Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Stručný průřez školstvím mezi lety 1989-2008

Redakce

Redakce

20. 12. 2009

Foto: ShutterstockMinulý měsíc se vyznačuje speciálním datem – 17. listopadu znamenající dvacáté výročí Sametové revoluce. Při této příležitosti vydal Ústav pro informace ve vzdělání informace o počtu žáků a studentů po roce 1989, dále zpracoval některé změny v legislativě, se kterými bych vás nyní ráda seznámila.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mnozí z vás jistě pamatují deset let povinné školní docházky, která byla v roce 1990 zkrácena o rok, zároveň však byla docházka na základních školách prodloužena z osmi let na devět. Poslední rok si žáci mohli splnit i na středních školách, na základních povinný nebyl. V tom samém roce začala vznikat víceletá gymnázia, která byla určena pro schopnější žáky. Nově byly také založeny soukromé a církevní školy, které nepodléhaly státu. Na vysokých školách se rozdělilo studium do tří stupňů tak, jak je známe dnes, tj. bakalářské, magisterské a doktorské studium.

O pět let později byla stanovena povinná školní docházka na základních školách na devět let, zároveň bylo devět školních let rozděleno do nižšího a vyššího stupně. Maturantům byl nově umožněn výběr – buď mohli pokračovat v zakončeném studiu vysokou školou, nebo zkusit uspět v přijímacích zkouškách na vyšší odbornou školu.

V roce 2004 byl přijat dodnes platící zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání. Tento zákon nezahrnuje vzdělání poskytované vysokými školami a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Následující informace se budou týkat počtu žáků v mateřských a základních školách, studentů na gymnáziích, středních školách, konzervatořích, vyšších odborných a vysokých školách, počtu zaměstnanců ve školství a jejich průměrné mzdy.

V roce 1989 navštěvovalo mateřskou školu 400 647 dětí, avšak tento počet začal klesat a děti ve školkách začaly přibývat až v roce 2002. Do minulého školního roku vzrostl počet dětí na 301 620, z nichž si platí 3 615 soukromou školku.

Na základní školu nastoupil v roce 1989 skoro 1 300 000 žáků. Bohužel i na základních školách došlo k postupnému úbytku, který se k minulému roku zastavil na 816 015 žácích.

Na středních školách se v roce 1989 vzdělávalo 638 841 studentů, 197 948 bylo nově přijato a 165 781 studentů úspěšně absolvovalo střední školu. Studentů středních škol také ubývalo, v minulém školním roce studovalo na střední škole zhruba o 70 000 studentů méně než v roce 1989.

Gymnázia zaznamenala postupná rozvoj, od roku 1989 vzrostl počet studentů z původních  101 311 o 44 710 studentů. Zároveň zájem o gymnázia roste, hlásí se na ně čím dál více studentů a některé střední školy s odborným zaměřením se potýkaly s velmi výrazným úbytkem zájemců o studium, proto se je snažily co nejvíce přilákat.

Co se týče konzervatoří, zde pro zajímavost studovalo v minulém roce kolem 3 500 studentů.

Vyšší odborné školy zaznamenaly značný nárůst studentů až po roce 1996, postupně se však počet studentů stále zvyšuje a k minulému školnímu roku studuje vyšší odborné školy 28 027 studentů. Vyšší odborná škola je alternativa pro ty, kteří chtějí prohloubit znalosti ze střední školy, jelikož je zde kladen důraz spíše na praktickou výuku, student získá titul diplomovaný specialista.

Počet studentů vysokých škol se pohybuje kolem 85 500 (údaj z roku 2006), kteří ke studiu nastoupili a největší zájem je o studia ekonomická, humanitní a společenskovědní, technická a pedagogických. Více studentů se hlásí na veřejné vysoké školy, méně na soukromé.

Ve školství je zaměstnáno nejvíce učitelů na základních školách, dále středních školách včetně konzervatoří a vyšších odborných škol, nejméně zaměstnanců mají vysoké školy, které se však v počtu zaměstnanců tolik neliší od škol mateřských.

Nejvyšší platy mají profesoři na vysokých školách, kdy je rozdíl mezi reálnou mzdou vysokoškolských profesorů a učitelů v mateřských školách přes 10 000 Kč.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Stručný průřez školstvím mezi lety 1989-2008