Menu
TOPZINE.cz
Knižní novinky, nové knihy

Světla a stíny husitství. Petr Čornej píše o svém oblíbeném období

Jana Dobešová

Jana Dobešová

14. 5. 2011

OBRÁZEK: Husité před NaumburkemStudie Petra Čorneje vycházejí nyní v Nakladatelství Lidových novin pod názvem Světla a stíny husitství (Události – osobnosti – texty – tradice). Potěšte se z obsáhlé knihy s nádherně barevnou obálkou.

OBRÁZEK: Husité před Naumburkem

Josef Mathauser - Husité před Naumburkem, Zdroj: wikimedia.org

Petr Čornej není v dějepisecké branži žádným nováčkem. Jako profesor Karlovy univerzity má za sebou úspěšnou vědeckou kariéru. Je uznávaný jak v odborných historických kruzích, tak v těch laických. Dokonce bývá jeho jméno povědomé i lidem, kteří se o dějepis příliš nezajímají. I v literárním odvětví hraje významnou roli, protože je již od roku 2006 rektorem Literární akademie – Soukromé vysoké školy Josefa Škvoreckého v Praze.

Dějinám nelze nikdy porozumět. Tento výrok, s nímž by se většina badatelů 19. věku určitě neztotožnila, prohlašuji na počátku 21. století při plném vědomí a bez zábran. Nepřivedly mě k němu, ač by se tak mohlo zdát, efektivní postřehy postmoderny, nýbrž prostá zkušenost vědce a učitele, který si stále více uvědomuje ošidnost někdejších proseminárních pouček.

Není proto divu, že je jeho nová kniha tak obsáhlá. Petr Čornej totiž jako zkušený historik často publikuje a jeho nejnovější titul představuje soubor již dříve vydaných studií. Čtyřiadvacet článků mu tedy vyšlo v různých sbornících a časopisech a právě tyto články nyní autor uspořádal a vydal knižně pod názvem Světla a stíny husitství (Události – osobnosti – texty – tradice). Dílo, jehož čistý text se rozkládá na čtyři sta stranách, není téměř opatřeno obrázky.

Tematicky se Petr Čornej orientuje na své oblíbené období, kterým je právě husitství. Kniha nás zavádí do husitské Prahy, kde poznáváme Jana Žižku nebo Jiřího z Poděbrad a která je také kolébkou formování českého stavovského státu. Ke slovu se dostanou také husitské tradice. Důležitou částí knihy je pak rozbor obrazu koncepce husitství, které se odráží nejen v krásné literatuře, ale také ve filmu. V závěru se autor zamýšlí nad Poúnorovou aktuálností vzdálené husitské minulosti.

Především zde nechybí výklad samotných událostí husitské revoluce, které obohatí naše vědomosti z hodin dějepisu, se zaměřením na konkrétní osobnosti či situace. Druhá kapitola je věnována kultuře a jazyku. Čtenář se tak seznamuje s dobovými názory tehdejších pisatelů. Další úsek pak patří neodmyslitelně králi dvojího lidu neboli Jiřímu z Poděbrad, jehož role v pohusitském období je nezastupitelná. Petr Čornej v poslední kapitole zhodnotil vývoj české husitologie od 19. století po současnost.

Oficiální historiografie i umění musely při zobrazování husitské epochy navázat na vžitou a nikdy nepřerušenou aktualizační tendenci, jež od počátku šedesátých let 19. věku spatřovala v husitství celonárodní demokratické hnutí, obracející se proti katolické církvi, vysoké šlechtě i německému živlu (…)

Stěžejní část díla tvoří historické události, avšak nevyhýbá se ani kulturním a jazykovým otázkám husitské revoluce. Výbor z úvah a studií proto zaujme nejen odborného čtenáře, ale i laika. Zpestřením pro každého jsou pak jistě také ukázky z děl našich dějin nebo černobílé obrázky, které uvozují každou novou kapitolu. Čtivě napsaná kniha tak představí čtenáři husitství takové, jaké skutečně bylo, bez příkras a pověr.

Krvavá konfrontace mezi dvěma husitskými směry se však nekonala. Ve chvílích, kdy celá země upírala své zraky k hlavnímu městu, ustoupily emoce střízlivějšímu uvažování. Výsledkem byl mír, který alespoň načas odstranil napětí mezi Žižkovými radikály a pražany. Sám slepý válečník se sice netajil svou skepsí (pronesl prý, že míru tak bude dlúho jako po smieřenie u Konopiště roku 1423), nicméně odhodlání dodržet sjednané smlouvy bylo manifestováno více než okázale.

Název: Světla a stíny husitství (Události – osobnosti – texty – tradice)
Autor: Petr Čornej
Počet stran: 482 stran
Rozměry: 165 x 235 mm
Vazba: vázaná
Vydal: Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2011
Doporučená cena: 399 korun

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Světla a stíny husitství. Petr Čornej píše o svém oblíbeném období