Menu
TOPZINE.cz
Divadelní hry, představení - novinky a recenze

RECENZE: Komedie uvedla Pornografii. Gombrowicz zahájil hru s osudem

Hana Švarcová

Hana Švarcová

13. 3. 2013

Divadlo Komedie představilo v české premiéře inscenaci Pornografie polského autora Witolda Gombrowicze. Režie se ujal polský režisér Gabriel Gietzky s cílem převést náročný Gombrowiczův text na jeviště a současně jej přiblížit českému divákovi.

FOTO: Divadlo Komedie uvedlo Gombrowiczovu Pornografii

Witold (Petr Jeništa) si nebere servítky. Bůh a k čemu. Zdroj: Divadlo Komedie

Do malé polské vesnice přijíždí intelektuál Witold se svým přítelem Fryderykem. Řádem, morálkou a církví svázané prostředí je nudí. Proto zosnují plán, jak zrealizovat vztah dvou mladých a neposkvrněných lidí. Plány jim hatí události postupující druhé světové války. Zdatně se jim přizpůsobí a zakomponují je do své manipulativní hry se všemi ostatními postavami. Groteskní kombinatorika nabývá obludných rozměrů.

Witold Gombrowitz (1904–1969), polský spisovatel a dramatik, psal pod pseudonymem Zdisław Niewieski. Jeho tvorba se vyznačuje absurdním humorem a groteskními situacemi. Z počátku mu tvorba nevynášela tolik finančních prostředků, aby se mohl uživit. Úspěch se dostavil až s detektivním románem Posedlí, který vycházel na pokračování v polských novinách. Roku 1939 odjel do Argentiny, kde kvůli nepřízni historických událostí zůstal dvacet čtyři let. Proslavil se zejména díky románům Ferdydurke, Kosmos či Pornografie.

Pornografie Witolda Gombrowicze se vyznačuje výrazně komplikovaným textem. Přechody mezi dějovými pasážemi a místy úvahovými a manipulátorskými mohou ztěžovat vnímání. Při dramatizaci Pornografie ponechali režisér Gabriel Gietzky i překladatelka Eva Bergerová textu všechny jeho charakteristické prvky (přechodníky, vybraný slovník), čímž ovšem pasovali inscenaci mezi ty elitní, které vyhledá pouze omezený okruh diváků.

Inscenace Pornografie se nezakládá na zvlášť výrazné dějové linii. Každý náznak dějového posunu zastaví svým úvahovým výstupem jednou Witold, jednou Fryderyk. Tvůrci kladou důraz na rafinovaný monolog, jímž ovšem narušují dějový spád. Odehraje se jen to, co v monologu představí vrchní kombinátor a manipulátor Fryderyk.

FOTO: Divadlo Komedie nastudovalo Gombrowiczovu Pornografii

Modře prosvícené sloupoví nemělo konce.

Oproti neakčnímu, úmyslně zpomalovanému ději působí atmosférotvorně hudba Petra K. Soudka, která podmalovává veškeré dialogy probíhající na jevišti. Divák ji neustále vnímá, ale její hlasitost nikterak nenarušuje a hlavně nepřehlušuje dění. Stává se podprahově vnímanou kulisou a součástí zcela integrovanou do inscenačního celku.

Stejný účinek vytváří impozantní prosvětlené sloupoví lemující celou délku jeviště. Autorka scény Maria Kanigowska vytvořila scénu jednoduchou a pro účely rychle se proměňujících scén zcela praktickou. V kombinaci s přítmím, které zahaluje jeviště po celou dobu trvání inscenace, vzniká napjatá atmosféra, v níž se stupňuje obludnost hry, kterou s osudy Karola a Heniy sehrají Fryderyk s Witoldem.

Komplikovanou a po formální stránce exkluzivní inscenaci sráží na kolena herci, kteří nejsou schopni dostát náročnému tvaru. Nepůsobí důvěryhodně ve výrazněji dramatických scénách. Herectví se zde mění v pobíhání z jednoho konce jeviště na druhý a pohazování hlavou ze strany na stranu. Atmosféře, kterou navozuje přítmí a podmanivá hudba, podkopávají nohy místy až amatérské herecké výkony.

FOTO: Divadlo Komedie uvedlo inscenaci podle Gombrowiczovy Pornografie

Jaromír Nosek (vpravo) vystihl podstatu Gombrowiczových postav. Amelie je bizarní groteskní figurka.

Zdání amatérského hereckého výkonu zdůrazňoval také fakt, že hercům nebylo rozumět. V případě, že se děj odehrával v zadní části poměrně hlubokého jeviště, zhoršovala se i slyšitelnost replik. Závažnost této vady na kráse umocňuje fakt, že inscenace Pornografie zůstává do velké míry literární záležitostí i přes dramatické ztvárnění.

Z řady nevýrazných hereckých výkonů vybočuje Jaromír Nosek, kterému se podařilo ztvárnit všechny své postavy zcela podle Gombrowiczova plánu. Tedy jako pokřivené karikatury a groteskní figurky. A platí to zejména o podivné paní Amelii. Také Witold v podání Petra Jeništy pozvedá jinak průměrné herecké výkony. Jeho postava působí úlisně a vypočítavě. Jeho uhlazená a zároveň nedbalá elegance je magická, stejně jako barevně osvětlená scéna.

Inscenace Pornografie působí naoko elitním dojmem. Gombrowicz napsal náročný text, v němž nebere ohled na nikoho a  současně klade vysoké nároky na vnímatele. V této stopě pokračují také tvůrci divadelního zpracování. Inscenaci lze připsat plusové body za zpracování scény, kostýmů či hudby. Na druhou stranu postrádá výrazné herecké výkony, které by její výjimečnost podpořily.

Pornografie, Divadlo Komedie, autor: Witold Gombrowicz, překlad: Eva Bergerová, režie: Gabriel Gietzky, hrají: Petr Jeništa, Jan Novotný, Vilém Udatný, Eva Vrbková, Hana Kunsjerová, Jan Hofman, Jakub Chromeček, Jaromír Nosek

Hodnocení: 70 %

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Komedie uvedla Pornografii. Gombrowicz zahájil hru s osudem