Menu
TOPZINE.cz
Divadlo

Rozhovor s Ladislavem Zemanem: „Můj příběh je svázán s opravami Klicperova divadla“

60_leta4_smallŘeditel Klicperova divadla v Hradci Králové si zažil své. Když se v roce 1990 stal Ladislav Zeman tamějším ředitelem, přišel ke zbídačenému divadlu a začal s opravami.

Divadlo v 60.letech, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

Divadlo v 60. letech Zdroj: klicperovodivadlo.cz

Na místo ředitele jsem se dostal náhodou. Všechno začalo konkurzem na přelomulet 1989 a 1990, a protože jsem už v letech 1980 až 1986 v divadle pracoval jako šéf obchodního oddělení a propagace, tak mě oslovili a v konkurzu jsem uspěl,“ řekl redaktorce Topzine.cz Ladislav Zeman.

Když si udělal podrobný rozbor, jak divadlo oživit, přišel s plánem: ve všech směrech ho obnovit a zapomenout na nereálné sny o stavbě nového divadla ve městě, které by už tehdy stálo půl miliardy korun. „Můj plán byl jasný, chtěl jsem dát dohromady lidi, kteří by divadlem žili, ujasnit si reálné možnosti a pokusit se rekonstruovat celý objekt, což je osm prastarých domů v historickém centru města,“ uvedl  Zeman. „Tedy rehabilitovat hradecké divadlo především umělecky a následně také společensky i stavebně! To byl, stručně řečeno, celkový plán!“ Mnohým připadaly plány smělé a nereálné, ale už závěrem roku 1990 se začalo opravovat.

První foto divadla, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

První foto divadla Zdroj: klicperovodivadlo.cz

V Hradci Králové se se stavbou divadla počítalo už od dob dvorního architekta města Josefa Gočára a projektů do osmdesátých let vzniklo šest, ale žádný z nich nebyl realizován.

Několik mladých architektů připravilo studii rozdělenou na několik etap a rekonstrukce naplánovali na dvacet let. Ředitel počítal s tím, že se opraví šest zruinovaných domů včetně hlavní budovy a dva domy, které od roku 1980 nesou název Studio Beseda. „Je třeba zdůraznit to, že město opravu svého majetku od začátku podporovalo a další zdroje jsme hledali formou dotací. Práce začaly poměrně rychle, probíhaly vždy o divadelních prázdninách, hlavně v červenci, srpnu a někdy i v září,“ zavzpomínal Ladislav Zeman.

Proměna hlediště, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

Proměna hlediště Zdroj: klicperovodivadlo.cz

Pracovalo se současně jak na hlavní scéně, tak i v ostatních budovách. Opravena byla její střecha a zadní fasáda, vznikly nové šatny a sociální zázemí pro umělce a diváky. To všechno se stihlo v letech 1994 a 1995.

Na přelomu let 1996 a 1997 se začalo klubat divadelní náměstíčko s okolními opravenými budovami a interiéry, k tomu pak například Divadelní klub a Jazz Club Satchmo. Opravily se ubytovny pro herecký soubor a vznikly nové dílny provozu a servisu: krejčovny, truhlárny, vlásenkárny, půjčovna kostýmů, sklad fundusu, rekvizit, zkušeben a kanceláří,“ uvedl ředitel.

Nové divadlo, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

Nové divadlo Zdroj: klicperovodivadlo.cz

Najednou začalo být kolem divadla krásně, vznikla klidová zóna s letní scénou, dvě zahrádky pro občerstvení, venku se umístila umělecká díla a postavila se fontána. „Chtěli jsme, aby lidé vnímali divadlo jako přirozené kulturní centrum obce, jak tomu bylo vždy. Z nadšení diváků jsme se samozřejmě radovali i my, divadlo výrazně bodovalo i umělecky v nejrůznějších anketách a postupně se také stalo čtyřikrát za sebou Divadlem roku České republiky podle Nadace Alfréda Radoka!“ s hrdostí podtkl ředitel Zeman.

Další velká etapa rekonstrukce přišla v roce 2004, kdy se opravilo hlediště hlavní scény a lidé se dočkali důstojného prostředí, které bylo také právem oceněno architektonickou cenou Interiér roku!

Rekonstruovaný vnitřek divadla, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

Rekonstruovaný interiér divadla Zdroj: klicperovodivadlo.cz

V roce 2005 pokračovaly práce důslednou rekonstrukcí jeviště a celého zázemí divadla. Čtyři dny tehdy probíhaly Dny otevřených dvěří, kde prohlídková trasa ukázala vše nové a opravené. Fronta zájemců stála každý den v délce několika set metrů!“ vzpomínal s úsměvem Ladislav Zeman.

V letech 2005 až 2007 probíhala rekonstrukce Studia Beseda, které se nachází na Malém náměstí. „Samozřejmě všechny práce po celou dobu oprav probíhaly ve spolupráci s památkáři, kteří koordinovali postupy se souběžnými opravami,“ řekl ředitel. Hlavní scéna i Studio Beseda jsou regulérními scénami už od roku 1980, kdy byl v prosinci zahájen provoz inscenací Voltairova textu Candide v režii Josefa Krofty. Ladislav Zeman s radostí přiznal: „Od té doby je vynikající, že divadlo může nazkoušet dvě hry ve stejném termínu proti sobě. Jedna se pak hraje na domácí scéně a druhá na zájezdu, anebo se obě hrají v jeden čas v Hradci Králové.

Rekonstrukce Besedy, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

Rekonstrukce Besedy Zdroj: klicperovodivadlo.cz

Za svou dvacetiletou činnost bylo Klicperovo divadlo oceněno hradeckými cenami, dále Tháliemi a Cenami Nadace Alfréda Radoka. Teď nejnověji Hra roku 2009 Náměstí Bratří Mašínů od Davida Drábka získala Cenu Nadace Alfréda Radoka. Divadlo získalo i Cenu Ministerstva kultury České republiky, mnohokrát ceny Divadelních novin a zažilo ovace i na domácích či zahraničních festivalech!

Mou největší radostí je vztah hradeckého publika k jeho divadlu. Každoročně přivítáme kolem 100 – 130 000 diváků a pořádáme dva festivaly. Jeden na začátku každé divadelní sezóny, Čekání na Václava, a druhý na jejím konci, Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů, ten s námi spolupořádá Divadlo Drak a velká obec amatérských divadelníků,“ doplnil Ladislav Zeman, šťastný šéf hradeckého divadla.

Opravená Beseda, Zdroj:klicperovodivadlo.cz

Opravená Beseda Zdroj: klicperovodivadlo.cz

Poslední etapa oprav čeká divadlo za rok. Promění se foyer hlavní scény, zázemí pro diváky v přízemí i v prvním patře a vylepší se prostory pro výstavy výtvarných děl, které už dvacet let prezentuje Galerie U Klicperů.

Ladislav Zeman ale na závěr přiznal: „Neustále probíhají údržby, protože některé objekty se už opravovaly před dvaceti lety a zub času proti nám neustále pracuje! Práce v Klicperově divadle nikdy nekončí. Dávám prostor mladým tvůrcům a postupně, jak život běží, se obměňuje a doplňuje herecký soubor. Mění se divadelní technologie, ozvučení, světla, jevištní vybavení apod.“

„Co chceme vylepšit a změnit? Postupně všechno, tak, jak to přinese sám život!“

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rozhovor s Ladislavem Zemanem: „Můj příběh je svázán s opravami Klicperova divadla“