Menu
TOPZINE.cz
Recenze knih

Svůj život zasvětila Bohu. Svatoušek se z ní nestal

Reva žije divokým světským životem drogově závislé dívky, která má jakoby náhodou za otce rabína. Přestože nikdy nedodržovala náboženské zvyklosti a nepředčítala si z Tóry, nyní se rozhodne vzít svůj život pevně do vlastních rukou a odjíždí se do Jeruzaléma naplno odevzdat židovské víře. Knihu Rabínova dcera napsala formou svého životního příběhu Reva Mannová.

Rabín Moshe Feinstein, Zdroj: wikipedia.org

Chytlavý životní příběh a naprosto nevídaný popis judaismu v praxi – to je věta, která mě napadla hned po dočtení knížky Rabínova dcera. Možná vás překvapí, že si autorka zvolila průchod životním očistcem dobrovolně a bez známky nátlaku své židovské rodiny či kohokoli jiného ze svých příbuzných. Reva Mannová se zkrátka jednoho osudného dne rozhodla, že se svým dosavadním životem nadobro skoncuje. Už žádné drogy, marihuanové a sexuální opojení; pocity prázdnoty a nicoty, které uvnitř zažívá. Tentokrát se musí změnit doopravdy… A tak to udělala.

Jak poznáte, že vaše pokání bylo úspěšné? Ocitnete se v podobné situaci, jako když jste v minulosti zhřešili, ale nyní nezhřešíte.

(Rambam, Hilchot tešuva, Pravidla pokání)

Ačkoliv je v knize Reve Mannové poměrně bohatý popis židovských zvyků a tradicí, nudit se určitě nebudete. Je totiž protkána bohatým popisem sexuálních zkušeností té předešlé nečisté Revy, která jako by celým textem prosakovala do střízlivé přítomnosti jejích židovských zvyklostí. Reva popisuje své začátky v oblasti studia Tóry a dalších náboženských spisů s nepříliš uspokojivými výsledky. Je tomu tak proto, že malý ďáblík v ní stále ještě žije svým vlastním životem a nechce se nechat umlčet. Po několika nezdarech se jí však přecejen daří jej ovládnout.

Židovská svatba na obraze Jozefa Israëlse (1903)

Židovská svatba na obraze Jozefa Israëlse (1903) Zdroj: wikipedia.org

Vstupem do manželství si muž a žena zaslouží odpuštění svých minulých hříchů.
(Talmud Jebamot: 63b)

Zatímco se věnuje studiu náboženství, dohazovačka hledá Revě nápadníky. Jejím prostřednictvím po prvotních nezdarech objeví muže, jehož nadchla Tóra a kabala, a tak se rozhodne vstoupit do manželství. Po tradičním svatebním obřadě se dokonce vylepší i její vztahy s nadlouho odtrženou rodinou. Zpočátku se bojí mít děti, protože její sestra trpěla mentálním postižením, způsobeným při porodu (mimochodem kvůli tomuto traumatu se dokonce stala porodní asistentkou), ale nakonec během života porodí tři.

Kabala je označení pro židovskou mystiku a esoterické učení, dnes běžně označovaného jako chasidismus.

Vše je však mnohem komplikovanější, než by se mohlo zdát. Revyina matka trpí neustálými depresemi, její otec se marně snaží zkombinovat světský život s vírou a konečně Simcha, její manžel, neprokazuje dostatečnou a uspokojující náklonnost, kterou by od svého partnera očekávala. Vše se točí jen kolem náboženství a najednou Reva zjišťuje, že mezi její rodinou a vírou zeje nepředstavitelná propast, ve kterém ona s dětmi v očích Simchy zůstává vždy na druhém místě. Souběhem okolností se přihodí, že malý ďáblík uvnitř začne doslova křičet v tu nejnevhodnější chvíli. To je pouhým předzpěvem nevěry, která ihned následuje.

Švirat ha-kelim – když se slupka roztrhne, uvolní se z ní jiskry pravdy.
(jedna z chasidských myšlenek)

Po této události je definitivní konec s ortodoxním židovstvím Revy. Na jednu stranu fakt, že unikla z toliko let prožitého života, dává jí volnost a opětovnou sexuální svobodu, ale přesto nemůžeme tuto změnu chápat jako pozitivní. Zatímco vstupem do ješivy se vzdala svého pochybovačného života, vzdala se rovněž i života zcela normálního a vyváženého. Takto tedy obešla rovnováhu velikým obloukem a těžko předvídat, jestli ji po ukončení manželství našla. Jako by to nestačilo, prodělala operaci rakoviny, kterou zdědila po své matce. Takový a ještě další osud potkal Revu Mannovou, autorku tohoto poutavého příběhu…

Ješiva je židovská škola vyššího vzdělání, určená zejména pro studování Talmudu a židovského náboženského práva – halachy.

Reva Mannová - Rabínova dcera

Celá knížka je psána ich-formou prostřednictvím vypravování a dialogu. Autorka plynule přechází z minulosti do přítomnosti a naopak, osvětluje aspekty svého chování a lze jasně vidět rozpor světského života a odevzdanosti Bohu. Kniha je členěna na dvacet kapitol a epilog, přičemž na začátku každé z nich se můžeme setkat s citátem některého z náboženských textů. Drobnou nevýhodou je četnost židovských výrazů, které nikde nejsou vysvětleny. Část z nich je sice ve Slovníčku na konci knihy, ale rozhodně tam nejsou všechny. Musíte se tedy snažit pochopit jeho význam buď z kontextu, anebo si ho vyhledat jinde. Přesto mohu knihu vřele doporučit, už jen pro tu osobní zkušenost se židovskými tradicemi, kterou získáte četbou. Vtáhne vás do světa, ve kterém postavy nefigurují jako náboženští fanatici, nýbrž jako obyčejní lidé, kteří svádí boj mezi fyzickými potřebami a nároky své vznešené duše.

Ukázku z knihy Rabínova dcera si můžete přečíst zde.

Český název: Rabínova dcera
Název originálu: The Rabbi’s Daughter
Autorka: Reva Mannová
Překlad: Sanina Čechová
Obálka a sazba: René Senko
Počet stran: 286

Vazba: pevná
Rozměry: 210 x 135 x 30 mm
Vydala: JOTA,  2009
Doporučená cena: 278,- Kč

Hodnocení: ***** (90%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Svůj život zasvětila Bohu. Svatoušek se z ní nestal