Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Spisovatelé radí: šest pravidel správného psaní podle George Orwella

Tereza Andělová

Tereza Andělová

25. 12. 2012

Zajímají vás problémy tvůrčího psaní? Chcete rozvíjet svůj talent? Inspirujte se radami od těch nejpovolanějších – velikánů literárního světa. Začínáme s autorem slavných románů Farma zvířat a 1984, Georgem Orwellem.

FOTO: Psaní

Spousta spisovatelů se shoduje na tom, že velkou částí jejich práce je škrtání., Zdroj: sxc.hu

George Orwell ve svém eseji Politika a anglický jazyk zformuloval šest poměrně jednoduchých pravidel, kterými je dobré se řídit, pokud chcete psát jasně a čtivě. Celý text najdete v souboru Uvnitř velryby a jiné eseje. Spíše než radami pro spisovatele se zabývá úpadkem soudobého anglického jazyka a společnosti vůbec, ale nic nebrání se jeho myšlenkami inspirovat a využít je pro vlastní psaní.

1. Nepoužívejte vyprahlé fráze a spojení

Používání zaběhlých metafor sice značně usnadňuje psaní, ale na druhou stranu kvůli jejich častému užívání zkostnatí, jejich význam se vyprázdní a čtenáře už poté nezaujmou. Pokud budete svoje myšlenky formulovat pomocí vlastních slov, podaří se vám vyvolat mnohem barvitější dojmy.

2. Pozor na smysl textu

Pokud se chcete vyjadřovat jasně, měla by tomu odpovídat i forma vašeho textu. Nejdůležitější je si předem ujasnit, co vlastně chcete sdělit a pak tomu uzpůsobit výběr slov – nikdy ne naopak. Orwell poznamenává, že není nejhorší, pokud čtenář smysl nepochopí, ale pokud ho nezná ani sám autor.

Pokud tedy chcete své myšlenky uspořádat do psané formy, nezapomeňte na stručnost a konkrétnost. Nepoužívejte zbytečně sousloví, když se můžete vyjádřit jedním slovem. Takových případů je určitě mnoho.

Jako příklad špatného zacházení s jazykem Orwell předložil zábavný text. Pokusil se o moderní překlad pasáže z Bible. Posuďte sami, jak na vás výsledek působí a jestli mají současní spisovatelé skutečně tendenci sklouzávat k takovémuto způsobu vyjadřování.

Původní text: „Opět jsem pod sluncem viděl, že běh nezávisí na snaze hbitých ani boj na bohatýrech ani chléb na moudrých ani bohatství na rozumných ani přízeň na těch, kdo mají poznání, ale jak kdy každému z nich přeje čas a příležitost.“

Překlad do moderního jazyka: „Objektivní posouzení současných jevů si vynucuje závěr, že úspěch či neúspěch v kompetitivních aktivitách nevykazuje žádnou tendenci souvislosti s vrozenými schopnostmi, ale že je nutno brát v potaz značný element nepředvídatelného.“

Zdroj: George Orwell: Uvnitř velryby a jiné eseje. Brno: Atlantis, 1997.

3. Pokud můžete nějaké slovo vyškrtnout, udělejte to

Tato rada rozvíjí předchozí bod. Hodně spisovatelů se shoduje na tom, že velkou částí jejich práce je škrtání. Vracejte se k již napsanému a vyškrtávejte slovní vatu, tedy taková slova, bez jejichž přítomnosti bude mít text stále stejný význam. Není třeba popisovat jednu věc pomocí několika přívlastků – snažte se vybrat ten nejvýstižnější. Dávejte si pozor také na hromadění slov, která mají stejný význam. Zbytečně text prodlužují na úkor jasnosti sdělení.

4. Upřednostňujte činný rod před trpným

OBR: George OrwellZákladní pravidlo, které zná snad každý pisálek, ale přesto není na škodu si ho připomenout. Trpný rod se hodí pro formálnější útvary nebo pro odborné články, ale pokud chcete čtenáře zaujmout, vyhněte se mu. Činný rod je přirozenější a propůjčuje textu větší živost. Zkuste si nahlas přečíst část povídky ve dvou verzích – jednou se slovesy v činném rodě, a pak v trpném. Slyšíte ten rozdíl?

5. Pozor na cizí slova a odborné termíny

V tomto případě si musíte ujasnit, pro koho píšete. Používáním výrazů jako a propos či status quo možná dobře zapůsobíte na své učitele v odborných pracích, ale pro neformální psaní se nehodí. Někdy se jim nevyhnete, ale pozor, aby jich v textu nebylo příliš. Působil by poté rádoby intelektuálně.

6. Než napsat nějakou hloupost, raději porušte kterékoli z uvedených pravidel

A rada na závěr. Tato pravidla pro vás sice mohou být užitečnou berličkou, ale neřiďte se jimi za každou cenu. Pročtěte si je, zamyslete se nad nimi a vezměte si z nich to, co považujete za užitečné. Dejte především na svou intuici. Konec konců, psát striktně podle pravidel by byla nuda.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Spisovatelé radí: šest pravidel správného psaní podle George Orwella