RECENZE: Koho vypijou lišky. Lidmila Kábrtová vypráví příběh na 50 slov

Že příběh na padesát slov nemá co říct? Nemusí tomu tak být. Debut Lidmily Kábrtové s názvem Koho vypijou lišky je toho zářným příkladem. Příběh na 200 stranách, z nichž každá má právě padesát slov. A bohatě to stačí.

OBR: Lidmila Kábrtová: Koho vypijou lišky
Koho vypijou lišky. Lidmila Kábrtová vypráví příběh na 50 slov. Zdroj: Nakladatelství Host Brno

„Na všechny důležitý věci ti stačí padesát slov,“ vysvětluje děda malé El. A ta je jednoho dne začne počítat. Úplně všechno, radosti, strasti, úspěchy i prohry, prosté otázky i složité odpovědi, to vše se musí vměstnat do padesáti slov.

Lidmila Kábrtová (1971) vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a později také obor marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dlouhodobě se věnovala žurnalistice, přispívala do různých novin a časopisů. V současnosti pracuje v oblasti public relations. Krátké příběhy publikuje na stránkách www.pribehynapadesatslov.cz.

Kniha Koho vypijou lišky je příběhem malé El, který se odehrává v 70. letech v Československu. Dobový kontext ale osvětluje i další experiment. Kábrtová provází životem malé dívky v letech 1970 až 1983. Každá kapitola v její knize představuje vždy jeden rok, a tato kapitola se poté skládá z podkapitol, tedy určitých scének o padesáti slovech. Jako mozaika. Kapitolám také předchází vždy souhrn titulků novinových článků, které v daném roce otisklo Rudé právo. Tedy deník s dobou 70. let nepochybně pevně spjatý.

Fronta na banány den ode dne delší

Bez sebemenšího přehánění je možné konstatovat, že s příběhem malé El popisuje Kábrtová pravděpodobně i příběh mnoha lidí tehdejší generace. Svatba bez lásky, manželství jako rutina, vidina lepších zítřků nulová, snaha něco změnit ještě menší a fronta na banány snad den ode dne delší. Ať jsou to věci důležité či banální, dohromady tvoří budoucnost.

A to Kábrtová čtenářům a čtenářkám podává očima malé dívky, jejíž budoucnost je o to křehčí. Tento pohled na (nejen) dobové křivdy příběhu nevadí, celkově ale El bohužel vyznívá jako ufňukaná holka. S přibývajícími stranami je totiž patrné, že příběh více méně stojí jen na jejím utrpení, na jejím vlastním prožívání, které je jaksi uměle tlačeno do popředí.

FOTO: Lidmila Kábrtová
Lidmila Kábrtová, autorka příběhu na padesát slov s názvem Koho vypijou lišky. Zdroj: Nakladatelství Host Brno

Kábrtová ve své knize otevírá otázku domácího násilí, školní šikany i generačního nedorozumění, to vše pod rouškou nelidského režimu. A stále je třeba mít na paměti, že tak činí jen prostřednictvím padesáti slov. Autorka sice nemůže předvést své spisovatelské umění bohaté slovní zásoby či květnatých souvětí, i tak je ale její příběh dostatečně obrazotvorný. Ne přehnaně, ale přiměřeně.

Mlčenlivost jako zdroj obrazotvornosti

Kábrtová píše krátké a úderné věty. Jednak jí to diktuje forma příběhu, jednak se možná jedná o autorčin záměr. V knize také užívá hodně přímé řeči, lépe řečeno vyprávění se ke čtenářům a čtenářkám dostává nejvíce skrze slova hlavních hrdinů a hrdinek. Místy se objevují  i části, kdy je příběh mírně utahaný, děj se vleče. Není jich sice mnoho, ale vzhledem k rozsahu prózy je to trochu škoda. Na druhou stranu se ale jedná o autorčin debut, takže si to ještě může dovolit.

Jestli něco knize Koho vypijou lišky škodí, je to její až přílišná stereotypnost postav. O hlubší psychologii hrdinů a hrdinek nemůže být řeč, Kábrtová totiž čerpá z tradičních, ve společnosti silně zakořeněných představ o mužích a ženách i jejich rolích. Kdyby tyto stereotypy Kábrtová využila subverzivně, zřejmě by příběh dostal nový rozměr a ožil by jinými významy.

Dalo by se říct, že experiment kombinující úsporné psaní padesáti slov a těžká témata lidského osudu je spíše pro vypsané autory a autorky. O to pozoruhodnější tedy je, že kniha Koho vypijou lišky je autorčiným debutem. Vzala na sebe těžký úkol, ale výsledkem je originální próza, která i přes redukci slov má co říct.

Zajímavější ale bude, jak se Kábrtová vypořádá s tradiční formou psaní, která jí dovolí nejen více slov, ale i více fantazie. Její literární vývoj bude dobré sledovat.

Název: Koho vypijou lišky. Autorka: Lidmila Kábrtová. Vydalo nakladatelství Host, Brno 2013, 200 stran. Doporučená cena 229 korun.

RECENZE: Koho vypijou lišky. Lidmila Kábrtová vypráví příběh na 50 slov
Ohodnoťte tento článek


Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*