Menu
TOPZINE.cz
Sex a vztahy

Rozvod: Jak, kdy a za kolik?

Má nejlepší kamarádka mi jednou vyprávěla zajímavý příběh. Její rodiče, sezdáni bezmála dvacet let, spolu posledních několik let nepromluvili ani slovo. Nechtělo se mi věřit, že by lidé, kteří ve svazku žijí tak dlouho, nebyli schopni se domluvit a hned jsem se samozřejmě ptala, proč že spolu tedy zůstávají. Proč se nerozvedou? Má kamarádka jen pokrčila rameny: „Víš, oni se rozvést nemůžou, jak by to taky udělali? Vždyť spolu nemluví!“. A teď, babo raď – kdy je dobré vztah ukončit a za jakých okolností? Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že je tak dobré učinit ještě předtím, než spolu nadobro přestanete mluvit!

Zdroj: Marián Luha, Topzine.cz

Co může být oprávněným důvodem k rozvodu? Téměř cokoliv!

Současná situace ukazuje, že každé druhé manželství se dříve nebo později rozpadne. To není příliš lichotivá statistika a ani nadějná vyhlídka pro člověka, který nadšeně kráčí k oltáři s představou dlouhého života vedle své vyvolené či vyvoleného. Ve svatební den slavnostně slibujeme, že s polovičkou přetrpíme časy zlé, užijeme časy dobré a nakonec bok po boku zemřeme. Buď už sliby nejsou, co bývaly nebo nám zkrátka přílišná rozdílnost povah, zájmů a životního stylu nedovoluje setrvat vedle vyvoleného až do smrti.

Právě rozdílnost povah a zájmů patřila např. v roce 2008 k nejčastěji uváděným důvodům rozchodu. Rozdílnost povah a zájmů, co to je? Může to být téměř cokoliv – od oblíbené barvy až po náboženství. Obrátíme-li zrak k opravdu konkrétním důvodům rozpadu manželství, na prvním místě se umístila a mnoho zdatných soupeřů porazila stále omílaná – nevěra! Za sebou nechala např. takový alkoholismus muže nebo ženin nezájem o rodinu.

Za jakých okolností může k rozvodu dojít a jaké typy rozvodů známe?

A není lepší se přímo ptát, zda vůbec známe nějaké okolnosti, za kterých pár rozveden nebude? Ano, několik takových právních kliček, které nám mohou pořádně znepříjemnit život, přece jen existuje. Jen ve většině případů nebývají „rozmotány“. Soud má např. povinnost zjišťovat, do jaké míry je manželství rozvrácené a zda může být v budoucnu za jistých okolností obnoveno a tím znovu naplněno. Ve většině případů však soud rozvrácenost manželského svazku uzná a je naplněna existence tzv. kvalifikovaného rozvratu, který je jediným právním důvodem k rozvodu. Pár je po vzájemném vyrovnání (majetek, péče o dítě atp.) rozveden.

Foto: Marián Luha, Topzine.cz

I tomuto mnohdy nepříjemnému procesu se však dá vyhnout, pokud pár splňuje podmínky tzv. nesporného rozvodu. K takovým podmínkám patří třeba to, že pár spolu již více než šest měsíců nežije, byl předtím více než rok sezdán a k návrhu na rozvod je připojen podpis obou manželů. Pokud není jedna z těchto podmínek splněna, nevzniká právní nárok na dohodnutý (nesporný) rozvod. Součástí dohodnutého rozvodu je také vyrovnání manželů mezi sebou, ať už se jedná o majetek či péči o děti, pokud se v manželství nějaké narodily.

Myslím, že nikdo by nečekal, že každý rozvod bude bezproblémový. Při tzv. sporném rozvodu nedojde k poklidné domluvě a je tím pádem potřeba postupovat zcela jinak. Jeden z manželů je označen za navrhovatele, druhý za odpůrce. Navrhovatel je pak povinen popsat z jakého důvodu považuje manželství za neudržitelné. Tento popis musí být přesný a pokud možno úplný. Pokud soudci chybí některé informace, může se vás ptát přímo v soudní síni, což za jistých okolností nemusí být nic extra. V žádosti o sporný rozvod musí být také uvedeno, o co vlastně jednatel žádá (tedy o rozvod). A závěrem musí být uhrazen poplatek 1000 korun.

Na kolik nás vyjde takový rozvod?

Nic není zadarmo a bohužel ani rozvod ne. Nesporný rozvod vás nijak draho nepřijde, zkrátka čím rychlejší a snadnější rozvod, tím větší úleva vaší peněžence. Zato sporný rozvod už do peněz lézt může. Ať už je to tak či tak, s výdaji obecně se to má asi takto – 1000 korun návrh na podání žaloby, 50 korun poplatek za úředně ověřený podpis, změna jména v občanském průkazu rovněž 50 korun a závěrem jednání o výživném v rozmezí od 300 korun do 10 000 korun. To dělá minimálně 1400 korun. Já vím, mnozí z vás teď mávnou rukou, že to v dnešní době nic není, je to však nic, které může nastartovat vaši cestu k lepšímu životu.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rozvod: Jak, kdy a za kolik?