Menu
TOPZINE.cz
Studium

Studijní obory na VŠ: Zahradnictví a zahradní architektura vás naučí naslouchat přírodě

Alena Nová

Alena Nová

10. 1. 2011

Máte-li blízký vztah k přírodě a rostlinám zvlášť, vaše další kroky nemusí směřovat jen na přírodovědecké fakulty. Pokud nechcete být až po nos zaboření v teorii, dobrou volbou pro vás může být studium zahradnických oborů. Jste-li navíc výtvarně nadaní, vaše schopnosti uplatníte při studiu zahradní architektury.

Zahradnické obory můžete studovat buď na České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU), nebo na Zahradnické fakultě (ZF) v Lednici na Moravě, která je součástí Mendelovy univerzity v Brně. Obě školy vás přes bakalářský stupeň dovedou k titulu inženýr. Další alternativu nabízí Vyšší odborná škola zahradnická Mělník. Absolventi oboru Zahradní a krajinná tvorba mohou za jménem užívat označení diplomovaný specialista (DiS.).

Pokud se vám bakalářský titul zamlouvá víc, ale o inženýra usilovat nechcete, na ČZU můžete studovat profesně zaměřené bakalářské obory. Studium je více orientované na praxi a nezahrnuje těžší obecné předměty, jako je matematika nebo chemie, které naopak neminou teoretické bakaláře. Ti pak většinou pokračují v navazujícím magisterském studiu. Profesní bakaláři mohou pokračovat také, ale chybějící předměty si musejí doplnit.

Studenty čekají odborné předměty i praxe

Co studium zahradnictví vlastně obnáší? Třeba to, že se naučíte rozeznávat rostliny a dřeviny a porozumíte jejich nárokům na prostředí. Projdete si praktickou výukou v laboratořích, kde si vyzkoušíte dělat například rozbory vzorků půdy. Nevyhnete se ani praxi na školním poli a v zahradnictví, kde si po posezení na přednáškách také trochu vyhrnete rukávy.

FOTO: ČZU v PrazeNa začátku studia vás čeká například botanika, fyziologie rostlin, genetika, mikrobiologie, meteorologie nebo výše zmíněná chemie. Z odborných předmětů se můžete těšit na výživu a ochranu zahradních plodin, půdoznalství, dendrologii (nauku o dřevinách), zelinářství, ovocnictví nebo květinářství. Ekonomickou oblast vám přiblíží účetnictví, podniková ekonomika nebo právní úprava podnikání.

Studenti Zahradní a krajinné architektury na ZF v Lednici získávají nejen poznatky ze zahradnických předmětů, ale i z dějin umění a historie zahradní architektury. Věnují se výtvarné tvorbě a učí se projektovat soukromé zahrady i veřejnou zeleň. Na projekční činnost připravuje i obor Zahradní tvorba na ČZU, který navazuje na bakalářské teoreticky zaměřené studium Produkčního a okrasného zahradnictví.

Šance uspět u přijímaček je vysoká

Přijímací zkoušky do bakalářských oborů na ČZU jsou písemné a zahrnují test z biologie (profesní bakaláři) nebo z biologie a chemie (teoretičtí bakaláři). Další bodíky můžete získat za výsledky maturitní zkoušky. Přijímací řízení na ZF v Lednici (kromě zahradní architektury) vychází ze středoškolských studijních výsledků.

FOTO: StromNa zahradní architektuře je přijímací řízení dvoukolové. První kolo tvoří talentová zkouška, která se skládá z kresebné části a testu z výtvarné kultury, a písemný test z biologie. Ve druhém kole čeká uchazeče ústní pohovor ověřující jejich orientaci v oboru a motivaci ke studiu.

Šance dostat se na zahradnické obory je poměrně velká. Do profesního bakalářského oboru Zahradnictví se na ČZU loni hlásilo 134 uchazečů, přijato jich bylo 103. O teoretický bakalářský obor Produkční a okrasné zahradnictví mělo zájem 55 studentů, vzali jich 44. Přísnější síto nastavuje ZF v Lednici u oboru Zahradní a krajinná architektura, kde je výraznější převis uchazečů nad studenty, které skutečně mohou přijmout.

Uplatnění v soukromé i státní sféře, odvážní podnikají

Absolventi zahradnických oborů najdou uplatnění v odborných funkcích v zahradnickém provozu, v oblasti státní správy a samosprávy se zaměřením na údržbu ploch veřejné zeleně, v zahradnickém výzkumu a školství nebo jako projektanti sídelní a krajinné zeleně.

Pavla z Prahy (pozn.: na přání neuvádíme její pravé jméno) vystudovala zahradnické inženýrství a nyní pracuje na úřadě jako referentka péče o zeleň. Práci hledala sedm měsíců, i když jak podotýká, ne příliš aktivně. Je ale ráda, že se může věnovat svému oboru. „Osobně si zatím stěžovat nemůžu, snad to tak bude i nadále,“ dodala Pavla.

FOTO: Kvetoucí keřDveře mají absolventi otevřené i k podnikání. To ovšem kromě odborných znalostí vyžaduje i schopnost být dobrým obchodníkem a umět se prosadit. Lenka žijící v  západních Čechách v závěru studia pracovala v projekční firmě, odkud před státnicemi kvůli časové tísni odešla, aby se mohla naplno věnovat studiu. Zpátky už se ale nevrátila, zařídila si živnostenský list a zahrady začala navrhovat ve vlastní režii.

Práce ji velmi baví, jak ale přiznává, zahradničení není žádná idylka. „Kdo by si představoval, že jde jen o vyprojektování návrhu zahrady někde v teplé kanceláři, mýlil by se. Samozřejmostí je i výsadba, mulčování, stříhání a pletí. To vše za jakéhokoli počasí. Ať je třicet stupňů, nebo fouká vítr, mrholí a je zima.“

Realizace a údržba zahrad navíc patří k sezónním záležitostem, takže je třeba si vydělat na zimní měsíce, kdy se tyto práce provádět nedají. „V současné době nemáme tolik zakázek, abychom se mohli zcela spolehnout jen na tento příjem. Proto mám k tomu ještě jedno stálé zaměstnání,“ vysvětlila Lenka.

Více se o studiu zahradnických oborů dozvíte pod následujícími odkazy:

  • ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů:  zde
  • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta: zde

 

Ohodnoťte tento článek:
4
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Zahradnictví a zahradní architektura vás naučí naslouchat přírodě