Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Rakovina tlustého střeva: Hrozí i vám?

Redakce

Redakce

9. 4. 2010

Patříte do skupiny ohrožené rakovinou tlustého střeva? Jaká je nejúčinnější prevence? Jak se tato rakovina projevuje a jak probíhá léčba?

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Je to třetí nejběžnější druh rakoviny u mužů a čtvrtý nejběžnější druh rakoviny u žen. Česká republika se řadí na první místa v celosvětových statistikách. Ročně je u nás zjištěno kolem 5500 nových nádorových onemocnění tlustého střeva a přes 2000 nádorových onemocnění konečníku. Polovina nádorů je odhalena až v pokročilém stadiu, kdy je léčba mnohem složitější a naděje na úplné uzdravení velice malá.

Nadměrným množením abnormálních buněk vzniká nádorová tkáň. Existují dva typy nádorů. Benigní nádor je nezhoubný, což znamená, že se nešíří do dalších částí těla, lze jej odstranit a není životu nebezpečný. Mezi benigní nádory řadíme například polypy. Druhým typem je nádor maligní, říká se mu také karcinom nebo rakovina. Je zhoubný, zasahuje tedy okolní tkáně. Může se rozšířit i do krevního nebo lymfatického systému, a tak vytvořit v jiných orgánech metastázy (druhotná nádorová ložiska).

Rizikové faktory a prevence

Největším rizikem jsou špatné stravovací návyky, především nadbytečný příjem tuků, s tím související nadváha, obezita a cukrovka. Tento druh rakoviny je mnohem běžnější v západních zemích, malý výskyt je v Asii a Africe. Riziko snížíme sportováním, upřednostněním drůbeže a ryb před tučným masem, zařazováním ovoce a zeleniny do jídelníčku, omezením smažení, uzení a grilování jídel. Důležitý je i příjem jídla bohatého na vlákninu. Kouření zvyšuje riziko všech druhů rakoviny, protože přivádí karcinogeny do těla. Vliv má i dědičnost. Uvádí se, že pokud se u člověka objevila rakovina tlustého střeva, je riziko jejího vzniku u potomka 18%. Rizikovým faktorem je i věk. Průměrný věk při diagnostikování je 64 let, 90% všech nemocných je starší 50 let.

Příznaky nádoru tlustého střeva

  • Průjem nebo zácpa
  • Přítomnost krve ve stolici
  • Jiné změny stolice – přítomnost tuku, hlenu
  • Úzká stolice (odchází v úzkém pruhu)
  • Zažívací potíže (nadýmání, pocit plnosti, křeče)
  • Pocit nedokonalého vyprázdnění
  • Hubnutí
  • Únava
  • Chudokrevnost
  • Zvracení krve

Stanovení diagnózy

Lékař provede nejprve rodinnou a osobní anamnézu, celkové vyšetření (včetně vyšetření konečníku) a laboratorní testy. V případě podezření na nádor následuje rentgenové vyšetření, kdy se do tlustého střeva nálevem vpraví kontrastní látka, díky níž je možné na rentgenových snímcích rozpoznat změny ve střevě), případně kolonoskopie. Při ní je ohebná hadice zakončená kamerou zavedena konečníkem do střeva a dovolí lékaři pohlédnout vnitřní části tlustého střeva. Během vyšetření je možné případnou abnormální tkáň odstranit nebo provést biopsii (odebrání části tkáně a následné laboratorní vyšetření, které určí, zda je tkáň benigní či maligní). V případě přítomnosti zhoubného nádoru jsou nutná další vyšetření ke zjištění rozsahu onemocnění (takzvaný staging).

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Léčba

Léčba je pochopitelně individuální, závisí na velikosti nádoru, jeho umístění, stádiu nemoci, na celkovém stavu pacienta a mnoha dalších faktorech. Karcinom tlustého střeva léčíme chirurgicky, pomocí chemoterapie nebo radioterapie, případně (často) kombinací několika metod. Každá protinádorová léčba má nežádoucí účinky, protože zasahuje i zdravou tkáň (v současné době neznáme metodu, jež by ničila pouze nádorovou tkáň a neovlivnila přitom ostatní orgány).

Chirurgické řešení je nejběžnějším způsobem léčby. Chirurg při operaci vyjme postiženou tkáň a také část okolo. Po odstranění části střeva s nádorem k sobě buď okraje střeva sešije (anastomóza), pokud to nelze, provádí se kolostomie (umělý vývod, kterým stolice odchází z těla ven do speciálního sáčku). Po zahojení střeva následuje druhá operace, při které se části střeva opět sešijí a vývod je odstraněn. V některých případech (asi u 15% pacientů) je ovšem kolostomie trvalá.

Nežádoucí účinky:  Problémy s vyprazdňováním, pooperační bolesti a v případě kolostomie podráždění kůže tam, kde je umístěn sáček.

Chemoterapie znamená podávání léků, které ničí nádorové buňky. To se děje buď ve formě infuzí nebo tablet, novým způsobem je také injekční podání přímo do postižené tkáně. Chemoterapie je aplikována buď s cílem zastavit šíření nádoru nebo zmírnit příznaky nemoci, pokud nelze nádor úplně odstranit. Chemoterapie je podávána v cyklech, většinou je možné ji absolvovat ambulantně.

Nežádoucí účinky: Snížená imunita, únava, vypadávání vlasů, zažívací problémy – nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem. Lze je tlumit léky či jinými opatřeními.

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Foto: Martin Koubek, Topzine.cz

Radioterapie je ozáření nádoru paprsky, které poškozují nádorové buňky a zabraňují jejich dalšímu růstu. To je provedeno buď před chirurgickým zákrokem kvůli zmenšení karcinomu, obvykle ale po operaci ke zničení nádorových buněk, které nebyly odstraněny. Ozářeno je jen konkrétní místo, ne celý organismus. Ozařování může probíhat ambulantně. Stejně jako chemoterapie i radioterapie může být použita pro zmírnění bolestí, pokud je rakovina nevyléčitelná.

Nežádoucí účinky: Nevolnost, zvracení, průjem, únava, zarudnutí pokožky, její vysušení a palčivé pocity v ozařované oblasti, dočasná nebo trvalá ztráta ochlupení tamtéž.

Pacienti musí být sledováni a pravidelně vyšetřováni po celý zbytek života. V prvním roce jsou prováděny kontroly každé dva až tři měsíce, v dalších dvou letech pak třikrát až čtyřikrát ročně, poté dvakrát ročně.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Rakovina tlustého střeva: Hrozí i vám?