Menu
TOPZINE.cz
Studium

Střední odborné školy jsou praktičtější, gymnázia zase lepším odrazovým můstkem na vysokou

Zuzana Černá

Zuzana Černá

16. 2. 2011

Střední odborné školy (SOŠ) poskytují specializovanější a praktičtější vzdělání než gymnázia. To ví všichni. Každoročně ale tisíce deváťáků váhají, jestli dát přednost prestižnějším gymplům, nebo nabrat jasný kurz a směřovat do praxe.

V matematice vám pšenka nekvete? Na gymnáziu se jí nevyhnete, Zdroj: sxc.hu

V patnácti letech si to málokdo uvědomí, ale už při výběru SOŠ je třeba zamyslet se nad možností studia na vysoké škole. Ano, existují výjimky. Většinou se ale nestává, že by šel středoškolský absolvent oboru elektrotechnika studovat medicínu. To je potřeba důkladně zvážit, jinak hrozí, že po dvou letech studia elektronek zjistíte, že vám ujel vlak.

Pokud ale ambice na vysokoškolský titul nemáte, pak je přihláška na gymnázium v podstatě zbytečná. Průměrný plat gymnazistů bývá nižší než finanční odměna absolventů SOŠ. Jestli má někdo nějaký koníček či zálibu spojenou s oborem odborné školy, například elektrotechniku, pak nemá smysl trápit se s biologií na gymnáziu.

Mladí Češi mají o učňovské obory čím dál menší zájem. Dávno už přitom neplatí, že se člověk rukama neuživí. Naopak. Dobří zedníci nebo kováři jsou vysoce vážení a leckdy vydělávají víc než studovaní advokáti.

Po ukončení střední školy máte větší šanci uplatnit se hned po maturitě v praxi. Pokud chcete ve studiu pokračovat na vysoké škole, budete mít náskok v odborných předmětech. Naproti tomu absolventi gymnázií mívají většinou hlubší všeobecné znalosti.

Čemu se na SOŠ nevyhnete
Složení předmětů se samozřejmě liší dle zaměření školy. Některé předměty ale budete mít všude.

Český jazyk – Ani na SOŠ vás nebudou znovu učit vyjmenovaná slova, předmět bude převážně věnován literatuře. Pokud není na škole příliš velký prostor pro hodiny dějepisu, bývá pak český jazyk vyučován v širším historickém kontextu.

Matematika – Množství vyučovacích hodin matematiky se liší dle typu školy. Nejtěžší počty vás čekají na technických a ekonomických oborech.

Chcete-li se věnovat hudbě, zvolte konzervatoř, Zdroj: sxc.hu

Cizí jazyk – Tomu se v dnešní době nevyhnete nikde. Na většině středních škol vyžadují jeden hlavní cizí jazyk, případně jeden vedlejší. Některé školy otevírají zvláštní semináře zaměřené třeba na konverzaci.

Tělocvik – Pro někoho pohodička, pro jiného muka. Jednu výhodu má pro všechny, nebudete se muset učit nic nazpaměť.

Občanská nauka – Na některých školách provází studenty celým studiem, jinde jen první roky. V rámci předmětu se seznámíte s filozofií, psychologií a právem.

V prvních ročnících se setkáte také s dějepisem, někde stejně jako na gymnáziu i se zeměpisem a chemií.

Nejvíc políček v rozvrhu studentů SOŠ zabírají odborné předměty, které se liší dle zaměření školy. Na rozdíl od gymnázií je většinou součástí výuky i praxe. Tu si studenti odbývají nejen na hodinách ve škole, ale také v nejrůznějších podnicích a firmách.

Existují obory, které jsou pro následné vysokoškolské studium jiného zaměření přímo nevhodné. Některé střední školy kladou malý důraz na získávání všeobecných znalostí jako je výuka cizích jazyků, počítačové znalosti a poradenství.

Nejoblíbenější SOŠ
Obchodní: Obchodní akademie, cestovní ruch, hotelnictví, podnikatelství, nakladatelé, knihovníci
Technické: Stavební, elektrotechnické, strojnické, dopravní, textilní, oděvní
Zdravotní
Sociální a pedagogické
Umělecké: Umělecko-průmyslové, oděvní, keramické
Zemědělské: Zahradnické, veterinární, zemědělské, lesnické

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Střední odborné školy jsou praktičtější, gymnázia zase lepším odrazovým můstkem na vysokou