Menu
TOPZINE.cz
Studium

Studijní obory na VŠ: Medicína nabízí širokou možnost uplatnění

Redakce

Redakce

7. 2. 2011

FOTO: KarolinumMedicína… to je obor, který se odjakživa řadí mezi nejtěžší. Ale ne každý na ni má náturu. Po jejím vystudování začíná člověku život naplněný nejen radostí ze záchrany životů druhých, ale také srdcervoucími pohledy na životy již nezachráněné. Je to práce jako každá jiná? Těžko říci. Prozatím pro nás laiky jsou lékaři opravdu lidé s velkým L. Chcete jimi také být? Pojďte se tedy podívat, co vás čeká, než započnete tuto profesi.

FOTO: Karolinum

Karolinum, Univerzita Karlova v Praze Foto: Nicola Soukupová, Topzine.cz

Medicína neboli lékařství je široký pojem. Pod svým pláštěm skrývá spoustu možností a široká je i možnost uplatnění. Všeobecně se medicína opírá nejen o biologii, fyziku a chemii, ale i o informatiku. Mezi takzvanou klasickou medicínu můžeme zařadit chirurgii, ortopedii, onkologii, gynekologii, psychiatrii, dermatologii a další. Do alternativní medicíny řadíme například homeopatii, aromaterapii nebo akupunkturu.

U přijímacích zkoušek vás čeká biologie, chemie a fyzika

Přijímací zkoušky jsou na každé vysoké škole nebo fakultě rozdílné, liší se i podle oboru, na který se hlásíte. Jisté je jen to, že se nikde nevyhnete testům z biologie, fyziky a chemie nebo testu všeobecných studijních předpokladů. Zkoušky jsou většinou dvoukolové – písemné a ústní. Jako u jiných oborů, i zde máte možnost přihlásit se na přípravné kurzy pořádané přímo na fakultě, které vás na přijímačky připraví, nebo můžete využít sbírky testových úloh zaměřené na medicínu.

Školy, kde můžete studovat lékařské a zdravotnické obory:

Univerzita Karlova:

 • 1. lékařská fakulta, Praha – bakalářské programy: Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 • 2. lékařská fakulta, Praha – bakalářské programy: Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví, navazující magisterské programy: Specializace ve zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství
 • 3. lékařská fakulta, Praha – bakalářské programy: Specializace ve zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství (i v anglickém jazyce)
 • Lékařská fakulta UK, Hradec Králové – bakalářské programy: Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 • Lékařská fakulta UK, Plzeň – magisterské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství

Další lékařské fakulty:

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno – bakalářské programy: Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví,  navazující magisterské programy: Specializace ve zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc – magisterské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity – bakalářské programy: Ošetřovatelství, Porodní asistence, Sociální politika a sociální práce, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví, navazující magisterské programy: Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství

Zdravotnické fakulty:

 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice – bakalářské programy: Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví, Zdravotně sociální péče, navazující magisterské programy: Ošetřovatelství
 • Fakulta zdravotnických studií ZČU, Plzeň – bakalářské programy: Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví a Veřejné zdravotnictví
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice – bakalářské programy: Ochrana obyvatelstva, Ošetřovatelství, Porodní asistence, Rehabilitace, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví a další, fakulta nabízí i navazující magisterské studium

Soukromé zdravotnické VŠ:

 • Vysoká škola zdravotnická, o. p. s, Praha – bakalářské programy: Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví

Veterinární lékařství:

 • Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno – magisterské programy: Veterinární lékařství

Ohodnoťte tento článek:
1,5
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Medicína nabízí širokou možnost uplatnění