Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Středověký zájezdní hostinec? Archeologové ještě nemají jasno

Hana Chytrá

Hana Chytrá

28. 9. 2010

V rámci stavby nové silnice mezi Šarovy a Březolupy (Zlínský kraj) učinili archeologové zajímavý nález. Výzkumem se podařilo odhalit zachovalou část zdiva a množství keramiky z období 15. až 18. století. Předběžná zpráva zní, mohlo by se jednat o legendární středověký zájezdní hostinec Zavadilka.

FOTO: Model zájezdního hostince

Model zájezdního hostince, Zdroj: papermodel.cz

Kronikáři na přelomu devatenáctého a dvacátého století zaznamenali, že v katastru Březolup se nacházely do roku 1447 čtyři zájezdní hostince, neboli krčmy. Jedna z nich je datována dokonce kolem roku 1390. Písemné záznamy, jedná se o zmíněnou kroniku a právní listiny, zaznamenávající soudní spor, lokalizují Zavadilku právě mezi obce Šarovy a Březolupy.

Jak zmiňuje kronika, hostinec byl ve své době vyhlášené místo, někdejší panská hospoda a proslavily ji hlavně četné zábavy, pitky a rvačky formanů a obchodníků.

Archeologové jsou skeptičtí

„V blízkosti obnažené zdi údajného hostince jsme vykopali i několik železných předmětů, z nichž jeden připomíná nůž, dále pak ucho od sklenice a zbytky keramiky z osmnáctého století. Zda přímo s objektem souvisí i nálezy o tři staletí starší, které jsme našli o několik metrů dál, dosud nemůžeme potvrdit ani vyvrátit. Výzkum je teprve v počátcích,“ sdělil deníku Právo Ivan Čižmář ze zlínské expozitury Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Destrukce zdiva údajného hostince je datována zhruba do 18. století, ale je možné, že objekt byl starší a v 18. století proběhly pouze částečné opravy.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Středověký zájezdní hostinec? Archeologové ještě nemají jasno