Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Radek Fridrich ve sbírce Krooa krooa nechává promlouvat sudetskou krajinu

Simona Köhlerová

Simona Köhlerová

10. 8. 2011

OBR.: Radek_Fridrich_Krooa_krooa_Brno_2011 V nakladatelství Host právě vyšla sbírka děčínského básníka Radka Fridricha. Nese název Krooa krooa a je autorovou devátou básnickou sbírkou, která je inspirována především zaniklou krajinou severních Čech – Sudet.

OBR.: Radek_Fridrich_Krooa_krooa_Brno_2011

Ilustrace ke sbírce Radka Fridricha Krooa krooa. Zdroj: Radek Fridrich, Krooa krooa, Brno, 2011

Zvukomalebný název Krooa krooa předznamenává nesmlouvavé a místy hořké ladění sbírky, které je dáno osobitostí severočeské krajiny a ne vždy úspěšným hledáním vztahu jejích současných obyvatel k ní samotné. Inspirací Fridrichovy poezie je jedinečnost a krása krajiny severních Čech, která z části vychází z opuštěnosti. Autor v básních vynáší na povrch vztah původních sudetských obyvatel k jejich krajině a zanechává tak zprávy o těžkém životě, ale i hlubokém porozumění.

Otisky paměti a krajiny

FOTO: Krooa krooaPomyslný nůž v hrdle severočeské krajiny, který zde výstražně ční od událostí druhé světové války a masivních přesunů obyvatel, znemožňuje krajině významuplnou výpověď. Už slyšíme jen poslední krooa krooa, chrčivé citoslovce, které však může iniciovat zdárné pokračování života v nových Sudetech.

Sbírku Krooa krooa Radek Fridrich doplnil vlastními kresbami pískovcových útvarů, které jsou pro severočeskou krajinu typické. Ohlodané pískovcové věže jsou památníkem geologických krajinotvorných procesů. V jejich deformitách se však zračí i bizarnost dosud nevyřešených historických událostí a křivd, které mají na přijetí krajiny velký vliv.

Krajina je z velké části formována vztahem člověka k místu se všemi jeho aspekty. Proto také Fridrich čtenářům předkládá kresby pískovcových masivů v podobě intuitivních map, jež nás ve spojení s pečlivým pozorováním bezpečně navedou do živoucí krajiny.

Protáhni se zkamenělými nozdrami Koňské hlavy!
Usaď se v jejích očnicových obloucích!
Rozhlédni se!
Zpívej s větrem!

Prožitek nových Sudet

Lepšího porozumění Fridrichovy sbírky dosáhnete návštěvou severočeské krajiny. Projděte pár zapadlých vísek mimo hlavní turistické cíle a zažijte uspořádání sídel, která postupně prorůstají do lesů. Závan tajuplnosti není tím jediným, co na sebe nenechá dlouho čekat.

OBR.: Fridrich_Radek_Krooa_krooa_Brno_2011

Ilustrace sbírky Radka Fridricha Krooa krooa. Zdroj: Radek Fridrich, Krooa krooa, Brno, 2011

Po tomto výletě lépe porozumíte syrovým a neúprosným básním sbírky Krooa krooa, jež vytahují na světlo pozůstatky původní krajiny severních Čech. Surrealistické výjevy míhající se ze stránky na stránku se vám ihned propojí s obrazy krajiny, která hledá své kořeny.

Krajina začíná u člověka a pak si jde svou vlastní cestou

Ke slovu se v básních dostanou i původní obyvatelé Sudet. Výpovědi sudetských Němců, záznamy o jejich životech, stejně jako promluvy okolní krajiny se stýkají v přeludných postavách se jmény jako Tyssloch nebo Chrastava.

Dalším místem, kde se protínají dráhy krajiny a člověka, jsou hřbitovy. Fridrich ve svém volném čase objevuje místa posledního odpočinku původních sudetských obyvatel, čerpá zde inspiraci a pořizuje grafické záznamy textur a náhrobních nápisů.

V

této tuhnoucí

tekuté

tmě

se

konečně

dotýkám

Otisky pořizované technikou frotáže a kresby zachycující specifika krajiny představují alternativní formy autorových básní. Fridrich grafikami ilustroval některé své předchozí básnické sbírky, také je vystavoval samostatně. Pro sbírku Krooa krooa připravil již zmíněné ilustrace pískovcových výchozů.

Vytvořte si svůj vlastní happening a spojte čtení Fridrichovy sbírky Krooa krooa s pobytem v Sudetech! Uvidíte, jaký otisk zanechá zdejší krajina ve vás samotných. Jen tak mimochodem také možná zjistíte, proč Fridrich často používá oranžovou barvu, která symbolizuje radost ze života, prosazování identity a vzbuzuje zvědavost.

Název: Krooa krooa
Autor: Radek Fridrich
Nakladatelství: Host Brno
Vyšlo: 2011
Počet stran: 72
Doporučená cena: 189 korun

Hodnocení: ***** (95%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Radek Fridrich ve sbírce Krooa krooa nechává promlouvat sudetskou krajinu