Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Stipendia pomáhají vylepšit studentský rozpočet. A otevírají cestu ke studiu v zahraničí

Alena Nová

Alena Nová

20. 4. 2010

StipendiumStipendia nejsou jen odměnou pro šprty. Studentům vysokých škol přispívají i na výdaje spojené s ubytováním nebo dojížděním do školy a zároveň vysokoškolákům pomáhají v případě tíživé sociální situace. Stejně tak vám mohou otevřít dveře ke studiu v zahraničí.

Stipendium

Ilustrační foto, Zdroj: Milan Horní, Topzine.cz

Ubytovací stipendium: Štědrá je Univerzita Karlova

Na vysokých školách se rozlišuje několik druhů stipendií. Tím nejsnáze dosažitelným bývá ubytovací stipendium. Základním předpokladem pro jeho získání je studium bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia a místo trvalého pobytu mimo okres, v němž má sídlo vámi studovaná vysoká škola. Vaše výsledky u zkoušek přitom nehrají žádnou roli. Na ubytovací stipendium má stejný nárok ctižádostivý jedničkář, i jeho kolega, v jehož indexu převažují trojky.

Zatímco na Univerzitě Karlově dosáhnou na ubytovací stipendium i studenti, kteří už neúspěšně studovali na dvou školách a v současném studijním programu nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok, na jiných univerzitách jsou podmínky pro jeho přidělení poněkud tvrdší.

Pokud už jste dříve něco studovali a zjistili, že daný obor pro vás zrovna není tím pravým, na většině škol se můžete s ubytovacím stipendiem rozloučit. Stejně tak je tomu i v případě, kdy jste zapsáni v prvním studijním programu, ale překročili jste standardní dobu studia. Studujete-li tedy např. tříletý bakalářský obor čtvrtým rokem, příspěvku na ubytování se rovněž nedočkáte.

VŠ koleje

Ubytovací stipendium pokrývá náklady na ubytování jen částečně, Zdroj: kam.jcu.cz

Výše ubytovacího stipendia se obvykle pohybuje v rozmezí 600 až 800 korun měsíčně. Pokryje tedy jen malou část nákladů, které vám s ubytováním nebo dopravou vznikají.

Univerzita Karlova vyplácí i ubytovací stipendia ve zvýšené výměře. Nárok na ně mají studenti, jejichž sociální situace nepřesahuje 1,5 nebo 2,4násobek životního minima. Splňujete-li tyto podmínky, můžete obdržet přibližně 1500 až 2500 korun měsíčně.

Pro přiznání ubytovacího stipendia je třeba podat žádost. Abyste zbytečně nepřišli o peníze, na které máte nárok, nezapomeňte si zjistit konečný termín podávání žádostí na dané období.

V nouzi pomůže sociální stipendium

Se sociálním stipendiem může počítat student pobírající přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě není vyšší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Výši životního minima, určenou dle počtu osob žijících ve společné domácnosti, zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na adrese http://www.mpsv.cz/cs/3213. Výše sociálního stipendia, stanovená zákonem, činí 1620 korun měsíčně. O přidělení sociálního stipendia se rovněž žádá.

Prospěchová stipendia pro deset procent nejlepších

Jste-li ambiciózními studenty s výbornými výsledky, určitě se vás bude týkat prospěchové stipendium. Jen je třeba si ohlídat, zdali škola přiděluje stipendia automaticky, nebo je nutné o jejich přidělení žádat prostřednictvím studijního oddělení.

Pilné studium

Prospěchové stipendium je odměnou za pilné studium, Zdroj: Tomáš Zbyňovský, Topzine.cz

Základním předpokladem pro přiznání prospěchového stipendia je studium bakalářského nebo magisterského studijního programu v prezenční formě studia. Hlavním kritériem pro posouzení, jestli máte na prospěchové stipendium nárok či nikoliv, a určení jeho výše je tzv. vážený studijní průměr (VSP).

VSP se nepočítá jako běžný aritmetický průměr, ale vychází z toho, že každá známka má jinou váhu dle počtu kreditů, jimiž je daný předmět ohodnocen. Takže např. jednička za pětikreditový předmět znamená celých pět jedniček a s trojkou získanou za předmět se třemi kredity se vám do průměru započítávají trojky tři.

Obecně platí, že na prospěchové stipendium dosáhne 10 % nejlepších studentů dané fakulty, daného studijního programu a oboru. Výše prospěchových stipendií se liší nejen v rámci univerzit, ale i mezi jejich jednotlivými fakultami. Např. na ZČU v Plzni mohou studenti učitelství, kteří dosáhli vynikajícího studijního průměru, obdržet nejvýše osm set korun měsíčně, kdežto jejich kolegové elektrotechnici až dva tisíce.

Erasmus: Jedna z možností, jak získat stipendium do zahraničí

Jednou z nejschůdnějších cest, jak si splnit sen o studiu v zahraničí, je účast v programu Erasmus. Jedná se o program zaměřený na spolupráci evropských vysokoškolských institucí, který studentům umožňuje vycestovat na studijní pobyt nebo pracovní stáž na partnerské univerzity v rámci zemí Evropské unie, zemí Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Turecka.

Studium v zahraničí

Během studia v zahraničí získáte cenné zkušenosti a poznáte nové přátele, Zdroj: english.pte.hu

Studijní pobyty v rámci Erasmu jsou uskutečňovány pouze na základě bilaterálních smluv mezi domácí VŠ/VOŠ a zahraniční vysokoškolskou institucí. Nevýhodou je tedy omezený výběr škol, na kterých můžete v zahraničí studovat. Navíc obvykle můžete vyjet jen tam, kde má smlouvu katedra, ke které s vaším studijním oborem patříte.

Výše stipendií vyplácených účastníkům programu Erasmus se liší dle konkrétní cílové země v závislosti na životních nákladech v dané zemi. Částky přidělované na jeden měsíc studijního pobytu v zahraničí se pro rok 2009/2010 pohybují v rozmezí 200 až 600 EUR. Nejméně obdrží studenti, kteří se za poznáním jiné kultury vydají do Bulharska a Rumunska (cca 250 EUR), nejvíce naopak ti, co za svoji hostitelskou zemi zvolí Dánsko, Norsko nebo Velkou Británii (více než 550 EUR).

Podrobnější informace o programu Erasmus najdete na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Stipendia pomáhají vylepšit studentský rozpočet. A otevírají cestu ke studiu v zahraničí