Menu
TOPZINE.cz
Studium

Studijní obory na VŠ: Historii lze studovat téměř všude

Redakce

Redakce

3. 1. 2011

OBR: BitvaHistorie patří k nejstarším oborům, které se na vysokých školách vyučují. Možná i proto ji mohou zájemci studovat téměř na všech českých univerzitách. Její absolventi pak mohou pracovat v muzeích, psát historické knihy či vyučovat na základních a středních školách.

OBR: Bitva

Historie je spjata s nespočtem válek, Zdroj: sonofthesouth.net

Jak již bylo řečeno, obor Historie mají téměř všude. Protože se její studium na jednotlivých fakultách zásadně neliší, následující text vám představí tento obor na dvou předních českých školách, a to na Filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy (FF UK) a Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity (FF MU). Historii lze krom filozofických fakult najít i na fakultách pedagogických.

FF MU nabízí studentům jednooborové i dvouoborové studium historie. Studenti ji tak mohou kombinovat s dalšími nabízenými obory, jako je třeba filologie, psychologie nebo žurnalistika. FF UK upřednostnila jednooborové studium. Studenti mohou na obou školách navštěvovat bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Po jejich dokončení odcházejí ze školy s titulem Bc. nebo Mgr. Obě školy umožňují studium jak v prezenční, tak v kombinované formě.

Vyučované předměty jsou podobné, liší se přijímací řízení

Předměty, které fakulty vyučují, se vesměs neliší. Všude se studenti dozvědí podrobné informace o dějinách pravěku, starověku, středověku i novověku, včetně dějin evropské integrace a událostí posledních několika let.

OBR: Jan HusNa FF MU absolvují posluchači povinné předměty (např. Úvod do studia dějepisu) a následně si dle vlastního zájmu vybírají předměty nepovinné, jako jsou například Starší dějiny východních Slovanů, Novější dějiny Litvy a Polska, Velmoci a Balkán v 19. a 20. století či Evropa po napoleonských válkách a Metternichova politika. Pro zajímavost si mohou zapsat kurzy jako Dějiny peněz, Panství Šternberk a tamní obyvatelé v 17. století nebo kurz Potrava, jídlo, strava v dějinách. „Líbí se mi, že si můžu volit předměty podle svého zájmu. Nejvíce se zajímám o historii českých zemí, proto si zapisuji především kurzy z této oblasti,“ uvedla studentka historie na MU Vendula Ivčicová.

Rozdíl mezi popisovanými fakultami je v jejich přijímacím řízení. FF MU požaduje po zájemcích o studium úspěšné vykonání Testu studijních předpokladů. „Na test jsem se cíleně připravovala a test samotný pak pro mě nepředstavoval zásadnější problém. Pro studium historie jsem se rozhodla už na základní škole, kde mě hrozně bavil dějepis. Zajímalo mě, jak lidé žili dříve a jaké to tu bylo,“ uvedla Vendula Ivčicová.

Na zájemce o studium na FF UK čeká dvoukolové přijímací řízení. Prvním kolem je písemný test obsahující otázky z historie, archivnictví a etnologie. Pokud v něm uchazeč obdrží minimálně 50 % bodů, postupuje do kola druhého, které je ústní. Komise v něm prověřuje úroveň verbálního vyjadřování uchazeče a diskutuje s ním nad seznamem jeho odborné četby.

Absolvent může být vědeckým pracovníkem nebo učitelem

OBR: Král Karel IV.Absolvent oboru historie je připraven uplatnit se jako odborný vědecký pracovník v daném oboru. Je schopen popularizovat dějepisné poznatky v médiích, jako jsou odborné časopisy, televize, film nebo internet. Dále může být učitelem dějepisu na základních a středních školách. „Chtěla bych psát naučnou literaturu o dějinách českých zemí. K tomu ale budu asi i učit. Psaní knížek vnímám spíš jako přivýdělek a jako svého koníčka. Lehce už jsem začala. Mám různé poznámky k událostem, které mě v českých dějinách nejvíce zajímají. Časem bych je chtěla komplexně zpracovat a sepsat,“ dodala Vendula Ivčicová.

Přestože může být historie mnohými považována za ne příliš perspektivní obor, ve kterém nejde o nic jiného než o neustálé memorování se historických poznatků, je o její studium stále zájem. Řada mladých lidí totiž touží stát se historiky a strávit velkou část svého života v muzeích a archivech.

O studiu historie na dalších univerzitách se dozvíte více pod následujícími odkazy:

  • Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, České Budějovice: zde
  • Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: zde
  • Katedra antropologických a historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň: zde
  • Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha: zde
  • Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Olomouc: zde
  • Katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno: zde
  • Katedra historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Plzeň: zde
  • Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice: zde
  • Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha: zde

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Historii lze studovat téměř všude