Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Rekvalifikační kurzy jsou šancí pro lepší uplatnění na trhu práce

Alena Nová

Alena Nová

30. 3. 2010

Rekvalifikační kurzyLákala bys vás práce personalisty, počítačového grafika či průvodce v cestovním ruchu? Nebo se chystáte založit si vlastní živnost, ale nejste si jisti svými znalostmi v oblasti legislativy a účetnictví? Vykročit správným směrem vám mohou pomoci rekvalifikační kurzy.

Chcete-li uspět na trhu práce, je třeba se stále učit, Zdroj: Tomáš Polák, Topzine.cz

Chcete-li uspět na trhu práce, je třeba se stále učit, Zdroj: Tomáš Polák, Topzine.cz

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

Stručně řečeno – absolvováním rekvalifikačního kurzu si např. všeobecná účetní může rozšířit rozsah svých znalostí a dovedností o mzdové účetnictví nebo personální management. Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou delší dobu nezaměstnaní a nemohou najít uplatnění odpovídající jejich vzdělání a praxi, se mohou rekvalifikovat v takovém oboru, v němž je zaručen dostatek pracovních míst. Lidem se základním vzděláním rekvalifikace umožňuje získat jejich první profesní odbornost.

Kdo se může do rekvalifikačního kurzu přihlásit?

V podstatě kdokoliv. Tedy v případě, že si účastník hradí kurzovné z vlastních zdrojů. Podmínkou bývá pouze určitý dosažený stupeň vzdělání a zdravotní způsobilost.

Přesně definovaná pravidla platí tehdy, když se na rekvalifikační kurz chcete přihlásit prostřednictvím úřadu práce se zájmem o to, aby za vás náklady na kurz uhradil. Především je třeba počítat s tím, že možnost rekvalifikace přichází v úvahu až za situace, kdy pro vaši kvalifikaci nejsou volná místa a práci jste již určitou dobou bezúspěšně hledali. V každém případě se úřad práce nejprve snaží evidované uchazeče zaměstnat a až poté přechází k dalším krokům.

Jak dlouho jste pryč ze školních lavic? Zdroj: Tomáš Polák, Topzine.cz

Jak dlouho jste pryč ze školních lavic? Zdroj: Tomáš Polák, Topzine.cz

Kdo zajišťuje rekvalifikační kurzy?

Rekvalifikaci může provádět pouze zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem, škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem. Absolventům se po složení závěrečných zkoušek uděluje osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Při vyhledávání rekvalifikačních kurzů se pravděpodobně nejčastěji setkáte s nabídkou nejrůznějších vzdělávacích agentur. Obvykle bývají specializované buď na kancelářské profese (nabízejí např. ekonomické či manažerské kurzy), nebo se orientují na odbornou přípravu řemeslníků.

Pilné studium příležitostí

Obsarejte si všechny dostupné informace, Zdroj: Tomáš Zbyňovský, Topzine.cz

Zdali má vámi vybraná agentura pro určitý vzdělávací program akreditaci, si můžete ověřit v databázi akreditací udělených MŠMT od roku 2006 na adrese http://dak.msmt.cz. Údaje o dříve udělených akreditacích získáte ve starší verzi databáze na adrese   .

V jakých oborech se rekvalifikace uskutečňují?

Spektrum oborů, v nichž se můžete rekvalifikovat, je velmi široké. Od řemeslných profesí přes obchodního zástupce nebo realitního makléře až na odborníka v oblasti marketingu a managementu. Pro představu uvádíme základní oborové okruhy včetně příslušných rekvalifikačních kurzů.

Ekonomika a management:
daňová evidence, účetnictví, mzdové účetnictví, daňový specialista, asistentka vedoucího pracovníka, základy podnikání, management

Obchod, reality:
prodavačské práce, obchodní zástupce, realitní makléř

Personalistika, pedagogika:
personalistika, pedagogické minimum, lektor se zaměřením na vzdělávání dospělých

Počítače:
obsluha osobního počítače, grafické práce na PC, správce počítačové sítě, tvorba webových stránek

Potravinářství a veřejné stravování:
řeznické práce, kuchařské, cukrářské a číšnické práce

Práce s rostlinami a živými zvířaty:
zahradnické práce, vazba a aranžování květin, péče o zvířata v zájmových chovech a zooprodejnách

Řemesla:
zámečnické práce, instalatérské práce, zednické práce, truhlářské práce, klempířské práce, lakýrnické a malířské práce, svářečský kurz

Služby:
kadeřnické a kosmetické práce, krejčovské práce, manikúra, nehtová modeláž, pedikúra, recepční pro hotely a ubytovací zařízení, průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Sociální sféra:
pracovník sociálních služeb

Kolik stojí rekvalifikační kurzy?

Výše kurzovného závisí především na typu kurzu a jeho délce. Minimální částky se pohybují okolo osmi tisíc korun (např. daňová evidence, základy obsluhy osobního počítače), maximální se vyšplhají i nad třicet tisíc (např. rekvalifikační kurz, který vás připraví na dráhu reklamního fotografa).

Ceny rekvalifikačních kurzů se u jednotlivých vzdělávacích zařízení liší a není výjimkou, když rozdíl v ceně téhož kurzu činí u dvou různých agentur i několik tisíc. Určitě se tedy vyplatí konkrétní nabídky pečlivě porovnat. Máte-li např. zájem zúčastnit se rekvalifikačního kurzu asistentka vedoucího pracovníka, za výuku o délce přesahující dvě stě vyučovacích hodin zaplatíte u agentury XY kolem deseti tisíc korun. Ovšem u agentury XYZ vám bude za stodvacetihodinový kurz stejného zaměření naúčtována částka dvacet tři tisíc! Jak je vidět, vyšší cena nemusí vždy znamenat, že se toho na kurzu dozvíte více.

Další příležitostí, jak si zvýšit své šance na trhu práce, aniž byste zasáhli do vlastního rozpočtu, jsou rekvalifikační kurzy hrazené z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Možnost zúčastnit se těchto kurzů mají zpravidla uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce nebo rodiče na rodičovské dovolené.

Podrobnější informace o možnostech rekvalifikace ve vašem regionu vám poskytnou Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rekvalifikační kurzy jsou šancí pro lepší uplatnění na trhu práce