Menu
TOPZINE.cz
Apetit

Soudné sestry: Terry Pratchett zavzpomínal na Shakespeara

Redakce

Redakce

24. 7. 2010

Celé Soudné sestry jsou parodií na Shakespearovu tragédii Macbeth. Objeví se ale narážky i na jiná Shakespearova díla.

Macbeth se vrací se svým přítelem Banquem z bitvy domů. Na vřesovišti potkají tři čarodějnice. Když je Macbeth a Banquo spatří, osloví jedna z nich Macbetha jako théna z Cawdoru a předpoví mu, že se stane králem. Banquovi řeknou: „Krále zplodíš, třebaže nebudeš králem.“ Poté zmizí. V té chvíli přicházejí poslové a oznamují Macbethovi, že byl jmenován thénem z Cawdoru. Na Macbethově hradě dostala lady Macbethová od svého manžela dopis, kde píše o věštbách čarodějnic, a dozví se, že má na jejich panství dorazit král a nachystá vše pro vraždu. Připraví pro Macbetha dvě dýky a hlídá před královými komnatami, kam vejde Macbeth. Když Macbeth vyjde ven, má ruce i dýky od krve. Je zděšen ze svého činu.

Duncanovi synové, Malcolm a Donalbain, se bojí, že po otcově smrti jsou v nebezpečí i oni, a rozhodnou se uprchnout. To ale vyvolá podezření, že byli zapleteni do vraždy, a tak je Macbeth jmenován králem. Nedlouho po korunovaci se rozhodne uspořádat hostinu, kam pozve i Banqua, a najme si vrahy, kteří jej zabijí. Jeho syn Fleance ale unikne. Na začátku hostiny se král dozvídá o úmrtí Banqua a Fleancově útěku. Vzápětí uvidí Banquova ducha. Vyděsí se a po celou dobu hostiny se chová velmi divně. Rozhodne se vyhledat čarodějnice.

Když najde Macbeth čarodějnice v jeskyni, chce, aby mu předpověděly budoucnost. Ony ho varují před šlechticem Macduffem a řeknou mu, že nikdo „z ženy zrozený“ mu nemůže ublížit. Dodají, že Macbeth nebude poražen, dokud „birnamský les nezteče dunsinanský hrad“. Macbetha to nevystraší, protože les se přece nemůže hýbat.

Macduff se obrátil proti králi a uprchl do Anglie, kde se připojil ke svému bratru. Macbeth se to dozví a nechá jeho rodinu vyvraždit. Lady Macbethová mezitím zešílí při neustálém vzpomínání na vraždu Duncana.

Král se stará o posílení obrany kolem dunsinanského hradu. Většina vojáků se připojila ke druhé straně, on si však je jist, že nemůže být poražen – ne dokud birnamský les nedojde k Dunsinanu. Zatím se jeho nepřátelé sešli právě v birnamském lese, každý z nich se zamaskoval větvemi. Když se Macbeth připravuje k bitvě, uslyší, že jeho žena spáchala sebevraždu. V tom okamžiku posel hlásí, že birnamský les se pohnul. Malcolm a Macduff zahájili útok. Macbeth svůj hrad ztratí a v boji s Macduffem, který se narodil předčasně císařským řezem právě zemřelé matce, je zabit. Ve Skotsku je konečně mír a Malcolm je korunován králem.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Soudné sestry: Terry Pratchett zavzpomínal na Shakespeara