou Topzine vyhlašuje spolu s trojicí fantastických webů Sarden, Fantasy Planet a Fantasya. Celá akce si klade za cíl hlavně povzbuzení a podporu domácích internetových recenzentů a i těch, kteří o této práci teprve uvažují.

O co vlastně jde? Ve zkratce: počínaje netrpělivě očekávaným románem Město a město spisovatele Chiny Miévilla bude každá z aktuálních recenzí na knihy nakladatelství Laser-books, která vyjde na jednom ze jmenovaných serverů, vyhodnocena dle své kvality a délky. Článek bude možno psát o všech nových titulech Laser-books vydaných až do konce roku 2009 s tím, že ze soutěže budou vyjmuty pouze reprinty dříve vydaných knih.

Největší odměnou bude pro všechny autory bezpochyby možnost zviditelnění se na poli českých fantastických portálů, ale protože sláva bez hmotné podpory není to pravé, odnese si držitel titulu Nejlepší recenzent knihy za 2 000 Kč dle vlastního výběru, a to nejen od nakladatelství Laser-books. Držitel titulu Skokan roku, jímž se stane autor s nejlépe ohodnocenými články za první dva měsíce svého působení, si odnese poloviční výhru. Kromě těchto ocenění bude vyhlášen i nejlepší magazín, tedy ten portál, jehož recenzenti dostanou v součtu největší počet bodů.

Ve fantastické rubrice Topzine máme momentálně podstav. V souvislosti se soutěží nakladatelství Laser-books bychom proto vyhlásili nábor nových recenzentů, kteří se mohou hlásit počínaje dneškem, tj. pondělkem 22. června 2009. Náš portál je zbrusu novým projektem, a tudíž právě zde mají zájemci největší možnost uplatnění, zatímco na ostatní trojici serverů by se museli nováčci utkávat se starými a osvědčenými autory. Ti, kteří by psaní recenzí chtěli zkusit, nechť se hlásí na mail hr@topzine.cz nebo ještě lépe do schránky vedoucího rubriky jan.nohovec@topzine.cz. Ke své žádosti připojte svůj strukturovaný životopis a soubor s ukázkou tvorby nebo odkaz na již dříve zveřejněnou recenzi. Právě ty jsou nejlepší vizitkou každého zájemce, protože před vstupem do soutěže budeme muset všechny nováčky vyzkoušet, zda jejich články nepostrádají kvalitu potřebnou k vydání na Topzine. Těšíme se na spolupráci!

Podrobná pravidla

  1. Soutěž začíná dnes 22. 6. 2009 a trvá až do konce roku. Prvním titulem, který budou moci účastníci recenzovat, se stane román Město a město Chiny Miévilla plánovaný na konec června. Ze soutěže jsou vyřazena nová vydání dříve publikovaných knih.
  2. Do soutěže budou přijati všichni recenzenti, které nahlásí jednotlivé redakce. Důležitým faktem je, že nemusí nutně jít pouze o stávající spolupracovníky, ale i o nové přispěvatele, kteří do redakce přibudou v průběhu trvání soutěže.
  3. Nakladatelství Laser-books bude všechny redakce ve stejnou dobu informovat o připravovaných titulech a jejich předpokládaných termínech vydání. Na Topzine se budeme snažit každou knihu ohlásit předem v krátkém článku jako například zde. Do každé redakce se nakladatelský dům zavazuje dodat nejvýše čtyři recenzní výtisky, ovšem pouze do čtrnácti dnů od vydání titulu.
  4. Jednotlivé recenze vyjdou na stránkách webzinů vždy nejdéle čtyři týdny po odeslání výtisků. Všechny články nemusí být nutně pochvalné, cenit se bude i konstruktivní kritika, protože cílem soutěže není vyzdvihnout nakladatelství Laser-books, ale samotné recenzenty. Minimální délka příspěvku je 2 500 znaků. Nezapomeňte, že každá redakce odpovídá za články svých redaktorů, a proto může dojít k situaci, kdy některá z recenzí kvůli nedostatečné kvalitě nevyjde.
  5. Maximální počet bodů (pět) dostane pouze recenze zvolená za nejlepší. Odkaz na ni bude uveřejněn na stránkách Laser-books u daného titulu, jak lze vidět již v současnosti u dosud vydaných knih. Velmi dobré recenze dostanou čtyři body, dobré recenze tři body. Články, které nesplnily kvalitativní nároky nebo délkový limit, obdrží dva body a ty, jež nesplnily ani jedno z kritérií, budou ohodnoceny jedním bodem, popřípadě mohou být ze soutěže vyloučeny.
  6. Veškerá hodnocení provede redakce nakladatelství Laser-books a budou uváděna na k tomu zřízené stránce nakladatele vždy nejdéle dva měsíce po vydání recenzované knihy. Recenze zveřejněné po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny.
  7. Vyhlášení vítězů soutěže proběhne dne 30. 1. 2009 na stránkách nakladatelství Laser-books. Všem recenzentům budou sečteny body posbírané za jednotlivé články a ten, kdo získal největší počet bodů, vyhrává. Stejným způsobem získá ocenění i nejlepší webzin. Současně bude vyhlášen i Skokan roku, který si vydobude největší počet bodů v prvních dvou měsících svého působení. V případě, že se vítěz Skokana a Recenzenta roku shoduje, jako Skokan bude vyhlášen druhý v pořadí. Článek o vyhlášení vítězů bude publikován 31. 1. 2009 na všech zúčastněných portálech.
  8. Hmotné ceny pro Nejlepšího recenzenta a Skokana roku budou nakladatelem odeslány nejpozději do 15. 2. 2010. Nejlepší recenzent obdrží balíček knih v hodnotě 2 000 Kč nejen od nakladatelství Laser-books. Vítěz si může zvolit jakékoli tituly, které budou v den vyhlášení vítězů dostupné na trhu. Cena knih vydaných nakladatelstvím Laser-books se snižuje o běžnou desetiprocentní zákaznickou slevu. Stejné podmínky platí i pro držitele titulu Skokan roku, ten si ale odnese pouze knihy za 1000 Kč.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Topzine.cz se připojuje do recenzentské soutěže. Přijímáme nové redaktory fantastické rubriky!