Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Sny: Odpočinek od reality?

Redakce

Redakce

7. 5. 2010

Stává se vám často, že nedokážete rozlišit sny od reality? Myslíte si, že se vám žádné sny nezdají a nebo si je pamatujete až moc dobře a chtěli byste znát spojitost mezi nevědomím, vědomím a podvědomím? Mnozí z nás si kladou mnoho otázek co se týče snů. Pojďme společně některé záhady rozluštit.

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Sny jsou hádanky, které se po celá staletí, možná i tisíciletí, snaží celá řada lidí rozluštit. Jsou to obrázky a vjemy vytvořené naším mozkem. Většinou snění vyvolají zážitky, vzpomínky, emoce a naše nekonečná fantazie. Mnohdy jsou nepochopitelné a nebo jsou zkrátka mimo zdravý rozum. Ale má to snad v konečném důsledku nějakou spojitost s naším reálným světem?

Před mnoha lety lidé věřili, že sny předpovídají budoucnost. Přikládali jim určitý význam, který, jak všichni víme, existovat může a nemusí. Aby si lidé usnadnili předpověď budoucnosti, sestavili postupně knihu o výkladu snů zvanou snář. Autoři si tehdy zapisovali každý svůj sen a pak jen čekali, co se bude dít. Takto vznikala knížka o snech. Oneirologové se k takovýmto „výmyslům“ ale staví velice záporně.

Oneirologie – slovo, které většině nic neřekne. V psychologii je to však známý pojem týkající se nauky o snech z vědecké stránky. Díky němu víme něco málo tajemství a statistik ze snového světa.

Sny se zpravidla neuchovají v paměti moc dlouho. Někteří si sny nezapamatují vůbec a někteří si pamatují jeden sen do konce života. Je to velice různé. Průměrně má však každý z nás 8 – 10 snů za noc a stále se zjišťuje, zda má na sny vliv pohlaví a nebo povaha člověka.

Spánek, jak jistě víte, má dvě fáze. Tzv. REM fázi a NREM fázi, kdy v REM fázi se vám zdají sny pestré, nelogické, živé a přicházejí asi hodinu po usnutí. Oproti tomu NREM fáze obsahuje sny krátké, jednoduché s mnohdy poměrně reálným děním.

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Aby nám ale tentokrát náhodou život neusnadnil aspoň naši chvilku určenou pro odpočinek, vyskytují se bohužel i noční můry, které o nějakých 5% převažují nad sny neutrálními či pozitivními. Člověk se často budí vyděšený, někdy s pláčem, křikem či různými projevy emocí. Pokud zaslechnete někoho ve spánku jak křičí, není dobré ho ihned probouzet. Mozek ve spánku stále pracuje a vnímá, co se děje okolo. Je docela možné, že spícímu bude váš hlas velice nepříjemný a ve snu se bude jevit jako ozvěna apod.

Málo z nás se také setkalo s tzv. lucidním snem. Jde o okamžik, kdy si uvědomujeme, že sníme. Takový sen bývá ale krátký a člověk se většinou hned probudí. Podaří se ho zažít jen párkrát za život.

Takovým „patronem“ snů a vývoje ve vědě je známý Sigmund Freud. Byl to rakouský lékař a psychiatr českého původu. Zabýval se především lidským nevědomím a psychikou. Vycházel i z některých zahraničních děl jako byl např. Výklad snů z roku 1900. Publikoval práce o lidech, které nějakou dobu pozoroval a vyvodil spoustu závěrů. Díky těmto poznatkům pak vyvinul světově proslulou psychoanalýzu, jejíž základní myšlenkou je nalezení nevědomých pudových příčin psychických obtíží, které mohou mít vliv na fyzickou stránku pacienta.

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Ke snům tak nějak už mnozí přiřadili i náměsíčnost neboli somnambulismus, která se projevuje obvyklým každodenním chováním a činnostmi, až na to, že člověk spí. Náměsíčného člověka je možné probudit, ale není to vůbec lehké. Musí se počítat s tím, že probuzený se bude chovat zmateně, možná až lehce agresivně. Tento jev se nejčastěji objevuje u chlapců a to ve věku 6 – 12 let, kdy není považován za nemoc. Dále pak existují 3 druhy náměsíčnosti, kdy je člověk náměsíčný jen jedou za měsíc, párkrát za měsíc a nebo pak téměř každý den.

Příčiny náměsíčnosti ale zatím nejsou známy. Psychologové vysledovali, že náměsíčnost se objevuje převážně u labilních a citlivých lidí, kteří reagují na frustraci a někdy dokonce i na změnu počasí. Takoví lidé mají pak prostory ke spánku v přízemí a na noc se zamykají. V pokoji nepřipadá v úvahu žádný ostrý předmět či nástroj. Náměsíční se ve většině případů dokáží vyhnout překážkám, ale může se stát, že např. narazí do nábytku nebo spadnou ze schodů. Existují i případy, kdy náměsíčnost byla příčinou smrti nebo také propustkou z vězení, kdy se ve 20. století vymluvil vrah své manželky, že si nic nepamatuje z důsledku náměsíčnosti. Soud ho tehdy shledal nevinným.

Jednou z nejčastějších poruch ve spánku bývá pak i mluvení ze spaní, kdy si člověk neuvědomuje, že mluví, křičí nebo si dokonce zpívá. Ráno pak takový člověk normálně vstane a poslouchá historky ze své noci, které vypráví manžel nebo manželka, nevěřícně kouká, ale nakonec se podle mého názoru akorát oba dobře pobaví. Nepovažuje se to za nemoc a nespadá to ani pod náměsíčnost, jak si může někdo z vás myslet.

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Příklady z Nostradamova snáře:

Peníze najíti – zisk a dobré vyhlídky do budoucna

Pečivo jísti – dobré časy přicházejí

Sladkosti jísti – nestřidmost způsobí nemoc

Mák viděti – nemoc

Maják viděti – dlouhá nepřítomnost

Malovati sám sebe – douhý život

Kouzla viděti – úmrtí

Diamanty viděti – falešné štěstí

Dítě hráti si viděti – spokojenost

Delfína hráti si viděti – neštěstí nebo i smrt

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Sny: Odpočinek od reality?