Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Rožmberkové slaví své jubileum v Národní galerii!

Eva Csémyová

Eva Csémyová

23. 5. 2011

Letos uplynulo 400 let od smrti posledního Rožmberka Petra Voka. K příležitosti tohoto výročí se ve Valdštejnské jízdárně od 15. května koná výstava Rožmberkové : Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Víme, na co se můžete těšit!

 

OBR: Rožmberský jezdec

Rožmberský jezdec nesoucí erb s růží se stal symbolem celé výstavy, Zdroj: Národní galerie

Rožmberkové byli jedním z nejstarších a nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Sídlili v jižních Čechách, kde vlastnili například města Český Krumlov, Vyšší Brod, Třeboň nebo Strakonice. Díky svému bohatství a moci byli velmi vlivní a často zastávali vysoké funkce u královského dvora.

Výstava je společným projektem Národního památkového ústavu a Národní galerie. Jejím cílem je ukázat rod Rožmberků ve skutečném světle a očistit ho od mýtů, které kolem nich vytvořila literatura nebo filmy, jako byly Svatby pana Voka. Vyznění expozice nemá být jen pozitivní, ale ukazuje i temnou stránku rodu, která je často velmi zajímavá. Co skrývali pánové z Rožmberka?

OBR: Iluminovaný rukopis Rosa rosensis z doby kolem roku 1500

Iluminovaný rukopis mírně erotických básní Rosa rosensis oslavuje znak Rožmberků – pětilistou červenou růži, Zdroj: Národní galerie

Černou ovcí rodu byl Oldřich II., který chtěl zvýšit slávu rodiny paděláním listin a pro jejich výrobu založil vlastní padělatelskou dílnu. Na tuto část historie se soustředí partnerská výstava probíhající ve Zlaté Koruně nazvaná Oldřich z Rožmberka – otec českých tunelářů. Dcerou Oldřicha II. byla Perchta z Rožmberka, která byla proti své vůli provdána za násilnického muže a dnes jí známe jako Bílou paní strašící na hradě Rožmberk. Známá i méně známá historická fakta doplňuje řada exponátů.

V Praze se představí neznámé unikáty

Prostor výstavy je jednoduchými stěnami rozdělen na menší místnůstky a téma každé z nich spoluvytváří celkový obraz o životě Rožmberků. Po levé straně se rozvíjí středověká historie rodu, na pravé straně sálu jsou předměty a obrazy z období renesance. Celkem je zde vystaveno 550 děl zapůjčených z českých i zahraničních galerií, církevních institucí a soukromých sbírek. Některé z exponátů máte možnost vidět úplně poprvé!

OBR: Mistr Vyšebrodského oltáře - Narození - 1350

Na obraze od Mistra Vyšebrodského oltáře je jako donátor kostela zobrazen Petr I. z Rožmberka

Rožmberkové byli významnými zakladateli klášterů a kostelů a pořizovali do nich i vybavení. Středověká část expozice se zaměřuje právě na představení dochovaných uměleckých děl z oblasti jižních Čech. Unikátem je oltář z Trhových Svin tvořený sochou Panny Marie a deskovými obrazy. V minulosti byl oltář rozebrán a nyní jsou po 300 letech jednotlivé díly na výstavě opět spojeny. Je pravděpodobné, že šance vidět oltář kompletní se po skončení výstavy již nikdy nebude opakovat.

Exponáty z doby renesance ukazují přepychový život rodu. Rožmberkové si potrpěli na luxusní vybavení svých sídel, ve kterých pořádali slavnostní hostiny i koncerty. Podobně jako císař Rudolf II. vlastnili sbírku kuriozit a výjimečných uměleckých výtvorů, které ukazovali jen vzácným hostům. Z jejich majetku však brzy zbyly jen velké dluhy, a tak Petr Vok z Rožmberka musel prodat rodový zámek v Krumlově císaři Rudolfovi II. Roku 1611 Petr bezdětný umírá a jeho smrtí končí třísetleté dějiny Rožmberků.

OBR: Lucas von Valckenborch Hostina kolem 1595

Podobně jako na obraze Lucase von Valckenborcha mohla vypadat hostina Rožmberků – vybrané pokrmy a elegantní nádobí

Právě osoby Petra Voka se týkají další neznámá díla. Zajímavý je jeho portrét s řádem lebky, který byl dosud známý pouze z písemných pramenů. Řád byl jeho vlastní variantou řádu zlatého rouna, který marně toužil získat. Neméně důležité byly pro Rožmberky slavnostní pohřby členů rodiny, jak ukazují složitě vyšívané pohřební prapory Petra Voka a jeho mimořádně kvalitní posmrtná podobizna v téměř životní velikosti.

Podoba výstavy se bude po dobu jejího trvání proměňovat, protože některé exponáty mohou být zapůjčeny jen na omezenou dobu. Ve spojení s řadou doprovodných programů tak máte možnost navštívit rozsáhlou expozici opakovaně a vždy se zaměřit na určité téma.

Místo konání: Valdštejnská jízdárna NG

Datum: 19.5. – 20.8.2011

Otvírací doba:

denně 10:00 – 20:00

Vstupné: 150 Kč / 80 Kč

Doprovodné programy:

11.6. Pražská muzejní noc

19:30 Vyšebrodský oltář

21:00 a 21:30 Páni z Růže jako donátoři významných gotických děl

22:00 Pozdní gotika v jižních a jihozápadních Čechách

15.6. Gotické nástěnné malby v jižních a jihozápadních Čechách

22.6. Pozdně gotická díla jihočeské provenience ze sbírek NG

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rožmberkové slaví své jubileum v Národní galerii!