Menu
TOPZINE.cz
Móda a styl

Tetování, piercing, skarifikace aneb Co je to Body modification?

Redakce

Redakce

4. 1. 2010

playSpolečnost, ve které žijeme, přijala piercing a tetovaní jako něco v podstatě běžného, i když nikoli vyloženě akceptovaného. Koho z nás dnes překvapí menší tetování či jeden, dva šperky v obličeji? Určité zděšení ovšem už mohou vyvolat skarifikace, totiž záměrně vytvořené jizvy. S nepochopením se jistě setkáme u silikonových a teflonových šperků zašitých pod kůží, aby tak tvarovaly reliéf lidského těla.

 Play piercing. Zdroj: www.hell.cz/styx

Play piercing. Zdroj: www.hell.cz/styx

Zákroky, které jsme právě vyjmenovali: piercing, tetování, skarifikace a subdermální implantáty, tvoří menší část z široké rodiny praktik souhrnně podřazovaných pojmu body modification. Co přesně však toto sousloví označuje? Jaký je společný znak všech modifikací? To zůstává dodnes v podstatě nevyřešenou otázkou. Zkusme společně alespoň naznačit cestu, jak by ji bylo možné zodpovědět.

Asi nejvhodnějším českým překladem pro termín „body modifications“ je „tělesné modifikace“.  Na základě tohoto pojmenování by se dalo snadno soudit, že má jít o označení pro jakékoli úpravy těla. Šlo by tedy o obecný pojem pro tak různorodé zásahy, jako jsou stříhání nehtů, líčení, oblečení, kterým své tělo tvarujeme, úpravy vlasů, ale také např. běžné lékařské zákroky (vrtání zubů, odstranění apendixu…), výkony plastické chirurgie, stejně jako piercingy, tetování, skarifikace, implantáty apod., o něž nám zde jde především.

Učastnice Hell.cz Suspension workshopu při závěsu nazývaném „superman“. Zdroj: www.painart.cz

Učastnice Hell.cz Suspension workshopu při závěsu nazývaném „superman“. Zdroj: www.painart.cz

Samotný výraz body modification ani jeho český překlad nám tedy mnoho neprozradí. Mohli bychom zkusit klást důraz na trvalost jednotlivých modifikací, na skutečnost, že se jich jen tak snadno nezbavíme. Bez ohledu na to, že by v definici zůstali společně s praktikami, které nás zajímají, i lékařské zákroky, nebyl by náš popis přesný.

Mezi tělesné modifikace se totiž řadí i techniky, které rozhodně trvalé nejsou. Jde především o tzv. play piercing a suspension (české ustálené ekvivalenty pro tyto pojmy zatím neexistují, ale volně je lze překládat jako „piercingové hrátky“ a „věšení“). Při play piericngu je propichována kůže na libovolných částech těla, přičemž do rány není vložen šperk. Pozornost je zaměřena na samotný prožitek spojený s piercingem. Podobně i v suspension, kdy je kůže na nejrůznějších částech těla (záda, kolena, hruď…) proříznuta hákem, za který je pak člověk vytažen do vzduchu, není kladen důraz na tělesně trvalou proměnu.

Fakt, že lidé takovéto bolestivé zásahy podstupují dobrovolně a s neskrývanou radostí, nás navádí na novou cestu, z které by snad bylo snazší zodpovědět naši otázku „Co je to body modification?“. Nenachází se správná odpověď v nalezení společného důvodu pro určité typy zásahů do těla, ať už trvalé či chvilkové? Už při letmém zamyšlení ani zde neuspějeme. Není neobvyklé, aby piercing, tetování, skarifikace či implantát měli čistě dekorativní smysl a tak se v tomto ohledu vlastně zásadně nelišili např. od úpravy nehtů či vhodně zvoleného účesu. Na druhou stranu se lze běžně setkat s modifikacemi majícími pro jejich nositele hluboký spirituální význam či označujícími nějakou zásadní životní událost.

Inspirací pro tento branding byl spirituální zážitek. Zdroj: www.bodyplay.com

Inspirací pro tento branding byl spirituální zážitek. Zdroj: www.bodyplay.com

Zdá se, že naše tázání skončilo neúspěchem. Ale přece ne! Obrátíme-li náš zrak zpátky do historie, zjistíme, že body modifications se od 60. let 20. století rozvíjejí jako svébytný subkulturní fenomén západní civilizace. Modifikace postupně do 90. let přestávají být vnějším znakem příslušnosti k určité sociální třídě (např. námořnictvo). Vzniká subkultura, pro kterou je základním a určující skutečnost modifikovaného těla a která má, jako každá skutečná subkultura, také své významné osobnosti, události i data.  Pro vznik nového subkulturního vědomí bylo asi nejvýznamnější událostí založení internetového magazínu Body Modification Ezine 6. prosince 1994, na jehož iniciativu po celém světě navázaly mnohé další, např. v Čechách projekt PainArt.

Co je to tedy body modification? Je to především body modification subkultura. To neznamená, že je každému nositeli tetování, piercingu či skarifikace podsouvána příslušnost k této komunitě, ale že ji chápeme jako určité úzké jádro, z něhož potom pronikají různorodé praktiky a pohledy na tělesnost do obecnějšího povědomí.

Nezdržujme se však nyní podrobným vypravováním historie této kultury. Dvanáctidílný seriál, který právě čtete, vás především v krátkosti seznámí s jednotlivými praktikami, i když se jejich historickým a kulturním aspektům samozřejmě nebude vyhýbat. V úvodním slovu však bylo nutné alespoň letmo nastínit kulturní dimenzi světa tělesných modifikací, jímž projdeme dvanácti kroky.

SHE-MON, Hell.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Tetování, piercing, skarifikace aneb Co je to Body modification?