Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Sociologie není jen pro akademiky. Znáte svou společnost… a sebe?

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

17. 10. 2011

OBR: SpolečnostDeviantní chování, interetnické vztahy, globalizace, rozvod, sexuální identita, ženy v pracovním procesu, masová média. Jde o aktuální témata, která mají ještě jedno společné jsou jedněmi z pilířů sociologického bádání.

OBR: Společnost

Sociologie zkoumá člověka jako tvora společenského, FOTO:sxc.hu

V dnešní době tolik probíraná humanitní studia mají skutečně široký záběr. Počínaje matkou všech věd filozofií, hledající podstatu bytí, a konče mladou antropologií, která se pokouší odhalit charakter i jiných kultur, než je ta naše, euroamerická.

A někde mezi tím najdeme sociologii. Vědu, která nehledí do hlubin lidské duše, ale snaží se zachytit člověka v prostředí pro něj tolik přirozeném – ve společnosti. Sociologie studuje člověka jako tvora společenského.

Odešlo náboženství, přišla věda a… sociologie

Tak jako je tomu i u jiných humanitních věd, které vznikly později v 19. a 20. století, i sociologické otázky se objevily už tisíce let předtím, než vznikl samostatný vědní obor. Člověk se vždy snažil pochopit příčiny lidského chování a společenských změn. Nicméně tato snaha měla téměř vždy náboženský charakter.

Sociologii otevřely dveře razantní společenské změny spojené s francouzskou revolucí a průmyslovou revolucí. Náboženství ztratilo svůj monopol na chápání světa a nahradila ho racionální věda. A tehdy vznikla i věda, která se ptala po lidské přirozenosti, po příčinách společenských změn, snažila se pochopit nový, moderní svět. Tou vědou je právě sociologie.

Otcové zakladatelé: Comte, Durkheim, Marx a Weber

Jeden člověk přirozeně nedokáže vytvořit celý vědní obor. Přesto má v sociologii zvláštní místo Francouz August Comte (1798-1857), který je i autorem pojmu sociologie. Podle Comta je sociologie další vědou v řadě po fyzice, chemii a biologii, ze všech oborů je ovšem nejvýznamnější a nejkomplexnější.

Mnohem větší přínos pro sociologii mělo až bádání dalšího Francouze Émila Durkheima (1858-1917), který sice z Comta vycházel, ale zároveň ho kritizoval za to, že nedokázal sociologii postavit na vědecký základ, jak si předsevzal. Proto Durkheim zavedl pojem sociální fakta (vliv náboženství, ekonomické podmínky apod.), podle kterých lze zkoumat společenské jevy se stejnou objektivitou jako v případě přírodních věd.

Čtěte také, jaký je rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem!

Mezi první sociology se řadí i Karel Marx (1818-1883), podle něhož je historický vývoj poháněn konflikty mezi třídami, a další Němec Max Weber (1864-1920), který sice uznával váhu ekonomických faktorů na změnu společnosti, ale nepovažoval je za jedinou podmínku sociálních změn.

I když se tito zakladatelé pokoušeli postavit sociologii na stejném základu jako přírodní vědy, zůstává předmětem jejich výzkumu člověk, a toho už z principu nelze studovat jako neměnné přírodní zákonitosti.

Proč sociologie?

Díky sociologii se můžeme oprostit od předsudků, protože nám umožňuje vidět společnost hned z několika úhlů pohledu. Pokud poznáme, jak jiní lidé žijí a uvažují, pomůže nám to pochopit lépe jejich problémy a pomáhat jim při jejich překonávání.

FOTO: Ruce

S poznáním by měl člověk začít u sebe, Zdroj: sxc.hu

Sociologické průzkumy jsou velmi užitečné při hodnocení úspěšnosti opatření ve společnosti. Díky průzkumu sociologů se například zjistilo, že když se lidé v některých zemích po druhé světové válce přestěhovali do velkých komplexů sídlišť, které jim měly zvednout životní úroveň, často se cítili osamělí a nešťastní, o okolí se nestarali, neudržovali domy a začala se zde zvedat kriminalita.

Pochopení společnosti vede také v neposlední řadě k sebepoznání. A to jistě stojí za to.

Poznávám, tedy jsem

Člověk by neměl zakrnět, měl by neustále jít za poznáním neznámého, rozšiřovat si obzory, a tím obohacovat vlastní život. A kde s takovým poznáváním začít? Zřejmě u sebe, u toho, co ho obklopuje a ovlivňuje, u společnosti, ve které se pohybuje. U sociologie.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Sociologie není jen pro akademiky. Znáte svou společnost… a sebe?