Menu
TOPZINE.cz
Literatura

RECENZE: Poděkování za každý den nabízí Petr Weissman. Jaká je jeho nová kniha?

Jitka Libigerová

Jitka Libigerová

25. 1. 2012

Nakladatelství Portál vydává knihu Poděkování za každý den, jejímž autorem je Petr Weissman. Je určena všem milovníkům dárkových knih se spirituální tematikou.

Knižní novinky

Poděkujme s Petrem Weissmanem za každý den, i když se stahují mračna…, Zdroj: sxc.hu

Kniha Poděkování za každý den přináší příběhy s pointovaným vyzněním na téma každodenního života. Čtenář se ocitne v záplavě příběhů dotýkajících se tématu lásky, manželství, výchovy, přátelství, ale i odpuštění či smrti.

Vypravování i krátké úvahy jsou uvedeny citátem známých osobností a konec stručného textu přináší krátkou výzvu k uskutečnění na určitý kalendářní den. Čtenáři se tak znovu setkají s oblíbenými postavami spisovatelů, výtvarných umělců i mudrců z předchozích knih.

Petr Weissman je rovněž autorem populární rozjímavé knížky Laskavé slovo na každý den (Portál, 2006). Setkáme se v ní s citáty Aristotela, Seneky, svatého Augustina, ale i s výroky moderních filozofů, spisovatelů a vědců. Najdeme zde úvahy vážné, ale i hravé, jež jsou prokládány krátkými příběhy ze všech koutů světa.

Jak již bylo zmíněno, v knize může čtenář narazit na příliv příběhů s tématy mu dnes a denně blízkými. Zajímavý je mezi mnohými citát: Strach nemá v lásce místo. (První list Janův 4, 11). Když se v životě vyskytne ve složité situaci a neví, kudy kam, potřebuje, aby mu někdo řekl: „Neboj se, vše dobře dopadne, všechno bude zase dobré.“ Závěrečný text z šestého ledna říká: Dnes se nenechám zviklat svou malomyslností.

Od závisti a žárlivosti až po radost

Jak kdysi prohlásil Publilius Syrus – Lakomec vždy si najde, proč by odepřel. Závist se snaží ponížit toho, kdo umí něco, na co my sami nemáme. Závistivý člověk posuzuje dovednosti druhého, aby ho ve svých očích snížil. Velebí nezdary druhého, jeho nemoci, dokonce smrt.

Žárlivost chce druhého vlastnit, mít ho celého pro sebe. Žárlivá osoba hovoří druhému: Prostě ti nevěřím. Žárlivost se nikdy nespokojí s projevy lásky od druhého. Chce ho ovládat. Je to protiklad sebedarování, činí z druhého pouhou věc.

Knižní novinky

Někdy stačí pozorovat svět kolem sebe

Opravdu mlčet umí jen ten, kdo má hodně co říci. Člověk má přinášet svému okolí radost. Radost je oproštění duše, vychutnávání přítomného okamžiku, vytržení, kterého jsme plní a jež kolem sebe šíří vůni. Radost plní náš život smyslem, hodnotou, realitou, nebojíme se bolesti, smrti, zkoušek, nesnází. Radost vychází z vědomí, že nás má někdo rád, že nejsme v životě sami.

Životní moudra i rady

V knize nechybí rady či poučení, jak se vyvarovat svých chyb, není dobré o nich jen přemýšlet, ale měli byste s nimi něco udělat. Neměli byste utrácet peníze za hlouposti. A pamatujte: Člověk dosáhne všeho, co si umíní, jen když to chce doopravdy. (Benjamin Disraeli). Děkujte za každý den a promyslete, co byste dělali, kdybyste měli před sebou jen jeden den života.

Poděkujte za každý den

Téměř na čtyři sta stran se rozprostírají na každý kalendářní den zajímavé moudrosti a poučení. Autor dokázal na krátkém textu vyjádřit podstatu různorodých témat všedního dne. Tato kniha přináší pozitivní pohled na svět a umění se podle něj chovat. Přinese nejen potěšení a radost, ale i poučení či úsměv. Člověk se může zamyslet, jak se chová ke světu a k ostatním lidem.

Kniha filozofického rázu

Co se týče formálního a jazykového zpracování knihy, je uspořádána chronologicky den za dnem a přehlednost je jejím pozitivem. Den je oddělen silnou čarou, pod níž se nachází citát slavné osobnosti či přísloví, následuje jakási ilustrace květiny a konečně text a závěrečné poučení či rada.

Méně zdatní čtenáři budou mít možná problémy s jejím porozuměním, neboť některé odstavce jsou filozofičtějšího rázu, nebo mohou narazit na přísloví, které nepochopí. Také jména některých umělců nemusí být všem známá. V textu se objevují i cizí slova, kterými si mohou čtenáři obohatit svoji slovní zásobu. Kniha má i malinko dějepisný ráz, může vás přenést z doby biblické, přes život Antona Pavloviče Čechova, až do Scottovy výpravy, která se snažila vrátit z jižního pólu. Zmínka padne vůbec o celém dvacátém století.

Zda si čtenář v době, kdy se zdraží DPH dokonce i na knihách, zakoupí tento titul, je už pouze na něm. Nebo zda se rozhodne knihu zakoupit někomu jinému. Dnes je na trhu daleko kvalitnější a zajímavější literatura. Avšak pokud si chce čtenář od prózy, kterou čte dnes a denně odpočinout, je pro něj tato knížečka vhodná, protože přináší něco jiného. Snad odreagování od studijní literatury, románů či detektivek a možnost se nad mnoha věcmi zamyslet.

Manželství je největším pozemským štěstím, pokud je založeno na skutečné sympatii. Benjamin Disraeli

Když byl Winston Churchill premiérem Velké Británie, jeho manželství bylo všeobecně pokládáno za jeden z nejlepších příkladů skutečné věrnosti a lásky. Často se stávalo, když měl projev v parlamentu, že nezačal dříve, dokud se nepodíval a nepousmál na svou manželku. Jeden novinář se ho tehdy zeptal. „Kdybyste mohl žít ještě jednou, kým byste chtěl být?“ Premiér bez váhání odpověděl: „Manželem paní Churchillové.“

Název: Poděkování za každý den
Autor: Petr Weissman
Počet stran: 372
Rok vydání: Praha 2011
Vydalo: Portál
Doporučená cena: 175 Kč

Hodnocení: *** (75%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Poděkování za každý den nabízí Petr Weissman. Jaká je jeho nová kniha?