Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Studijní obory na VŠ: Bohemistika, studium pro nadšence

Redakce

Redakce

20. 12. 2010

Foto: KnihyNěkomu se to možná může zdát až neuvěřitelné, ale jsou mezi námi i tací, kteří se dobrovolně dali na studium českého jazyka. Ze zkušenosti vím, že takoví lidé jsou mnohými považováni za exoty. Možná si také řeknete, k čemu takové studium je? Česky přece umí každý. Omyl. Než jsem začala studovat bohemistiku, také jsem netušila, co všechno v sobě obor český jazyk a literatura skrývá.

Foto: Knihy

Ilustrační foto, Zdroj: wikipedia.org

Filologie

Studovat se dá každý jazyk. Věda, která zaštiťuje studium jazyků, se nazývá filologie. Je to slovo řeckého původu a v doslovném překladu znamená přátelství se slovem. Dnes se používá hlavně pro označení nauk, které studují jazyk a literaturu v tom daném jazyce a také jeho kulturní a historický kontext.

Filologie se dělí dále na jednotlivé dílčí obory, které vedou ke zdokonalení daného jazyka:

  • Deskriptivní jazykověda – zahrnuje základní lingvistické pojmy, současnou strukturu a postavení daného jazyka.
  • Historická jazykověda – popisuje historický vývoj a rozvoj jazyka, a to jak z hlediska gramatického, tak fonetického.
  • Historická literární věda – zabývá se zkoumáním počátků a vývoje písemností vzniklých v daném jazyce.
  • Současná literární věda – věnuje se současnému stavu literárního světa.

To není ale zdaleka všechno. Filologie se také prolíná s dalšími obory, jako je historie, etnologie, geografie, srovnávací literární věda, všeobecná jazykověda, srovnávací jazykověda, filozofie.

Bohemistika

Jak už bylo řečeno, bohemistika je specializovaný filologický obor. Je to nauka o českém jazyce a jeho literatuře. Bohemistika se dá studovat buď jednooborově, nebo dvouoborově v kombinaci s dalším předmětem. Můžete ji studovat na pedáku nebo fildě. Filozofické fakulty, které nabízejí tento obor, najdete v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Opavě, Olomouci, Ostravě, Ústí nad Labem…

Přijímací zkoušky jsou překvapivě z češtiny, nebo podle výsledků Národních srovnávacích zkoušek, které organizuje společnost Scio. Například v Českých Budějovicích přijímají do jednooborového bakalářského studijního programu třicet studentů. Dalších třicet studentů přijímá Filozofická fakulta Jihočeské univerzity do dvouoborového programu. V Praze přijímá univerzita studentů mnohonásobně víc. O to drsnější je pak síto.

Obor zahrnuje jak část literární, tak část jazykovou. Jazyková část si klade za cíl komplexní poznání struktur a užívání českého jazyka. Samozřejmosti je prohloubení znalosti gramatiky současné češtiny. Student by měl dále získat přehled o základních otázkách jazykové kultury a jazykové politiky. Díky literatuře si má osvojit základní znalosti o všech obdobích dějin české literatury s přesahy do literatur světových. Bohemistický nadšenec dále pronikne do světa literární teorie, textologie a dalších disciplín literární vědy. No je toho prostě tolik, až z toho jde hlava kolem.

Myslíte si, že studium češtiny je natolik specifický obor, že se díky němu nemůžete při studiu podívat do světa? Omyl! Lektoráty českého jazyka a literatury najdete po celém světě. Namátkou pro vás vyberu pár zemí, kde se můžete s bohemisty setkat. Finsko, Bosna a Hercegovina, Francie, Egypt, Mongolsko, Izrael, USA, Čína… Čeština je prostě světová.

Kniha OBR: kniha

Ilustrační foto, Zdroj: commons.wikimedia.org

Uplatnění absolventů

A teď uplatnění. Od začátku studia je většina z nás alergická na stále se dokola opakující otázku. S notnou dávkou pochyb v hlase pronesená věta „A co z tebe jako jednou bude?“ by, myslím, vytočila každého. Takže, co z nás jednou bude. Studentka Lenka z Jihočeské univerzity by se v budoucnu ráda věnovala redakční činnosti, editorství nebo korekturám. Ostatně, o prázdninách už pracovala brigádně jako korektorka v jednom jihočeském deníku. Oproti tomu její spolužačka Veronika uvažuje o doktorském studiu a v budoucnu by se ráda věnovala vědecké činnosti. Je tedy možné, že právě ona bude jednou měnit pravidla českého pravopisu. Takže… všichni nepřátelé českého jazyka těšte se! :-)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Bohemistika, studium pro nadšence