Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Střední odborné školy. Lepší než gymnázium?

Redakce

Redakce

27. 5. 2009

42-16022523SOŠ poskytuje specializovanější a praktičtější vzdělání než třeba gymnázium. Po ukončení střední školy máte větší šanci uplatnit se hned po maturitě v praxi, pokud chcete ve studiu pokračovat na vysoké škole, budete mít náskok v odborných předmětech. Naproti tomu absolventi gymnázií mívají většinou hlubší všeobecné znalosti.

V patnácti letech si to málokdo uvědomí, ale už při výběru SOŠ je třeba zamyslet se nad možností studia na vysoké škole. Ačkoliv existují výjimky, většinou se totiž nestává, že by šel středoškolský absolvent oboru elektrotechnika studovat medicínu.

„Lidé se mýlí, pokud si myslí, že na středních odborných školách, zvláště technicky zaměřených, jsou studenti pozadu s matematikou. Já jsem měl na dopravní škole v prvním ročníku hodiny matematiky pětkrát týdně, v dalších ročnících zhruba čtyřikrát,“ řekl Martin Peška, nynější koordinátor Topzine.cz.

Pokud ambice na budoucí vysokoškolské vzdělání, pak je přihláška na gymnázium v podstatě zbytečná. Průměrný plat gymnazistů bývá nižší než finanční odměna absolventů SOŠ. Jestli má někdo nějaký koníček či zálibu spojenou s oborem odborné školy, například elektrotechnika, pak nemá smysl trápit se s biologií na gymnáziu.

Jaké vás čekají předměty?

Složení předmětů se samozřejmě liší dle zaměření školy. Některé předměty ale budete mít všude:
·    Český jazyk: Ani na SOŠ vás nebudou znovu učit vyjmenovaná slova, předmět bude převážně věnován literatuře. Pokud není na škole příliš velký prostor pro hodiny dějepisu, bývá pak český jazyk vyučován v širším historickém kontextu.
·    Matematika: Množství vyučovacích hodin matematiky se liší dle typu školy. Nejtěžší počty vás čekají na technických a ekonomických oborech.
·    Cizí jazyk: Tomu se v dnešní době nevyhnete nikde. Na většině středních škol vyžadují jeden hlavní cizí jazyk, případně jeden vedlejší. Některé školy otevírají zvláštní semináře zaměřené třeba na konverzaci.
·    Tělocvik: Pro někoho pohodička, pro jiného muka. Jednu výhodu to má pro všechny, nebudete se muset učit nic nazpaměť.
·    Občanská nauka: Na některých školách provází studenty celým studiem jinde jen první roky. V rámci předmětu se seznámíte s filozofií, psychologií a právem.

V prvních ročnících se setkáte také s dějepisem, někde stejně jako na gymnáziu i se zeměpisem a chemií. Nejvíc políček v rozvrhu studentů SOŠ zabírají odborné předměty, které se liší dle zaměření školy. Na rozdíl od gymnázií je většinou součástí výuky i praxe. Tu si studenti odbývají nejen na hodinách ve škole, ale také v nejrůznějších podnicích a firmách.

+ Na SOŠ získáte hlubší a praktické znalosti v oboru. V případě dalšího studia na stejně zaměřené VOŠ či VŠ budete mít náskok v odborných předmětech. Pokud nemáte ambice na vysokoškolské studium, váš budoucí zaměstnavatel v oboru vás pravděpodobně přijme raději než nezkušené gymnazisty.
Některé obory jsou pro následné vysokoškolské studium jiného zaměření přímo nevhodné. Některé střední školy kladou malý důraz na získávání všeobecných znalostí jako je výuka cizích jazyků, počítačové znalosti a poradenství.

Nejoblíbenější SOŠ

·    Obchodní: Obchodní akademie, cestovní ruch, hotelnictví, podnikatelství, nakladatelé, knihovníci
·    Technické: Stavební, elektrotechnické, strojnické, dopravní, textilní, oděvní
·    Zdravotní
·    Sociální a pedagogické
·    Umělecké: Umělecko-průmyslové, oděvní, keramické
·    Zemědělské: Zahradnické, veterinární, zemědělské, lesnické

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Střední odborné školy. Lepší než gymnázium?