Menu
TOPZINE.cz
Literatura

RECENZE: Podívejte se na kořeny evropského terorismu v knize od Slona

Redakce

Redakce

18. 1. 2012

Sociologické nakladatelství SLON se rozhodlo skoncovat se všeobecnou neinformovaností o terorismu a vydalo publikaci, která s ním související otázky zodpovídá a celou problematiku mapuje. 

FOTO: Bombový útok na Wall Street

Fotografie z bombového útoku na Wall Street z roku 1920, Zdroj: Wikimedia commons

V dubnu letošního roku se sociologické nakladatelství SLON rozhodlo skoncovat se všeobecnou neinformovaností o terorismu a vydalo publikaci, která s ním související otázky zodpovídá a celou problematiku mapuje. Publikace, která vznikla i díky podpoře Grantové agentury České republiky, byla sepsána týmem sedmnácti odborníků a čtenáři zaručuje kvalitní přehled o historii, současnosti a předpokládanému vývoji celého fenoménu.

Jak zjistit, o čem jste neměli tušení

Povědomí o terorismu končí u značné části české veřejnosti vzpomínkami na události 11. září. Nedostatečná informační výživa ze strany domácích masových médií i fakt, že se Česká republika prozatím s žádným útokem přímo nesetkala, překonání spokojené nevědomosti příliš nepřispívají. Přesto, že se nějaká periodika o fenoménu tohoto asymetrického způsobu boje přeci jen zřídka zmíní, jedná se většinou jen o malou dávku zpráv o aktuálních útocích, což k pochopení příčin jednání a role teroristických skupin ve světové politice nestačí.

Sociologické nakladatelství se rozhodlo nashromážděné otázky týkající se terorismu zodpovědět v jediné publikaci a zdánlivě izolovanému českému čtenáři problematiku konečně přiblížit. Tým odborníků pod vedením Emila Souleimanova sestavil osnovu nejdůležitějších bodů, kterým v knize věnoval prostor. Seznamujeme se tak s terorismem ze všech podstatných hledisek, potřebných k jeho pochopení.

Najednou v dějinách lidstva přineslo uplatnění metod asymetrického válčení jedné ze soupeřících stran vojenské či vojensko-politické vítězství nad demograficky silnějším nebo ekonomicky či technologicky vyspělejším nepřítelem. Již v 5. století před naším letopočtem učil vynikající čínský vojenský stratég a vojevůdce mistr Sun: „Jestliže je nepřítel silnější, vyhni se mu. Jestliže jsou jeho síly sjednoceny, rozděl je. Zaútoč na něj tam, kde je nepřipraven, objev se tam, kde nejsi očekáván.“

Obálka knihy, Zdroj: www.kosmas.cz

Autory knihy jsou kantoři vysokých škol, pracovníci státních výzkumných středisek, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra a Policie ČR. V závislosti na svých specializacích si rozebrali témata teoretická i aplikovaná. Knihu otevírá přiměřeně obsáhlá a přehledná klasifikace terorismu. Následují kapitoly o historických kořenech, psychologii a příčinách jednání útočníků, struktuře bezpečnostních orgánů, prevenci a boji proti terorismu.

Na příkladech Kosova, Korsiky a Peru pak autoři přibližují důvod a okolnosti použití teroristického útoku, jako prostředku k dosažení určitého politického či náboženského cíle. Co se týče vyhlídek do budoucna, kniha se věnuje především předpokládaným útokům na území Česka i celé Evropy. Díky těmto konkrétním příkladům a úvahám může čtenář aplikovat znalosti získané z předchozích kapitol a celou problematiku objektivně posoudit a pochopit.

Informační objem knihy je obrovský, zmíněná navazující koncepce však zaručuje jejich průběžné vstřebávání a úspěšné uložení alespoň základních bodů do paměti. Schopnost vybavit si souvislosti pomáhá překonat ustrnutí a nutí čtenáře, aby knihu dočetl. Vyčíst se dá knize hlavně nevyrovnanost použitého jazyka. Procentuální zastoupení odborných výrazů v každé kapitole se vzhledem ke střídání autorů značně liší a splynutí s autorovou řečí může trvat i pár stránek. Co se týče jazyka, je nutné zmínit, že 3 z 15 kapitol jsou, kvůli zahraničnímu původu autorů, v angličtině.

Název knihy: Terorismus: Pokus o porozumění
Autor: Emil Souleimanov (ed.)
Počet stran: 354
Vazba: Brož
Rok vydání: 2011
Doporučená cena: 339 Kč

Hodnocení: **** (80%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Podívejte se na kořeny evropského terorismu v knize od Slona