Menu
TOPZINE.cz
Sex a vztahy

Sexuální magie a magie lásky. Pojďme se ponořit do tajemných rituálů! – 1. díl

Tereza Ticháčková

Tereza Ticháčková

15. 12. 2009

Magie láskyČlověk vždy touží a toužil po vnitřním poznání. Magie není černá nebo bílá, není dobrá nebo zlá, je jen taková, jakou ji člověk vytvoří. Uvědomíme-li si, že může existovat cosi, co nás převyšuje, věříme. Tímto můžeme využívat magii jako pomocníka nebo průvodce.

Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Jistě se shodneme na tom, že magie je tajemnou, neuchopitelnou a pro mnohé nepochopitelnou záležitostí a jistě se také shodneme na tom, že neexistuje silnější magie než magie lásky.

Lidé se jí báli, lidé jí nerozuměli, lidé se jí pokoušeli svázat, zničit, pochopit.  Některým se to dařilo, některým méně, avšak téměř každý byl schopen část magie přijmout nebo si ji aspoň vyložit po svém a  pro sebe.

Už nejstarší písemné památky mluví o existenci kouzel, zaříkadel, o tom, jak se lidé obraceli k silám, kterým přikládali různé důležitosti, vykonávali rituály, vyráběli talismany a spoustu jiných třeba pro nás dnes už nedůležitých a nepochopitelných úkonů.  V dnešní době vidíme vinou ohromného technického vývoje tyto věci jako nedůležité a podřadné, přestože některé rituály, ať jsou či nejsou přímo sexuální, užíváme dodnes, a to především díky hermetikům, okultistům a především americkým Wiccanům.

Wicca je dnešní pohanské náboženství a zároveň jakási dnešní podoba čarodějnictví, do které bylo postupem času včleněno velké množství prvků západního okultismus. Tato moderní podoba čarodějnictví vzniká až ve 20. století a v současné době nejvíce sleduje a dbá na poznání člověka jako takového, osobní rozvoj, poznání svých hranic a možností, ale i zákonitostí a běhu okolního světa, a dá se říct, že Wicca ve svých praktikách rozhodně nezapře své pohanské kořeny a velmi dbá právě na prožitek rituálů, jež jsou často spojené s přírodními změnami.

Jak jsem zmínila, existuje jen velmi málo magií tolik silných jako magie sexuální – magie lásky, a to především proto, že při samém sexuální aktu nebo i po něm bývá veškeré mimosmyslové vnímání velmi oslabeno.  Mysl je citlivá a nemálo z nás už zažilo při orgasmu jakýsi nedefinovatelný pocit nekonečnosti.  Jedna velmi moudrá a velmi stará kniha věnovaná právě této magii říká, že při spojení dvou lidských bytostí rozdílně polarizovaných, tedy se navzájem přitahujících, vytváří Mars, planeta mužů, skořápku přístupnou Venuši, tedy planetě žen. Bohužel jen o několik řádků později se ten samý autor zmiňuje o tom, že druhého člověka k některým úkonům potřeba vůbec není.  Ehm, zřejmě tušil, o čem mluvil.

Sexuální magie bývá velmi často jakousi mentální cestou k získání nebo naopak osvobození se, dost často může, ale nutně nemusí, být vykonávána v magických kruzích (například v takovém, jakým jsou třeba právě Wiccané dbající na rituálnost). A také, což je škoda, se vždycky najde někdo, kdo ji odsoudí, což bývá dost často výsada Evropanů, pro které je nahota preferovaná při rituálech zkrátka moc perverzní a spojují si ji sami v sobě s jakýmisi satanistickými orgiemi, za něž se ve středověku upalovalo. Nic proti orgiím, jen v tomto případě se o ně opravdu nejedná.

Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Už víme, co že to sexuální magie není, což stále nezodpovídá otázku, co že to je. Sexuální magie, dá se říct, je jakási mentální magická technika, která se však dá použít i při milostných rituálech. Jako každá magie, je i tato v podstatě práce s vírou, symbolikou a určitým neviditelným světem. V případě magie lásky operujeme navíc s tím, že ženské a mužské tělo je opačně polarizováno, tedy mohutně přitahováno, takto se vytvoří čtyřpól, což není nic jiného než prostý souložící pár. Zajímavé při tomto výkladu je, že žena je popisována jako pól negativní, který energii přijímá a z muže vysává, přičemž muž je centrem pozitivní energie. I zde se promítá tehdejší a do jisté míry i dnešní názor na rozdělení a postavení muže a ženy.

Nerada bych zde poskytovala nějaké neověřené rady nebo postupy, protože kde existují pověry, existuje místo pro různé výklady, které nemusí být vždy správné. V této oblasti je popsáno velké množství všemožných rituálních praktik, kterým můžeme věřit více či méně, nebo také vůbec. Jisté však je, že výrazně záleží na volbě partnera. Například se traduje, že k vykonávání sexuálně-magických rituálů nebo rituálů lásky je velmi dobré volit partnera, partnerku nám nepodobnou. Laicky řečeno – čím méně podobný nám protějšek je, tím více bude docházet k tzv. polarizaci, tím více bude rituál silnější. Mužům se doporučuje volit za partnerky k pomoci se sexuálními rituály své vlastní ženy, nikoliv cizí milenky, manželky nebo prostitutky. Pro ženy je naopak vhodný muž střízlivý. No – v jednoduchosti je krása.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Sexuální magie a magie lásky. Pojďme se ponořit do tajemných rituálů! – 1. díl