Menu
TOPZINE.cz
Literatura

RECENZE: Tajemství Ježíše z Nazaretu – skutečný Mesiáš či jedno velké spiknutí?

Kniha českého záhadologa Vladimíra Lišky nazvaná Tajemství Ježíše z Nazaretu mapuje nejen záhady a otazníky ze života Mesiáše, jak má ve svém podtitulu, ale zároveň přináší i teorii o největším spiknutí v dějinách lidstva.

FOTO: Tradiční vyobrazení Ježíše

Kolem života a smrti Ježíše Krista se vznáší mnoho otazníků, Zdroj: sxc.hu

Kniha Vladimíra Lišky Tajemství Ježíše z Nazaretu vychází již potřetí a to v nakladatelství XYZ. Že byl Ježíš Nazaretský výjimečnou osobností, která ovlivnila mnoho lidí, o tom není pochyb. Kolem jeho života a smrti se však vznáší mnoho otazníků.

Vladimír Liška (*1955), publicista a spisovatel, absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie a český jazyk. Ve své tvorbě se věnuje nejrůznějším (nejen) historickým záhadám a paranormálním jevům. Je autorem knih jako Kletba čachtické vražedkyně, Záhady kolem nás, Panovníci českých zemí ve faktech a otaznících, Protektorát: éra hákového kříže aj.

Již v úvodu Vladimír Liška věcně zmiňuje důležitou skutečnost, že se mnoho autorů těžko dokáže oprostit od teologického pojímání Ježíšovy osobnosti. Ježíš Nazaretský byl podle něj především reformátorem židovské víry než zakladatelem víry nové, což mu bylo přisouzeno později. Mohlo mu být stejně tak „uměle“ přisouzeno i mesiášství?

Tuto knihu jsem nenapsal proto, abych řešil teologické náhledy na Ježíšovo učení či církevní dogmata. Jejím cílem bylo přiblížit kazatele z Nazaretu jako historickou osobnost, což se z odborné literatury o něm počalo někam vytrácet.

Kniha je rozdělena do dvou částí, podle života Ježíše z Nazaretu. První, nazvaná Ve světle naděje, popisuje nejen jeho narození a pozdější život, ale i atmosféru a historii místa, kde se narodil a působil. Tento exkurz do historie je pro čtenářovo pochopení pozdějších souvislostí velice důležitý, i když se do toho tu tam zamotá, neboť se autor snažil koncentrovat dějiny do co nejméně kapitol a stránek, čímž se zřejmě snažil neodradit netrpělivé čtenáře dějepisným výkladem od slíbených záhad a otazníků ze života Mesiáše, a z jeho textu je znát, že se za tento výlet do historie čtenáři omlouvá.

Bylo apoštolů skutečně dvanáct?

Ve druhé části příznačně nazvané Ve stínu Kříže se autor zaobírá, jak je patrné, zejména Ježíšovým ukřižováním. Najdeme zde však kapitoly věnované apoštolům či Máří Magdaleně, která měla být údajným třináctým apoštolem.

OBR: Tajemství Ježíše z Nazaretu

Text doprovází fotografie portrétů apoštolů, proroků či samotného Ježíše Krista. Knihu dále doplňuje přehled použitých pramenů a literatury, díky kterým čtenář snadno může dohledat další informace o daném tématu.

Každá z částí obsahuje jedenáct kapitol, které mají svůj název, jež přesně vypovídá o následném obsahu. Názvy vzbuzují čtenářovu zvědavost a lákají ho k přečtení, a to zejména díky hojnému využití interpunkce. Například názvy kapitol jako: „Bylo to „spiknutí“? Máří Magdaléna – družka Kristova? Jidáš – nedoceněný apoštol?“ a další.

Autor se zabývá různými záhadami či zkrátka nedostatečně vysvětlenými událostmi týkajícími se Ježíše Krista. V knize nalezneme mnoho různých možností a vysvětlení, ale vesměs ji provází hlavně jedna, poněkud kontroverzní teorie, týkající se osoby Ježíše coby Mesiáše. Narodil se jako Mesiáš nebo z něj kdosi Mesiáše vytvořil?

Léta plynula a „Učitel spravedlnosti“ nepřicházel. Až se objevilo zvláštní nebeské znamení. Nyní bylo nutné udělat pouze jedno. Zjistit, komu a kde se nový prorok a divotvůrce narodí, a pomoci mu připravit se na jeho budoucí postavení židovského Mesiáše, jehož příchod byl stále více očekáván. A to tak, aby se splnila všechna důležitá mesianistická proroctví. Jedině při splnění této základní podmínky mohl židovský národ uvěřit, že nově příchozí duchovní vůdce je opravdu tím, na koho tak dlouho čekal. Zrodil se nejgeniálnější náboženský komplot v dějinách Židů, jehož tvůrci i nositeli se stali možná právě esejci.

V jistých okamžicích se zdá, že autor svou teorii staví na vodě – opírá se sice o některé historické skutečnosti, ale hlavně však těží z textů, zejména z biblických i apokryfních evangelií. Zmiňuje a cituje například i Jidášovo evangelium či celkem nedávno nalezené Kumránské svitky.

Autor se snaží číst mezi řádky a hledat různé významy jednotlivých textů. Zajímavá je jeho zmínka o překladech – jak může špatný či zkrátka jiný překlad jednoho slova pozměnit nejen význam věty, ale i celé události, která je popisována. Jistě mu dáme za pravdu, že například „bodat“ a „probodnout“ je podstatný rozdíl.

S napětím od začátku až do konce

Autor se rozhodně netají tím, že se snaží čtenáře napínat, což je vidět zejména na množství řečnických otázek či nedokončených výpovědí, které poté však bohužel působí jako jedno velké klišé, což ubírá jinak velmi čtivé knize na kráse i serióznosti, stejně jako některé autorovy obraty. Nazvat apoštoly Ježíšovým týmem či použít sousloví jako Ježíšovi záchranáři je pro daný text opravdu nešťastné.

FOTO: Křížová hora

Má křesťanství skutečného Mesiáše nebo se jedná o největší spiknutí v dějinách? Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

I přes těchto několik připomínek má však Vladimír Liška jako autor obrovskou schopnost čtenáře zaujmout a dokázat, že se během čtení vůbec nenudí. Při listování knihou osvěží nejen historii, ale i mnoho znalostí kolem evangelií, apoštolů či samotných událostí kolem Ježíšova života a smrti, což by jistě mělo patřit do povědomí každého z nás.

Skutečné spiknutí či jen konspirační teorie?

Konspirací a teorií nalezneme v knize opravdu mnoho, někdy dokonce až příliš (obzvláště když je autor opakuje), přesto je však kniha Vladimíra Lišky čtivá a odmyslíme-li si tyto teorie a spekulace, dokáže předat čtenáři základní znalosti kolem osobnosti Ježíše z Nazaretu. Otazníky a záhady pak jistě probudí čtenářovu zvědavost a zájem o toto téma. Ať už je čtenář příznivcem konspiračních teorií či nikoli, určitě je pravdou, že některé okamžiky či skutečnosti jsou přinejmenším zvláštní a volají po uspokojivém vysvětlení.

Název: Tajemství Ježíše z Nazaretu
Autor: Vladimír Liška
Počet stran: 360
Vazba: Vázaná
Vydavatel: nakladatelství XYZ
Doporučená cena: 299,- Kč

Hodnocení: *** (60%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Tajemství Ježíše z Nazaretu – skutečný Mesiáš či jedno velké spiknutí?