Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Schizofrenie nedvojí osobnost, ale realitu

Redakce

Redakce

22. 6. 2010

Se schizofrenií se pojí mnoho mýtů a polopravd. Také jste už slyšeli, že schizofrenik je blázen, nebezpečný sobě i svému okolí? Pokud ano, hned na podobný nesmysl zapomeňte. Taktéž nejde o rozdvojení osobnosti (to je ve skutečnosti projevem takzvané mnohočetné poruchy osobnosti). Následující článek se pokusí realisticky vysvětlit nemoc s názvem schizofrenie.

Schizofrenie je duševní onemocnění, patřící mezi psychózy. Hlavním rysem je deformace myšlení a vnímání. Objevují se především sluchové halucinace (pacient slyší, jak o něm někdo mluví ve třetí osobě), vkládání myšlenek, bludné vnímání. Schizofrenií je postiženo asi jedno procento populace.

Schizofrenické onemocnění může být buď trvalé (chronické, trvající celý život), epizodické (vyskytuje se během života opakovaně v ohraničených úsecích) či jednorázové. Pro diagnostikování schizofrenie musí příznaky trvat alespoň jeden měsíc. Diagnóza schizofrenie by neměla být stanovena, pokud se zároveň vyskytuje onemocnění mozku (v tom případě jde o diagnózu takzvané duševní poruchy způsobené poškozením mozku), nebo je souvislost s užíváním drog (i jako následek tohoto užívání v minulosti, zde jde o duševní poruchy způsobené užíváním psychoaktivních látek).

Jak schizofrenie vzniká?

Příčiny schizofrenie nejsou dosud přesně známy. Roli hraje dědičnost, biochemické poměry v mozku (zvýšená hladina dopaminu a noradrenalinu), vliv mohou mít určité strukturální změny v mozku, případně i některá virová onemocnění, která mohou mozek poškodit. Je možné, že se na vzniku nemoci podílí i nepříznivá rodinná situace (potíže při porodu, narušené vztahy a podobně). Spouštěčem schizofrenie mohou být drogy (marihuana, amfetaminy, halucinogeny a jiné).

V souvislosti se vznikem schizofrenie se užívá dvou pojmů, a to vulnerabilita (zranitelnost, predispozice), která je aktivovaná takzvaným spouštěčem (stres, drogy).

Jaké jsou hlavní příznaky schizofrenie?

  • halucinace – vjemy, které nevznikají na reálném základě, vytvářejí se v hlavě, nejčastěji jde o hlasy
  • společenská oblast – problémy v komunikaci, ve zvládání agresivity, nemocný se uzavírá do vlastního světa
  • oblast emocí – neadekvátní situaci, proměnlivé
  • změny v osobnosti – člověk je kupříkladu neschopen postarat se o sebe, bývá vztahovačný, hrubý
  • narušení řeči – může být nesouvislá, zmatená, nedávající smysl
  • bludy – mylná přesvědčení, typické jsou bludy o pronásledování
  • narušené myšlení – předně jde o pocit vkládání cizích myšlenek do vlastní mysli, případně jejich kradení z mysli

Zdroj: wellsphere.com

Některé typy schizofrenie

Paranoidní schizofrenie je nejčastějším typem, charakteristické jsou bludy a halucinace, především pocit ohrožení jinými lidmi, pronásledování. Vyskytuje se ve vyšším věku, šance na zlepšení je relativně vysoká.

Simplexní schizofrenie se projevuje citovou otupělostí, ztrátou vůle a neschopností se radovat. Může se projevit okolo patnácti let, často jde o chronické onemocnění.

Hebefrenní schizofrenie se vyznačuje těžko definovatelným celkovým podivínstvím, což zahrnuje například pseudofilozofování a užívání vulgarismů. Objevuje se u mladistvých.

Vzácnějším druhem schizofrenie je katatonní schizofrenie, kdy je narušena motorika (pohyby). Nemocný se buď přestane téměř úplně hýbat (kvůli hlasům, které pohyb zakazují), nebo je naopak výrazně aktivní (například opakuje určité pohyby, slova či věty).

Nediferencovaná schizofrenie je kombinací různých typů schizofrenie, směsí příznaků.

Reziduální schizofrenie je vlastně jiným pojmenováním chronické formy nemoci.

Schizofrenii svépomocí nezvládneme, Zdroj: nursing-concept.blogspot.com

Léčba

Schizofrenii nelze vyléčit svépomocí, nutný je kontakt s odborníky na tuto oblast (psychiatr, psycholog).

Základem léčby je užívání léků, nejčastěji antipsychotik. Pomáhají zmírnit halucinace a bludy, rovněž úzkosti. Normalizují náladu (buď tlumí mánii, nebo působí proti depresi). Specifickou formou podání psychofarmak je takzvaná depotní forma, což zahrnuje injekční aplikaci léků jednou za několik týdnů. Využívá se především u pacientů, kteří nespolupracují, samovolně přerušují léčbu či zapomínají léky pravidelně užívat.

Vzhledem k individuálnímu charakteru nemoci je v mnoha případech nutné postupně hledat nejvhodnější druh léků. Ovšem ne vždy se podaří dostat nemoc pod kontrolu farmaky. V takových případech je možnou alternativou elektrokonvulzivní terapie. Povědomí o elektrošocích je značně zkreslené, nejedná se o týrání lidí, jak je možné vidět v mnoha filmech. Pacient je během procedury pod celkovou anestezií a elektrický proud je slabý.

Neopomenutelnou součástí léčby je spolupráce s psychologem či psychoterapeutem. Ti učí člověka zvládat běžné nároky života, zlepšovat komunikaci s jinými lidmi, zvyšovat odolnost proti stresu a v neposlední řadě včas rozpoznat projevy nastupující schizofrenní epizody, díky čemuž je možné ve vhodné chvíli zareagovat a předejít tak vážnějším komplikacím.

První pomoc

Při podezření na onemocnění schizofrenií je potřeba navštívit psychiatrickou ambulanci. Kontakty lze v dnešní době snadno nalézt na internetu. Doporučení od lékaře není nutné. Předchozí telefonické objednání je rozhodně vhodné, ale ani to není nezbytně nutné.

Základní pomoc, potřebné informace a případně i kontakty na odborná pracoviště (psychiatrická, psychoterapeutická) poskytne i praktický lékař.

Internet také disponuje různými bezplatnými poradnami, kde na dotazy odpovídají odborníci z příslušných oblastí.

Lze využít také některé z telefonických linek důvěry, existují i linky různě specializované (krizové linky pro děti, studenty, seniory, pro duševní pomoc, psychologickou intervenci a další).

Foto: Veronika Telčerová, Topzine.cz

Na závěr je třeba podotknout, že i závažné onemocnění schizofrenie je díky vhodné léčbě zvládnutelné. Mnohdy se v životě vyskytne jediná schizofrenní epizoda. I při chronické formě nemoci lze – s odbornou pomocí – žít spokojeným životem. Lze ji dostat pod kontrolu.

Schizofrenici nejsou blázni. Skutečnost, že jde o duševní nemoc, neznamená, že si postižení zaslouží pohrdání. Naopak – podstatné je právě to, že se jedná o nemoc, kterou si pacient nezpůsobí sám. Napadlo by vás odsuzovat člověka s angínou? Je pravda, že člověk se schizofrenií je určitým způsobem jiný. Ale my všichni jsme v nějakém ohledu, více či méně, jiní. Takže pokud se rozhodneme posuzovat jiné, zameťme si nejdříve před vlastním prahem.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Schizofrenie nedvojí osobnost, ale realitu