Menu
TOPZINE.cz
Literatura

RECENZE: Kniha Daniel Stein, překladatel. Ljudmila Ulická nalezla hořící keř v Izraeli

Redakce

Redakce

29. 7. 2012

OBR: Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatelJeden z nejúspěšnějších ruských románů posledních let Daniel Stein, překladatel od Ljudmily Ulické volně vypráví životní osudy Oswalda Rufeisena. Díky své odvaze v boji s nacismem se stal v očích druhých hrdinou, sám však musel odpověď na otázku Kdo je? dlouho hledat.

OBR: Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel

Daniel Stein, hrdina na rozcestí., Zdroj: Nakladatelství Paseka

Daniel Stein, románový protějšek Oswalda Rufeisena, pracoval v Bělorusku za druhé světové války coby tlumočník ve službách Gestapa. Skrýval však jedno velké tajemství – svou národnost. Židovskou národnost. S nasazením vlastního života pomáhal Židům vězněným v místním ghettu a nakonec se mu podařilo stovky z nich zachránit před smrtí.

Ljudmila Ulická (1943) vystudovala genetiku, v roce 1970 však musela svou výzkumnou laboratoř opustit jako trest za šíření samizdatu. Mikroskop vyměnila za tužku a papír a od té doby sklízí chválu a ocenění a mění tvář současné ruské literatury.

Poté, co umožnil útěk stovkám obyvatel ghetta, ukrýval se Daniel Stein před nacistickou odplatou u řádových sester a vyrovnával se se vším, co prožil. Nakonec tento polský Žid přijal za svou křesťanskou víru, stal se knězem a odcestoval do Izraele.

Izraelský apoštol Daniel

Ljudmila Ulická se s románovým Danielem Steinem (Oswaldem Rufeisenem) setkala, když cestoval v roce 1992 přes Moskvu do Běloruska. Znala se s ním díky jejich společnému příteli, pravoslavnému knězi a spisovateli Alexandru Meňovi. Když se pak konečně mohli setkat tváří v tvář, povídali si s Rufeisenem dlouho do noci.

O tomto setkání později Ulická v jednom z rozhovorů prohlásila, že jí tehdy Rufeisen připomínal apoštola. Tuto auru vdechla i své literární postavě, skromnému a laskavému Danielu Steinovi.

1984, Haifa

Z Hildina deníku

Čekala jsem na Daniela na letišti Lod. Přiletěl z Vatikánu. Setkal se s papežem. Všechno mi pověděl. Mám pocit, jako bych stála vedle hořícího keře. Je mi úzko.

Ani při svém pobytu v Izraeli se Daniel nepřestal věnovat překladu. Nepůsobil však již jako prostředník mezi dvěma různými jazyky, nýbrž se stal prostředníkem mezi lidmi odlišných názorů a vyznání. Pod horkým unavujícím izraelským sluncem se ze všech sil pokoušel budovat mosty porozumění mezi lidmi navzájem, mezi člověkem a bohem a napříč různými náboženstvími.

Literární experiment Ljudmily Ulické

Román Daniel Stein, překladatel je kniha v mnoha aspektech výjimečná. Původně Ljudmila Ulická zamýšlela přeložit do ruštiny anglický životopis Rufeisena In the Lion’s Den (V jámě lvové). Ovšem text v ní vzbudil takovou touhu polemizovat s ním a psát k němu poznámky, že se posléze vydala vlastní cestou – cestou svérázného románu.

Čtěte také: Nepředvídatelný Rana Dasgupta a kniha Sólo

Příběh se v knize neubírá plynule z bodu A do bodu B, jak bývá zvykem, nýbrž se po krůčkách skládá dohromady z jednotlivých malých částí majících podobu deníkových zápisů, soukromých dopisů, přepsaných nahrávek rozhovorů, telegrafů, záznamů besed a přednášek, či dokonce i výslechů a udání.

„Vaše Excelence,

Vážné okolnosti mě přinutily, abych Vám napsal dopis, jehož povaha mě hluboce zarmucuje. Nicméně napsat tento dopis mě přiměla křesťanská povinnost, neboť – a o tom jsem hluboce přesvědčen – informace, kterou obsahuje, vyžaduje pozorné prošetření ze strany vedení latinského patriarchátu.
[…]
Před jistou dobou se mi náhodou do rukou dostal text mše, která se slouží v kostele sv. Eliáše u Pramene na hoře Karmel, který je pod Vaším patronátem. Text, který sestavil farář z kostela sv. Eliáše u Pramene, ve mně vyvolal natolik hluboké pochybnosti, že jsem uznal za svou povinnost poslat ho Vaší Důstojnosti, aby se s ním seznámila.“

Mnohdy se dokonce při čtení této eklektické směsi nelze ubránit myšlenkám, zda se vůbec stále ještě jedná o román.

Lepení časoprostorové roztříštěnosti

FOTO: Obálka knihy Daniel Stein, překladatelV románu se prolínají různé životní příběhy, místa i časové roviny. Tato roztříštěnost textu nutí k zamyšlení, často je nutno vracet se i několik stránek nazpět. Nějaký čas trvá zorientovat se ve všech postavách v knize a jejich motivech. Děj neběží plynule, nýbrž probleskuje v oddělených fragmentech. Nezbývá, než se pokusit pospojovat jednotlivé části příběhu v jeden celek.

Struktura knihy svým způsobem odráží svět, v němž žije Daniel Stein, jeho bližní a koneckonců i my sami. Svět, který má mnoho často protichůdných tváří, svět, jemuž nelze vždy zcela porozumět, svět plný rozcestí bez ukazatelů.

Jak se zorientovat? Jak nalézt své místo?

Daniel Stein se tak jako jiní ocitá na rozcestí a tápe, kam dále jít. Dostavují se pochybnosti o dosavadních rozhodnutích a činech. Kým vlastně je? Tlumočníkem? Knězem? Průvodcem? Či snad dokonce ševcem? Někdy svými skutky připomíná apoštola, jindy se ale zase díky marné snaze podobá daleko spíše Donu Quijotovi. Ukazuje se, že hledání odpovědi na otázku Kdo jsem? je zaměstnáním na celý život.

Svébytný a experimentální styl psaní Ljudmily Ulické, rozličné názory a postoje k životu, k víře i smrti, neobyčejné životní příběhy, to vše vytváří dohromady barvitou koláž, v jejímž středu zájmu stojí obyčejný člověk hledající sebe sama a své místo v měnícím se světě.

Název: Daniel Stein, překladatel
Název originálu: Daniel Štajn, perevodčik
Autor: Ljudmila Ulická
Překlad: Alena Machoninová
Počet stran: 394
Vazba: vázaná
Formát: 145 x 207
Nakladatelství: Paseka, Praha 2012
Doporučená cena: 450 korun

Hodnocení: **** (80%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

RECENZE: Kniha Daniel Stein, překladatel. Ljudmila Ulická nalezla hořící keř v Izraeli