Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Sbírka Františka Gellnera Po nás ať přijde potopa! vnáší do české poezie pivo, ženy a viržinky

Redakce

Redakce

8. 6. 2011

František Gellner jako jeden z prvních českých básníků zavedl poezii do hospod, metaforu hledal ve špinavých předměstských ulicích, rýmy na dně půllitru a lásku v nevěstincích. A s tím, co bude si prý nemáme lámat hlavu, říká básník ve své sbírce Po nás ať přijde potopa!

František Gellner jako syn zchudlého židovského obchodníka cestoval se svým otcem po poutích a jarmarcích, a tak mohl už od dětství nasávat atmosféru hospod a života na okraji společnosti, která se stala inspirací pro jeho tvorbu. Rychlá Gellnerova zralost se projevila ve verších nazvaných Patnáct lahví koňaku, kterými vstupuje jako patnáctiletý na literární scénu.

K rychlému zrání v básníkově životě však došlo i na poli milostném. Po maturitě Gellner pokračoval ve studiu ve Vídni, kde se jeho počáteční nadšení životem a ideály změnilo ve smutek a zhnusení. Lásku zde mladý básník poznal v nejhrubší podobě. Studentské flámy odkrývaly rozpor mezi bohatstvím, kde si lze za peníze dopřát všech požitků, a bídou, která z hladu prodává tělo a překonává stud. Noční kavárny a kabarety mu poskytly mnoho materiálu na to, aby mohl odhalit skutečný život bez přetvářky.

Láska v rozervaných šatech

Tyto nabyté zkušenosti básník zúročil ve sbírce Po nás ať přijde potopa!, která vyšla v roce 1901 v Neumannově anarchistické revue Nový kult. Gellner zde bojuje proti přetvářce vrozenou skepsí a zdravým rozumem. Z některých raných veršů je patrná touha po životě, štěstí i lásce. Právě otázka lásky byla pro Gellnera otázkou osudovou. Odpovídá na ni lačnými smysly i hluboko skrytým, plachým citem a platí jí tělesným i duševním utrpením. Gellner vymezuje místo pro lásku v hospodách a nevěstincích. Gellnerova žena je žena přirozená a pozemská, žena ztělesňující přírodu i vzpouru smyslů proti konvencím. Jak hluboce a neúprosně Gellner odhaluje pravdu i ve své duši ukazuje báseň Demaskovaná láska:

Nevím, ženo, jak v tobě ďas

vzbudil šlapanou pýchu,

že ironizovat začalas

vážnost našeho hříchu

 

a sliby, které se neplní,

a vášeň, co do rána zchladne,

a něhu, jež nitro nezvlní,

za niž se zastydím za dne.

(…)

Básník v této sbírce vychází z konkrétní situace, ze svého faktického zážitku, z hořkosti, pocitu vyvrženosti, odporu vůči tradiční společnosti. Z jeho veršů vyznívá deziluze a marnost zakrytá rouškou ironie, sebeironie i cynismu. Sbírka promlouvá řečí ulice. Básně jsou formované do jednoduchých čtyřverší s rytmem trocheje a daktylu. Podobají se dobovým kupletům (písním složeným pro kabaretní vystoupení) a popěvkům.

FOTO: bída lehkých žen inspirovala Františka Gellnera ve sbírce Po nás ať přijde potopa!

Bída lehkých žen inspirovala Františka Gellnera ve sbírce Po nás ať přijde potopa!

Scenérií Gellnerových básní bývá hospoda, nevěstinec nebo špinavá ulice na předměstí. O své poezii básník uvádí: „…já to byl, kdo zavedl do českého básnictví moderní vymoženosti jako pivo, viržinka a zástavní lístky atd.“ Gellner pohlíží na svět z přízemí života, nesnaží si přisvojit božskost a nahlédnout k nedozírným perspektivám. Na nic si nehraje; lyrickým hrdinou veršů je autor sám. Zdůrazňuje tělesnost, sexuální lásku a alkohol.

Alkohol, pravidelnost a málo metafor

V básních se objevuje velmi málo metafor. Pojmenování je zde předmětné a věcné. Slovník Gellnerových básní obsahuje výrazy hovorové, někdy až vulgární. Tvar básní je pravidelný, dává přednost jednoduchému členění strof, využívá se opakování a refrénu, objevuje se pravidelný rytmus a rým. Některé Gellnerovy verše měly blízko ke kupletům a jeho ironická Perspektiva se zpívala po hospodách ještě dlouhou po autorově smrti:

Má milá rozmilá, neplakej!

Život už není jinakej.

 

Dnes buďme ještě veselí

na naší bílé posteli!

 

Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví.

Zejtra si lehneme do rakví.

 BURIÁNEK, František.: Bezruč, Toman, Gellner, Šrámek. Praha: Československý spisovatel 1955.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Sbírka Františka Gellnera Po nás ať přijde potopa! vnáší do české poezie pivo, ženy a viržinky