Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Krok za krokem!

Tomáš Miška

Tomáš Miška

24. 3. 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v České republice probíhá na jaře 2011. Kýženým okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března. Součty budou provedeny poprvé v historii všemi státy Evropské unie ve stejném roce.

FOFOTO: Vážení spoluobčané, všichni do řady, probíhá Sčítání lidu

Vážení spoluobčané, všichni do řady, probíhá Sčítání lidu, Koláž: Marián Luha, Topzine.cz

Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 10 euro na osobu, což je obvyklá suma v  Evropské unii. Bezpečnost na všech frontách zajišťuje ochrana osobních údajů. Pro ČSÚ je to hlavní prioritou a spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů nad kontrolou zpracovaných dat.

První soupisy obyvatel na našem území pochází ze středověku a měly sloužit panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Rok 1753 přinesl patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Postupem času se rozsah i kvalita informací začaly postupně zvyšovat.

V roce 1869 se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. V bývalém Československu se nekonalo sčítání v roce 1940,  kvůli 2. světové válce.

Co nového přinese sčítání lidu 2011

Zkušenosti z předchozích sčítání i vývoj informační technologie přinášejí vylepšení. Pružná reakce ve vývoji společnosti obohacuje formulář o dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad už nezajímá vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje, jako tomu bylo v přechozích letech. Nově bude možné použít nejbezpečnější formu vyplňování, a to elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.

Užitečnost statistických údajů si vyzkoušeli zábavnou formou i žáci škol po celé republice. Na podzim minulého roku proběhlo tzv. minisčítání.

ČSÚ se také poprvé v historii pokusí získat informace, kolik lidí bez domova se v ČR nachází a navíc, kdo tito lidé jsou. Ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR se budou snažit zmapovat celé naše území.

Co nám počty vlastně říkají? Porovnejte sami

Hustota zalidnění

Grónsko (Dánsko) 0,026 obyvatel / km2

Česká republika 132 obyvatel / km2

Monako 16 754 obyvatel / km2

Počet obyvatel

Vatikán 821 obyvatel

Česká republika 10 403 136 obyvatel

Čínská lidová republika 1 323 324 000 obyvatel

Průběh sčítání krok za krokem

FOTO: Formuláře pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Formuláře pro Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Zdroj: scitani.cz

1) Ve vašich schránkách naleznete letáček se základními informacemi o sčítání lidu, které značí blížící se první návštěvu sčítacího komisaře. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.

2) Modrá taška přes rameno s velkým žlutým logem České pošty a s platným průkazem značí sčítacího komisaře. Roznos formulářů probíhá v době od 7. do 25. března pro všechny osoby žijící v daný okamžik v dané domácnosti v ČR (nevyjímaje návštěvy nebo přechodné podnájemníky)

Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti má svůj vlastní)

Žlutý bytový list (každá domácnost obdrží jeden)

Oranžový domovní list (pouze majitelé nebo správci domů)

3) Vyplněné formuláře je potřeba odevzdat při další domluvené návštěvě komisaři, odeslat poštou, anebo zvolit nejpohodlnější cestu vyplněním a odesláním dotazníku po internetu.

4) Rozhodným okamžikem je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamžik.

„Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést,“ rozsuzuje Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

5) Sběr vyplněných formulářů probíhá, bez výjimky, do 14. dubna.

Proč bychom se vlastně měli počítat?

FOTO: Doklad prokazující totožnost sčítacího komisaře

Doklad prokazující totožnost sčítacího komisaře

Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů, včetně nebezpečí povodňového scénáře. Poskytují údaje, kolik je v kterém domě bytů, z jakého materiálu jsou postaveny a na jaké přípojky jsou domy napojeny.

To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci v případě nebezpečí nebo řádění přírodního živlu.

Podle dat, jak často a kam lidé cestují za prací či do školy, se plánuje dopravní vytížení autobusů, vlaků či tramvají. Sčítání lidu je také naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva v ČR. A mnoho dalších aspektů podstatných pro život obyčejného člověka.

Bylo nebo by nebylo?

V biblickém Evangeliu podle Lukáše se objevuje zmínka o touze římského císaře Augusta provést po celém světě soupis lidu. Podmínkou pro každého bylo dostavit se do místa trvalého bydliště. Z Nazaretu do Betléma se tedy vydali i tesař Josef se svou ženou Marií, toho času v požehnaném stavu, kde se jim narodil syn Ježíš.

Nebýt tohoto nařízení, onen syn tesaře by se pravděpodobně narodil v Nazaretu. A co potom?

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Krok za krokem!