Menu
TOPZINE.cz
Divadelní hry, představení - novinky a recenze

RECENZE: Soudné sestry uvedlo Jihočeské divadlo. Pratchett na scéně

Hana Švarcová

Hana Švarcová

22. 4. 2013

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích uvedlo v režii Mikoláše Tyce inscenaci Soudné sestry podle knihy Terryho Pratchetta, světoznámého autora fantasy série o Zeměploše. Soudné sestry se dočkaly druhého divadelního zpracování. V roce 2001 je poprvé uvedlo pražské Divadlo v Dlouhé.

Terry Pratchett je autorem rozsáhlé série knih o Zeměploše, kde umně kombinuje fantazii s inteligentním, ale ironickým humorem. Terčem se stává jednou čtenář, podruhé společenské poměry. Nebojí se zabrousit do odborných sfér fyziky, matematiky či filosofie. Kniha Soudné sestry stojí na příběhu, do kterého Pratchett promítl inspiraci ze Shakespearových dramat Hamleta a Mackbetha.

Starý král Verence byl zavražděn. Královrah Felmet, sotva dosednul na uvolněný trůn, hrozí smrtí Verencovu malému synkovi Tomjanovi, pravoplatnému dědici trůnu. Báby Zlopočasná, Stařenka Oggová a Magráta Česneková jsou čarodějky, které zásadním způsobem ovlivní to, kdo se stane novým králem. Felmetova vláda se totiž neubírá dobrým směrem, s čímž se nemohou smířit.

Autoři jihočeských Soudných sester převzali inscenační úpravu Hany Burešové a Štěpána Otčenáška, tedy úpravu využitou při inscenování Soudných sester v Divadle v Dlouhé. Proto divákům, kteří viděli starší verzi, nepřinese jihočeské zpracování příliš nového.

FOTO: Jihočeské divadlo uvedlo Pratchettovy Soudné sestry

Čarodějnice a mrtvý král svérázně zahajují revoluci. Zdroj: Petr Neubert, Jihočeské divadlo

Autor scény Karel Čapek umístil děj inscenace na nakloněnou rovinu, do níž zapustil točnu. Kombinace těchto dvou prvků nabízí bohatou škálu možností, jak variovat jevištní prostor. Herci se pohybují nejen na šikmině, ale využívají i prostor pod šikminou v podobě propadlišť.

Vzniká tu prostor pro tajné komůrky, což směle odkazuje k literární předloze. V tomto ohledu vykazuje inscenace Soudné sestry mnoho hravosti a vtipu. Současně tak chytře řeší rychlé střídání různých scén, kterým je Pratchettův styl charakteristický.

Kostýmy Tomáše Kypty hýří barvami. Lze v nich vypozorovat stejnou dávku hravosti a veselosti jako u scény. Kromě toho přidávají všem postavám fantaskní až komický charakter, čímž jen zdařile podtrhují fantazijnost předlohy.

Herecký soubor Jihočeského divadla se vyznačuje výraznou sehraností. V případě inscenace Soudné sestry je tato sehranost ku prospěchu věci. Z řady zdařilých hereckých výkonů vyčnívá Roman Nevěčný, který ztvárnil královraha Felmeta. Nevěčného výkon vyzařuje výraznou komediálností, v jeho rukách se z Felmeta stává humorná a současně komická až satirická figurka. Nevěčnému zdárně sekunduje Daniela Bambasová v roli lady Felmetové.

FOTO: Jihočeské divadlo uvedlo Pratchettovy Soudné sestry

Jednou z nejpopulárnějších Pratchettových postav je Smrť (Pavel Oubram).

Ačkoli se na jevišti zdrží jen na několik okamžiků, zanechá v divákovi hluboký zážitek setkání se Smrtěm v podání Pavla Oubrama. Oubram představil Smrtě ambivalentně. Nejen, že zachytil Smrťovu vážnou a důstojnou tvář, ale současně zachytil i stránku lidštější, veselejší a sebeironickou, která je pro Pratchettova Smrtě jednou z nejcharakterističtějších.

Ústřední postavy tvoří trio čarodějnic. Ovšem ani s přispěním efektů není atmosféra sabatů dostatečně tajuplná a strašidelná. Opět vystupují na povrch spíše slabůstky čarodějnic, v případě stařenky Oggové alkohol, v případě Magráty Česnekové šašek.

Inscenace Soudné sestry nenabízí oproti Divadlu v Dlouhé příliš scénických inovací ani nových objevných pohledů na Pratchettovu tvorbu. Ale celkový obraz, který jihočeské Soudné sestry vytváří, odpovídá požadavkům, které klade literární předloha.

Soudné sestry jsou hravé, napínavé, vtipné a zdravě ironické. Postupně se vystřídá mnoho divadelních postupů od romantické schůzky u jezírka přes divadlo na divadle až k dobrodružné výpravě za posunem času. Čas strávený na jihočeské nakloněné Zeměploše rozhodně není časem ztraceným.

Soudné sestry, Jihočeské divadlo, autoři: Terry Pratchett a Stephen Broggs, režie: Mikoláš Tyc, hrají: Bibiana Šimonová, Jaroslava Červenková, Lenka Krčková, Pavel Oubram, Martin Hruška, Roman Nevěčný, Daniela Bambasová, Tomáš Drápela, Jan Hušek, Jan Dvořák a další

Hodnocení: 80 %

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Soudné sestry uvedlo Jihočeské divadlo. Pratchett na scéně