Menu
TOPZINE.cz
Studium

Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček přijímá přihlášky do 12. dubna

Klára Brázdová

Klára Brázdová

22. 2. 2011

Milujete umění, ale nevzali vás v prvním kole na střední uměleckou školu? Nebo si pro sebe doma rádi kreslíte a vedle přihlášky na gympl byste chtěli zkusit štěstí i na výtvarném oboru? Ještě máte šanci. Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni přijímá přihlášky ve třetím kole přijímacího řízení až do 12. dubna.

FOTO: Malíř

Na SŠUPŠ Zámeček můžete podávat přihlášky do 12. dubna, Zdroj: sxc.hu

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček (SŠUPŠ) nabízí žákům studium na opravdu malém, útulném zámečku, který právě svou malebností dokáže mezi studenty vytvořit výbornou atmosféru. Přestože je studentů na této škole hodně, všichni se znají, navzájem si pomáhají a pořádají společné výstavy.

O příznivé atmosféře ve škole svědčí i výsledky celostátního průzkumu Škola a já společnosti Kalibro, ve kterém žáci v prosinci loňského roku hodnotili spokojenost s prostředím a výukou. Zámeček dosáhl skóre 76,8 %, což je nejlepší výsledek mezi všemi odbornými školami v republice. Škola tak má potvrzeno, že jsou její žáci se studiem opravdu spokojeni.

Zámeček své studenty kvalitně připravuje nejen na profesní uměleckou dráhu, ale i k vysokoškolskému studiu. Tento fakt potvrzuje velký počet absolventů školy na akademiích a jiných uměleckých vysokých školách. Absolventi Zámečku, zejména oboru Grafický design, kteří se rozhodnou odejít hned po maturitě do praxe, nacházejí uplatnění například v reklamních agenturách, kde dokáží uplatnit svůj talent a dovednosti.

Studijní obory na SŠUPŠ Zámeček v Plzni:

  • Grafický design
  • Užitá fotografie
  • Užitá malba
  • Kamenosochařství
  • Konzervátorství a restaurátorství

(všechny obory jsou čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)

Grafický design

Studenti se během čtyř let naučí používat různé grafické techniky, prostředky a materiály, se kterými do budoucna mohou pracovat. Umí vytvořit webové stránky, a to jak po designové, tak po technické stránce. Zvládají fotografování v ateliéru, navrhování plakátů, billboardů, letáků, kalendářů i tvorbu loga. Absolventi také dovedou ilustrovat knihu nebo zajistit firmě kompletní propagaci.

Užitá fotografie

Studenti tohoto oboru se již od prvního ročníku učí fotit krajiny, portréty, reportáže nebo zátiší, poznávají také veškerou historii a technologii fotografie. Dále se naučí kompletní tvorbu webových stránek, umí retušovat a upravovat fotografie, při focení dokáží používat různé druhy osvětlení. Zvládají také práci s grafickými softwary.

Užitá malba

V tomto oboru se studenti seznamují s veškerými kresebnými i malířskými technikami. Dokáží bez problému používat temperu, akvarel, pastel i olej. Malují na papír, plátno, omítku, sklo, ale například i na plech. Absolvent dokáže navrhnout a zrealizovat sgrafito i mozaiku. Figurální kresbou se studenti zabývají dlouhé hodiny, a proto po dokončení studia ovládají kresbu podle modelu na jedničku. Naučí se také ilustrovat knihu.

Kamenosochařství

Kamenosochař musí ovládat jak kresebnou techniku, tak modelaci. Učí se odlévat ze sádry i modelovat portrét. Absolvent dokáže vytesat do kamene desku s písmem, římsu, ale i vlastní sochu. Dokáže také přesně zreprodukovat kopii nebo restaurovat kamenné dekorace. Studenti ovládají základy fotografie a umí pracovat s grafickým designem.

Konzervátorství a restaurátorství

Obor je na škole novinkou, první ročník se otevírá od školního roku 2011/12. Vedle odborných restaurátorských předmětů se studenti budou učit figurální kresbu, písmo, animaci prostorových objektů ve 3D, technické kreslení a základy počítačové grafiky. Absolventi tedy budou základně vybaveni i pro výtvarnou činnost v jiných oblastech.

Součástí studia je letní i zimní plenér

Kromě odborných předmětů se všichni studenti učí také dějiny výtvarné kultury a všeobecné předměty, jako je český jazyk nebo cizí jazyky. Studenti všech oborů jezdí na zimní i letní plenéry do přírody, kde se celý týden věnují jen své práci. Ve třetích ročnících také docházejí na týdenní praxi v oboru.

Nadchl vás některý z vyučovaných oborů? Šanci přihlásit se máte do 12. dubna 2011. Talentové zkoušky ve 3. kole přijímacího řízení se konají 13. dubna 2011.

Snad jedinou, ale podstatnou skutečností, která vás od studia může odradit, je fakt, že čtyři roky strávené na škole vás vyjdou až na 100 tisíc korun. Výše školného se podle oboru pohybuje v rozmezí 22 až 25 tisíc korun za jeden školní rok.

Autorka je studentkou 3. ročníku SŠUPŠ Zámeček

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček přijímá přihlášky do 12. dubna