Menu
TOPZINE.cz
Literatura

RECENZE: Pegues a Kynčlová: Cesta Amerikou. Projděte se příběhy rozdílných životů

Lucie Zinke

Lucie Zinke

25. 6. 2012

FOTO: Cesta AmerikouAnalogie povídek regionálních spisovatelek píšících o rozdílech ve společnosti 20. století, to je kniha Cesta Amerikou. Příběhy, které u vás mohou vyvolat emoce, ať už pozitivní či negativní, donutí zamyslet se nad americkou společností minulého století.

FOTO: Cesta Amerikou

Dagmar Pegues a Tereza Kynčlová se rozhodly sestavit soubor povídek v Čechách méně známých autorek Ameriky devatenáctého a dvacátého století. Obě editorky spojuje zájem o spisovatelky jižanské kultury.

Dagmar Pegues vystudovala obory anglistika – amerikanistika a filozofie na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity. Její disertační práce se zabývala jižanskou literaturou místního koloritu a rozborem děl Kate Chopin a Grace King.

Tereza Kynčlová absolvovala a nyní též vyučuje na Katedře genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Doktorandka Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK.

Publikace Cesta Amerikou je rozdělena do tří částí. Každý oddíl představuje a zastupuje autorky píšící o podobném tématu a podobným stylem, shodují se v určitých rysech, jež spadají do stejné oblasti. V celém díle se nevyskytuje ani jeden muž – autor, jehož dílo by sem bylo zařazeno. Své příběhy, ať už reálné nebo vymyšlené, vyprávějí pouze ženy. Představují osobité vnímání USA a tamější společenský život. Každému z jednotlivých oddílů předchází úvod, kde se tvůrkyně knihy snaží danou část přiblížit.

Co očekávat?

Každá ze spisovatelek je vždy představena medailonem. Ten uvádí informace o jejím životě, soustředí se zejména na tu část životní etapy, která nejvýznamněji ovlivnila spisovatelčinu tvorbu. Dále jsou zmíněna nejdůležitější autorčina díla (od románu po básně a povídky), kterými se daná žena proslavila. Některé povídky pak v prezentované knize dostaly své čestné místo.

Čtěte také: Borgiové a jejich nepřátelé. Christopher Hibbert o syfilidě a intrikách

V první části Literatura amerického Jihu je možné potkat se s dílem Kate Chopin, Grace King a Alice Dunbar-Nelson. Všechny autorky mají společný rys, kterým je formování regionální identity na pozadí kulturních, genderových a rasových konfliktů příběhy zaměřujícími se na rasistické a etnicky rozdílné ideje, s nimiž se všechny zmiňované setkávaly během svých životů.

Jednoho dne přišlo probuzení. Když dosáhla patnácti let a plně vyzrála v nádhernou tropickou krásku, která brzy dospívá, do kláštera přišla návštěva, již naprosto okouzlila; zeptali se matky představené, zda by jim dívku nesvěřila do péče.

„Tato madam a tento džentlmen si přejí, abys s nimi odešla, Camille,“ řekla matka představená klášterním jazykem. Zdálo se, že její hlas je laskavý a milý, ale dívka, uvyklá jeho různým intonacím, rozpoznala za jeho měkkostí skrytý ocelový břit jako železnou pěst v sametové rukavici.

„Madame, snažte se pochopit.“ … „Vždy jsme rády, pokud je můžeme umístit do pohodlných – jak tomu říkáte? – obydlí – maisons – domovů – bien! Ale nenutíme je odejít, pokud samy nechtějí.“

V oddílu Literatura Nové Anglie autorky stáčejí svou pozornost spíše na rozdíly k proměně ženy a jejího vnímání a vystupování v minulosti a současnosti. Tématem je úpadek ideologie kultu pravého ženství na pozadí reflexe nově nabývané ženské spirituální síly a autonomie. V této části se představují autorky jako Mary E. Wilkins Freeman a Sarah Orne Jewett.

Příběhy chicanských žen

FOTO: Titulní strana knihy Cesta AmerikouPoslední část s názvem Literatura mexicko-amerického pohraničí představuje spisovatelky jako Gloria Anzaldúa, Sandra Cisneros, Helena María Viramontes, Alma Luz Villanueva či Mary Helen Ponce. Oddíl se zaměřuje především na chicanskou ženskou literaturu, na osoby s hybridní identitou a politické zápasy na mexicko-americké hranici.

Při čtení knihy bude zapotřebí – možná paradoxně – pár oddychových pauz pro pochopení toho, co se autorky snaží vyjádřit. Zároveň je třeba mít na mysli, že se jedná o soubor povídek od více autorek, a tak je lepší vyvarovat se porovnávání a poměřování, které v mnoha případech nelze uskutečnit. A pokud ano, je nesmyslné.

Kniha Cesta Amerikou je zajímavou publikací o pohledu různých žen vcelku odlišné doby. Obsahuje spoustu cizích výrazů, které však knize dodávají určitý „šmrnc“. Utrpení, moudrost, různost, to je Cesta Amerikou.

Název originálu: Cesta Amerikou…analogie povídek regionálních spisovatelek
Sestavily: Dagmar Pegues, Tereza Kynčlová
Autorky: Alice Dunbar-Nelson, Kate Chopin, Sarah Orne Jewett, Grace King, Mary Helen Ponce, Gina Valdés, Alma Luz Villanueva, Mary E. Wilkins Freeman, Helena María Viramontes
Počet stran: 240
Vydal: Host, Brno 2011
Doporučená cena: 249 Kč

Hodnocení: **** (75%)

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Pegues a Kynčlová: Cesta Amerikou. Projděte se příběhy rozdílných životů