Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Ředitelka veletrhu Svět knihy Dana Kalinová: Tištěná kniha přežije

Největší tuzemský knižní veletrh a literární festival Svět knihy proběhl v květnu. Zajímalo nás, jak se takový veletrh připravuje a jak byl letošní 17. knižní veletrh úspěšný. Po e-mailu si s ředitelkou veletrhu, Danou Kalinovou, povídala Kateřina Ciborová. Zajímá vás, kolik lidí se na veletrhu podílelo? A bojí se paní ředitelka toho, že zaniknou klasické knihy z papíru?

Zleva: Dana Kalinová, Jana Chalupová Zdroj: buchmesse.de

Jak byste zhodnotila Svět knihy 2010?

Jednoznačný dojem, který jsme ihned po ukončení mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu měli, byl ten, že český čtenář nevymizel. Veletrh a jeho doprovodné akce navštívil rekordní počet 40 000 čtenářů, což je v době hospodářské recese a předpokládaného úbytku zájmu o nákup knih pozitivní jev. Výstavní plocha objednaná nakladateli byla ve srovnání s předcházejícími ročníky menší, přestože jejich celkový počet nižší nebyl, a rovněž zájem zahraničních vystavovatelů o účast byl velmi uspokojivý. Vystavovatelé byli spokojeni s účastí a s jejím komerčním výsledkem, návštěvníkům se líbil program. Skoro bych řekla, že naše skromnější očekávání bylo zcela překonáno.

V čem byl letošní ročník Světa knihy lepší než ten minulý?

Nemohu takto jednoznačně odpovědět, neboť každý ročník veletrhu má svou identitu, vlastní přínos i jedinečnost, jež je dána zejména doprovodným programem. V době příprav letošního ročníku veletrhu jsem vnímala především vysoce profesionální přístup polských kolegů k prezentaci své literatury v rámci programu čestného hosta. Vážím si velmi jejich spolupráce, díky níž přijeli do Prahy ti nejlepší polští autoři z nejlepších. Dokonalé zázemí jim pak dotvářela polská expozice a doprovodné výstavy, jež představily polské knihy pro děti i dospělé, polskou historii i současný život Polska.

V čem by naopak mohl být lepší ročník následující?

Přáli bychom si především, aby se Průmyslový palác vrátil do své původní podoby a aby naši vystavovatelé nemuseli své knihy nabízet v provizorním stanu, který nahrazuje poškozené levé křídlo budovy. Opět odpovídám tak, že spíše než lepší (neboť lepší pro mne znamená spíše kvalitnější ve službách než obsahem) bude opět jiný svým programem. Čestným hostem je Saudská Arábie a hlavním programovým tématem bude představení arabských literatur – tedy svět ne zcela známý českému čtenáři. Poznávání arabského světa je důležité pro vzájemné pochopení a byla bych ráda, pokud by program Svět knihy Praha 2011 k němu napomohl.

Svět knihy, Zdroj: praguecityline.cz

Jak časově, ale i psychicky je náročná příprava největšího českého knižního veletrhu?

Dnes už pracujeme v rámci přesného harmonogramu, za 16 let práce jsme si vytvořili know-how, jež nás do určité míry chrání před stresem. Mé pracovní počátky byly mnohem obtížnější, přesto jsem ráda, že se můžeme za sebe beze studu ohlédnout. Spolupracuji s kolegy, kteří již přesně vědí, kdy a co je třeba udělat, získali jsme mezinárodní renomé, jež nám usnadňuje produkci zahraničních programů. Psychicky náročnější je finanční otázka organizace veletrhu a doprovodného festivalu, neboť i návštěvnost představuje jednu z důležitých příjmových položek veletrhu, o jejíž výši se dozvím až po samotném ukončení akce.

Určitě nestojíte za vším sama. Kolik lidí se na přípravě podílí?

Ve společnosti Svět knihy pracují 3 pracovníci na 2 plné úvazky, podle nárůstu organizační práce pak najímáme dalších asi 5 spolupracovníků. Přímo na veletrhu nám pak pomáhají hostesky a studenti, kterých je skutečně hodně – kolem 30.

Každoročně je program veletrhu velice pestrý a snaží se oslovit široké spektrum návštěvníků. Podle čeho program sestavujete?

Program je z velké části tvořen vystavovateli samotnými, kteří organizují setkání se svými autory, křty knih, prezentace. Značná část programu je tvořena rovněž pořady čestného hosta, jehož zájmem je představit svou knižní kulturu v co největším záběru. Pravidelně se čestného programu účastní na 10 – 20 hostů. My pak doplňujeme program o vlastní produkci, jež sestává z výstav a programů korespondujících s vypsanými tématy. Stanovujeme je podle čtenářských trendů a důležitých událostí české či mezinárodní literární scény, na které cítíme povinnost upozornit (podpora čtenářství u dětí a mládeže, výročí autorů či ilustrátorů, nekomerční projekty celospolečenského významu apod.). Prostor k prezentaci poskytujeme i našim dlouhodobým partnerům – např. Obci spisovatelů, Obci překladatelů, Jednotě tlumočníků a překladatelů, České sekci IBBY či Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

Svět knihy 2009

A podle čeho vybíráte, kdo z umělců se Světa knihy osobně zúčastní?

Naším krédem je napomoci zviditelnit vydavatelské počiny českých nakladatelů, podpořit jejich účast zajímavými programy, jež by byly pro jednotlivé nakladatele příliš nákladné. Na jejich přípravě spolupracujeme s našimi zahraničními partnery – především s evropskými literárními centry, jež mohou pomoci financovat návštěvu autorů ze zahraničí, jimž vycházejí české překlady. Návštěva většiny spisovatelů, které jsme na veletrh pozvali sami, byla konzultována, příp. doporučena partnerskými organizacemi. Další autoři či umělci se festivalu účastní na základě pozvání vystavovatelů z tuzemska i zahraničí.

Jak si Svět knihy stojí v porovnání s evropskými literárními veletrhy?

Svět knihy je regionálním veletrhem s mezinárodní účastí a s orientací na organizaci kulturního doprovodného programu. Pražský veletrh nelze srovnávat s čistě odbornými – komerčními akcemi zaměřenými na nabídku a obchod s autorskými právy (např. Frankfurt nad Mohanem, Londýn). Jeho mezinárodní renomé je dáno  spolehlivou organizací a péčí o vystavovatele včetně marketingové podpory zahraniční účasti, velkou návštěvností a efektivní propagací pořadů.

Letos bylo čestným hostem Polsko. Motto znělo: Máme Polsko přečtené? Jaký je výsledek?

Polsko na sebe upozornilo vynikajícím programem, jenž nabídl široký pohled na polskou knižní kulturu. V nadneseném slova smyslu získal návštěvník veletrhu po zhlédnutí polské expozice a jejích pořadů jistě větší povědomí o polské literatuře podložené osobním zážitkem. Jen návštěva paní Szymborské byla pro české čtenáře velkým vyznamenáním.

Andrzej Sapkowski se chystá předat cenu za Knihu roku Foto: Anna Malá

Jak české publikum přijalo literaturu našich severních sousedů? Nejsme přeci jenom více zaměřeni na literaturu tuzemskou?

Podíváte-li se do statistik vydavatelských profilů, tvoří překladové knihy znanou část knižní produkce. Český čtenář však čte z překladů nejvíce anglosaskou literaturu. Myslím si, že představovat světovou literaturu českému čtenáři v její komplexnosti je velmi důležité a jsem ráda, že překladů polských autorů vychází u nás stále více. Vždyť letošním mottem veletrhu bylo také: Literatura a sbližování kultur.

Užíváte si veletrhu i jako návštěvník? Pokud ano, co Vás letos jako návštěvníka zaujalo?

Každý rok vím, že programy mohu začít navštěvovat až od soboty – tj. od třetího dne veletrhu. Do té doby mne zcela pohlcují organizační starosti. Letos jsem se velmi těšila na setkání s romskými autory či na mezinárodní debatu best-sellerových hostů veletrhu na téma sbližování kultur prostřednictvím literatury. Také jsem si moc vážila návštěvy pana Demetze na veletrhu. Ani jeden z těchto mých pořadů mne nezklamal.

Svět knihy Zdroj: inflow.cz

Dnes mnozí říkají, že knihy a ostatní tiskoviny postupně zaniknou a nahradí je elektronická média. Jaký názor na to máte Vy? Přežije kniha?

Nevím, jak to bude s ostatními tiskovinami, mnohé – zejména ty dočasné či účelové – může skutečně nahradit jejich elektronická či digitální verze. Tištěná kniha však podle mého názoru přežije; ve vztahu k  internetu se bude jednat o vzájemné doplnění a propagaci. Klasická kniha musí být připravena i na poptávku po jiných čtecích technologiích zejména ze strany mladých lidí. V tom případě se bude jednat o formu určitého soužití a v jeho rámci, myslím, tištěná kniha přežije. Sama si neumím představit namísto své mně tak blízké domácí knihovny knihotéku. Snad to není jen generační či konzervativní názor.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ředitelka veletrhu Svět knihy Dana Kalinová: Tištěná kniha přežije