Menu
TOPZINE.cz
Studium

Státní maturita 2013 bude mít jednu úroveň. Provází ji i další změny

Redakce

Redakce

17. 10. 2012

Maturitní zkoušky ověřují nejenom znalosti studentů středních škol, ale v posledních letech také jejich nervy a psychickou odolnost. Jaké změny připravilo MŠMT pro rok 2013?

FOTO: Studentka s tváří v dlaních

Příprava na maturitní zkoušku vyžaduje dostatek času , Zdroj: sxc.hu

Představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy již připravili návrh zákona o podobě státních maturit pro jarní zkušební období 2013.

Po problémech z předešlých let se v něm objevují podstatné změny, které mají odstranit nejzávažnější nedostatky, a tak ze státní maturity konečně vytvořit užitečný nástroj pro porovnávání kvality vzdělávání na středních školách.

Jednotná úroveň obtížnosti je pro porovnávání nejdůležitější

Jednou z nejdůležitějších změn je zavedení jednotné úrovně obtížnosti. Tuto úpravu lze chápat jako logický krok při nápravě chyb, které se v důsledku nedostatečné koncepčnosti ve zkouškách již projevily.

V zákonu stanovujícím podmínky pro maturity v roce 2013 se také objevuje podmínka zachování dvou povinných zkoušek.  Zkouška z předmětu český jazyk a literatura by měla zůstat povinná pro všechny maturanty bez výjimky.

Výběr mezi matematikou a cizím jazykem

Druhý povinný předmět státní maturitní zkoušky je však benevolentně přenechán volbě mezi cizím jazykem a matematikou, přičemž v nabídce cizích jazyků bude angličtina, němčina, francouzština, ruština a španělština. Volba studentů bude zahrnovat i možnost zkoušky z maximálně dvou nepovinných předmětů.

FOTO: Rýsovací pomůcky

Matematika je jedním z nejméně oblíbených předmětů, Zdroj: sxc.hu

Nelze předpokládat, že tato konkrétní úprava státních maturit bude pro příští roky trvalá, neboť se mezi odbornou veřejností objevují názory o nutnosti povinného testování všech tří předmětů.

Na opravování se budou částečně podílet i samotné školy

Letošní problémy s opravováním písemných prací z českého jazyka a literatury byly hlavním iniciátorem změny i v této oblasti státních maturitních zkoušek. Zatímco v roce 2012 prováděli hodnocení certifikovaní hodnotitelé vybrané instituce, v roce 2013 bude oprava přenechána certifikovaným hodnotitelům vybíraným řediteli jednotlivých škol.

Toto opatření slibuje zvýšení objektivnosti hodnocení a rychlejší opravu studentských prací. Hodnocení písemné práce z cizího jazyka však dále zůstane v rukou hodnotitelů z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Jak se zdá, mnoha změn, problémů a nedostatků se v případě státních maturit ještě dočkáme. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že student střední školy by minimálně rovnici o dvou neznámých a podobné vzdělanostní standardy měl zvládnout, ať již bude maturitní zkouška jakákoli.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Státní maturita 2013 bude mít jednu úroveň. Provází ji i další změny